Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met Athe�sme

Auteur: ds. W. Pieters

Wat is atheïsme? Dit woord komt van twee Griekse woorden: `a', dat betekent: niet of geen. En `theos', dat betekent: God. Dus atheïsme betekent: er is geen God. Er zijn mensen die dat zeggen. Zij loochenen of ontkennen het bestaan van een god en in ieder geval van de ware God. Zij noemen zichzelf atheïsten. Opmerkelijk is dat er vroeger eigenlijk geen mensen waren die het bestaan van een god ontkenden. Pas zo'n 200 tot 250 jaar geleden kwam het voor. Voor die tijd geloofde iedereen min of meer dat er een god was of dat er goden waren. Ook heidenen hebben nooit gezegd dat er geen god was. Heidenen zijn dan ook geen atheïsten of godloochenaars. Alleen ze kennen de enige ware God niet.

Zegt de Bijbel er ook iets over? Ja. En dat klinkt vreemd, want in de tijd dat de Bijbelschrijvers leefden, kwam atheïsme niet voor. Hoe kan de Bijbel er dan toch iets over zeggen? Omdat alle mensen atheïsten zijn. Nou, denkt iemand, dit is toch wel verwarrend, hoor! Net schrijft u, dat er vroeger helemaal geen godloochenaars waren, en nu schrijft u dat alle mensen godloochenaars zijn. Dat kan toch niet allebei waar zijn?! Toch wel. Lees maar verder. Aan de ene kant geldt: niemand kan bewijzen dat er geen god is en niemand kan het echt geloven (al kan hij het wel wensen en zichzelf aanpraten). Aan de andere kant geldt: in de praktijk blijkt dat elk mens van nature zo vervreemd is van God, dat hij leeft alsof God er niet was. Dus in de praktijk zijn alle onbekeerde mensen atheïsten. Wij maken dan ook onderscheid tussen theoretische atheïsten en praktische atheïsten. Theoretische atheïsten waren er in de tijd van de Bijbelschrijvers eigenlijk niet. Maar praktische atheïsten waren er toen ook al. Luister maar naar de klacht van Psalm 14 en Psalm 53 (twee dezelfde Psalmen!): "De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God." Let op: hij zegt het niet met zijn mond; hij durft er niet voor uit te komen, want hij weet wel beter. Maar in zijn hart leeft de gedachte of de wens: ik wou maar dat God er niet was. Herken jij dit? Iedereen heeft in zijn hart wel eens de begeerte: ik wou maar dat God er niet was. Waarom? Omdat Hij mij dingen verbiedt die ik graag wil doen. En omdat Hij mij dingen beveelt waar ik geen zin in heb. En dan komt het niet zo gelegen dat God er is. Dan wens ik Hem ver weg, of dan wens ik Hem dood! Als we in Psalm 14 lezen over zulke mensen, dan kan ons dat aan de ene kant verbazen, maar aan de andere kant ook bemoedigen. Waarom bemoedigen? Wel, misschien denk jij wel eens dat er nog nooit een tijd zo slecht geweest is als hedentendage. En in zekere is dat ook zo. De zonde wordt veel openlijker bedreven dan vroeger. Maar vergis je niet: ook in de tijd van David waren er die in de praktijk geen rekening hielden met God.

Nu is de vraag van deze rubriek: hoe moet ik omgaan met atheïsme? Deze vraag kun je op twee terreinen van het leven betrekken.

Ten eerste naar de omstanders. Als ik op mijn werk met atheïsme te maken krijg, of wanneer de buren atheïsten zijn, hoe moet ik er dan mee omgaan? In de eerste plaats er niet boven gaan staan, want wij hebben net zo'n hart. In de tweede plaats veel voor ze bidden, want wij hebben een almachtige God (al geloven zij er niet in, jij toch wel ...?) Ten derde, als het in het gesprek zo ter sprake komt, kan het goed zijn om ze eens te vragen: of ze dat zeker weten dat God niet bestaat. En als ze `ja' zeggen, te vragen hoe ze dat dan zo zeker weten. Of dat ze het maar ongegrond veronderstellen. En dan kan het zijn dat je een verrassende ontdekking doet. Want ze kunnen het niet bewijzen. Het is geloof. En dat zijn ze zichzelf vaak niet bewust.

Ten tweede kun je je ook afvragen hoe je met atheïsme moet omgaan, wanneer je het in je eigen hart tegenkomt. Een verdrietige ontdekking ...! Ben ook ik een atheïst? Loochen / ontken ook ik het bestaan van God? Het kan zijn dat je met ongelovige gedachten wordt geplaagd. Dat de duivel zegt: bestaat God wel? Is niet alles een idee? Is niet alles alleen maar psychisch? Verbeelding? Of dat je wel voelt: ook ik ben zo gemeen dat ik wel zou willen dat God mij niet zag, dat Hij van mijn boezemzonde niet wist en mij er niet om zou straffen. Ik zou wel willen dat Hij dat en dat niet verbood. Ik zou wel willen dat God er niet was! O, wat een vreselijk mens ben ik toch ...! Hoe moet je hiermee omgaan? Belijden aan de Heere. Verzoening ook van deze zonden zoeken bij Christus. Je overgeven aan Gods barmhartigheid. En dan om de bekendmaking van God door Zijn Geest in je hart bidden, zo dat Hij jouw ongeloof en zondeliefde wegbrandt en je liefde geeft voor deze heilige God!

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen