Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 17 uitleg

Auteur: ds. W. Pieters

Het gaat in hoofdstuk III/IV van de Dordtse Leerregels onder andere over hoe God ons geestelijk leven geeft. Artikel 17 luidt (vereenvoudigd):

De almachtige werking van God, waardoor Hij ons natúúrlijke leven voortbrengt en onderhoudt, sluit het gebruik van de middelen niet uit. Maar God eist van ons dat we deze middelen gebruiken, waardoor God volgens Zijn oneindige wijsheid en goedheid Zijn kracht wil uitoefenen. Zo sluit ook de bóvennatuurlijke werking van God waardoor Hij ons wederbaart, het gebruik van het evangelie volstrekt niet uit. Maar de wijze God heeft dat verordineerd tot het zaad van de wedergeboorte en voeding voor de ziel.

Het gaat, kort samengevat, over het gebruik van middelen. God kan zonder middelen (dus onmiddellijk) iets maken en ook zo het gemaakte in stand houden. Hij liet, om een voorbeeld te geven, Mozes veertig dagen in leven zonder eten en drinken – zie Exodus 34 vers 28: “Hij was daar met de HEERE, veertig dagen en veertig nachten. Hij at geen brood, en hij dronk geen water.” Gewoonlijk werkt God echter niet onmiddellijk, maar middellijk, door het gebruikmaken van middelen, zoals eten, drinken, nachtrust. De Dordtse Synode belijdt nu dat dit niet alleen geldt voor het natuurlijke, maar ook voor het geestelijke (hier genoemd het bovennatuurlijke). God kan ons het nieuwe en geestelijke leven geven, zonder middelen in te schakelen, maar gewoonlijk doet Hij dat niet. God kan bij Zijn kinderen het Goddelijke begin ook wel doen groeien, zonder gebruik te maken van middelen. Maar alweer: gewoonlijk doet Hij dat niet.

Neem nu de Moorman: hoe werd hij bekeerd? Door middel van het lezen van de Bijbel (het bijbelboek Jesaja) en de preek van Gods knecht – die helemaal uit Samaria moest komen (Handelingen 8). Denk aan Saulus: Jezus zegt hem dat in Damascus aan hem verteld zal worden wat hij moet doen (Handelingen 9). Of denk aan Cornelius: een engel vertelt hem dat Petrus (die hij eerst helemaal uit Joppe moet halen) hem zal vertellen hoe hij zalig zal worden (Handelingen 10). God gebruikt dus middelen. Volgende keer zien we DV welke middelen, en waarom God ze gebruikt.

Het gaat in hoofdstuk III/IV van de Dordtse Leerregels onder andere over de middelen waardoor God ons geestelijk leven geeft. Artikel 17 luidt (vereenvoudigd):

De bovennatuurlijke werking van God waardoor Hij ons wederbaart, sluit het gebruik van het evangelie volstrekt niet uit. Maar de wijze God heeft dat verordineerd tot het zaad van de wedergeboorte en voeding voor de ziel.

Vorige keer eindigde de rubriek op deze bladzijde als volgt: “God gebruikt dus middelen. Volgende keer zien we DV welke middelen, en waarom God ze gebruikt.” Het staat erbij: het evangelie. We moeten denken aan het lezen en het horen. Denk aan wat Paulus schrijft aan de christenen in Rome (Romeinen 10 vers 17):

“Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.”

Hij onderwijst ook de Korinthische christenen hierover (1 Korinthiërs 1 vers 21):

“Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking hen zalig te maken die geloven.”

Kan Hij het niet zonder middelen? Heel best. Net zoals Hij ook leven en gezondheid in stand kan houden zonder eten en drinken. Maar doet Hij dat ook? Nee, dat doet Hij (een heel sporadische uitzondering daargelaten) niet! Hij gebruikt de middelen, zoals medicijnen, voedsel en slaap. O, denkt iemand: dus de medicijnen maken een zieke beter? Nee, dat doen ze niet. Alleen Gód maakt een zieke beter. En zo houdt het eten ons leven er niet in, maar God alleen. En de zeven uren slaap laden de ‘accu’ van onze gestel niet op, maar alweer dezelfde God. Zo maakt geen dominee iemand zalig, ook het blad dat je nu leest, niet. God alleen. Toch lezen we dat iemand die een zondaar van de dwaling van zijn weg bekeert, een ziel van de dood behoudt… Ook dat een prediker die zorg besteedt aan zijn eigen geestelijk leven en aan de waarheid van Gods Woord, én die daarin volhardt, zowel zichzelf zal behouden als ook zijn gemeenteleden die naar hem luisteren. Zo belangrijk vindt God de middelen van prediking en schriftstudie…!

Het gaat in hoofdstuk III/IV van de Dordtse Leerregels onder andere over de middelen waardoor God ons geestelijk leven geeft. Artikel 17 luidt (vereenvoudigd):

De apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, hebben het volk over de genade van God godzalig onderricht, Hem ter eer, en tot nederdrukking van alle hoogmoed van de mens, en toch hebben zij ondertussen niet nagelaten hen door heilige vermaningen van het evangelie te houden onder de oefening van het Woord, de sacramenten en de kerkelijke tucht.

Hoe moet er catechisatie worden gegeven en gepreekt? Hoe moeten je ouders jou onderwijzen? Op een evenwichtige manier. Door de Bijbel na te spreken. Aan de ene kant duidelijk te maken dat alleen almachtige genade van God het ons kan geven. Aan de andere kant duidelijk maken dat wij ons voor 100% moeten inzetten, en dat dit niet zinloos is. Wat moet je dan doen? Er worden drie dingen genoemd:

- de Bijbel

- de sacramenten

- de kerkelijke tucht.

Wat houdt dit in?

- Dat jij op je kamertje trouw bent in het doorspitten van Gods Woord, waardoor de Heere Zichzelf bekend maakt. Denk aan wat Paulus schrijft (II Timotheüs 3 vers 14-15): “Blijf in dat wat je geleerd hebt, en waarvan jou verzekering gedaan is, wetende, van wie je het geleerd hebt. En dat je van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die je wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, dat in Christus Jezus is.”

- Het tweede middel is doop en avondmaal trouw gebruiken door vooral de taal van de sacramenten in je op te nemen. Wat zegt God tegen ons in doop en avondmaal? Artikel 33 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt het zo: wij geloven dat onze goede God voor ons heeft ingesteld de sacramenten, om aan ons Zijn beloften te verzegelen, en om panden / bewijsstukken te zijn van Zijn goedwilligheid en genade tot ons.

- Ten derde is het kerkelijk leven in al zijn verbanden een heel belangrijk middel om (jonge) mensen tot bekering en zo tot het eeuwige geluk te brengen…

Het gaat in hoofdstuk III/IV van de Dordtse Leerregels onder andere over de middelen waardoor God ons geestelijk leven geeft. Artikel 17 luidt verder (vereenvoudigd):

Door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. En hoe ijveriger wij onze taak doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad van God, Die in ons werkt. En Zijn werk gaat dan het allerbeste voort.

Wanneer we ons erin verdiepen hóe God de wedergeboorte in ons bewerkt, hóe wij een nieuw hart krijgen en hóe wij leren geloven, dan zeggen de Dordtse Leerregels dat dit gebeurt door vermaningen. Het Oudnederlandse woord ‘vermanen’/’vermaning’ betekent niet zozeer ‘waarschuwen’/’waarschuwing’, zoals het woord tegenwoordig vooral functioneert, maar ‘aansporen’/’aansporing’. God wil dat ouders en predikanten jou aansporen, dringend ertoe oproepen om:

- tot God terug te keren

- in Zijn Zoon al je vertrouwen te stellen

- jezelf (je tijd en geld enzovoorts) aan Hem toe te wijden.

Kun je dat? Daar gaat het niet om. Al kom je tot de verbijsterende en teleurstellende ontdekking dat je het niet kunt, helemaal niet, toch is het niet zinloos om jou keer op keer ertoe op te roepen. Want God heeft besloten zó, op die manier, de genade te schenken die je nodig hebt

- om tot God terug te keren

- om in Zijn Zoon al je vertrouwen te stellen

- en om jezelf aan Hem toe te wijden.

Elke aansporing zegt ons:

- God heeft er recht op dat ik dit allemaal doe

- ik sta 100% schuldig omdat ik het niet doe

- van Hem mag ik het eerbiedig afsmeken dat Hij het mij nu geeft…

Doe jij nu je best, dan wil God het zegenen, zoals Jesaja 64 vers 5 leert:

“Gij ontmoet de vrolijke, en die gerechtigheid doet, degenen die U gedenken op Uw wegen.” In vers 7 klaagt hij: “Er is niemand die Uw Naam aanroept, die zich opwekt, dat hij U aangrijpt…”


Uit de belijdenis

Dordtse leerregels Hoofstuk 3 artikel 17

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen