Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met conflicten

Auteur: ds. W. Pieters

Een conflict is een verschil van mening; een botsing of een strijd. Verder: de toestand van onvrede die uit zo'n botsing voortvloeit. Deze botsing kan plaatsvinden tussen twee mensen of groepen. Een conflict kan ook in je innerlijk plaatsgrijpen.

Paulus vergelijkt de gemeente met het lichaam van Christus. De één is hand, de ander voet en in die verscheidenheid zijn we met elkaar verbonden. De vraag is of we die verscheidenheid wel altijd zo positief gebruiken. Verschillen zijn helaas maar al te vaak een bron van ergernis en aanleiding tot conflicten. Hoe kunnen we als gemeente zo met elkaar omgaan dat we ons verbonden blijven voelen en dat de verscheidenheid ons rijker maakt? Als het goed is, hebben we de wens om een meningsverschil geen bron van conflicten te laten worden, maar een mogelijkheid tot groei.

Er zijn conflicten om niets, en er zijn conflicten om meest belangrijke dingen. Nog al eens gebeurt het dat de één vindt dat er geen enkele reden is om een conflict te hebben, terwijl de andere partij of groep vindt dat er zwaarwegende redenen zijn om het meningsverschil niet onder te schoffelen. Een conflict komt nog al eens voort uit stijfhoofdigheid / koppigheid. Wanneer jij het niet eens bent met je ouders, en zij geven toe, voorkomen zij een conflict. Beter is natuurlijk dat jíj toegeeft en zo een conflict uit de weg gaat. Gaat het over dingen die volgens de Bijbel niet mogen, dan mag je een conflict niet uit de weg gaan. Neem als voorbeelden: Christus verloochenen; aan abortus niet meewerken. Hoe moet je met een conflict omgaan? In het algemeen kunnen we de volgende richtlijn volgen: altijd als het gaat over eigen eer en belangen, geef toe en voorkom een conflict. Altijd als het gaat om Gods eer en zaak, geef niet toe en aanvaard een conflict - met deze kanttekening: probeer door gedrag en woordkeus, houding en uitstraling zó over te komen dat bij een onvermijdelijk conflict in ieder geval niet ook nog 's allerlei tweerangszaken, zoals onduidelijkheid, onbeleefdheid, meedoen. Misschien kan een conflict worden voorkomen door je motieven beter uit te leggen, of meer achtergrondinformatie te geven. Bij een principieel meningsverschil kunnen helaas barse woorden en onheus gedrag nog wel eens het conflict verergeren; terwijl daartegenover nog wel eens iets kan worden verzacht, wanneer je liefde uitstraalt en zelfwegcijfering in praktijk brengt. Dus doe er alles aan wat mag, om conflicten te voorkomen of zo min mogelijk te laten gebeuren. Een conflict kan ook innerlijk zijn. Dat jouw wensen in conflict / in botsing komen met je geweten. Je weet wel dat je iets niet zou moeten doen, maar je wilt het zo graag. Of andersom: je weet wel dat je het behoort te doen (en nog zonder mopperen ook), maar je hebt er gewoon geen zin in. Elke dag komt dit soort conflicten bij iedereen voor. Serieuzer wordt het wanneer het ook nog eens langdurige gevolgen zou kunnen hebben, als: niet meer naar de kerk of catechisatie gaan of toch met die buitenkerkelijke jongen verkering aanknopen. Ik hoef je in al deze gevallen niet te vertellen hoe je met deze en dergelijke conflicten moet omgaan, want dat weet je heel best - al houd je je misschien wel eens van de domme ...

In de Bijbel lezen we ook van een conflict, tussen twee kinderen en knechten van God. En dat soort conflicten is vaak het ergste. Barnabas en Paulus verschillen van mening of ze Johannes Markus wel of niet zullen meenemen op de tweede zendingsreis. Tijdens de eerste reis van Paulus en Barnabas heeft deze jonge man (de schrijver van het tweede Evangelie?) om de een of andere reden afgehaakt, maar hij is familie van Barnabas, en misschien ook wel om die reden wil hij graag deze jonge man nu toch weer meenemen. Paulus denkt dat iemand die eerst zonder goede reden op zijn schreden terugkeert, niet geschikt is om zendingsarbeider te zijn. Wat gebeurt er? Je kunt het lezen in Handelingen 15 vanaf vers 37: ... er ontstaat een verbittering, zodat zij van elkaar scheiden en dat Barnabas Jezus Markus meeneemt, en naar Cyprus afscheept; en dat Paulus Silas uitkiest, en heenreist, door de broeders aan Gods genade aanbevolen.

Ja, het was erg, maar God keerde het om in zijn tegendeel. De duivel dacht: dat is mooi! Conflict: verdeel en heers. Ruzie hindert het zendingswerk. Maar wat doet God? Hij, Die geen schuld heeft aan welk conflict ook maar, Hij maakt een goed gebruik ervan en laat vanaf nu het Evangelie op twee plaatsen tegelijk verkondigen. Toen de duivel door conflicten het Evangelievuur probeerde uit te trappen, vlogen de Evangelievonken alle kanten op en stichtten ze meer branden dan er zonder conflict waren geweest. Hiermee heeft ondertussen niemand een vrijbrief om conflicten uit te lokken, maar mag misschien wel iemand worden getroost, wanneer een conflict echt onvermijdelijk is, dat de Heere het ten beste kan sturen. Bij interne conflicten: vraag om vol van de Heilige Geest te worden; dan voorkom je of genees je nog al eens een conflict!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen