Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Waar jij mee zit: kringgebed

Auteur: ds. W. Pieters

"Wij zouden heel graag van u willen weten hoe u denkt over kringgebed."

In de kerk van de Reformatie is het voor onze zaligheid volstrekt onbelangrijk hoe een dominee over iets denkt. Dit geldt ook met betrekking tot een godzalige en God-behagende levenswandel. Dat is 1. Ten 2de. In de Heilige Schrift lezen wij dat Gods gemeente bidt, zowel ieder persoonlijk, als allen gezamenlijk. Hoe? Wij zijn gewend dat er één voorgaat - de predikant - en dat alle andere aanwezigen stil meebidden. In de kring van de Mbuma-kerken en van de Philpot-gemeenten is men gewend om op een weekavond bijeen te komen voor een prayer-meeting, een gebedsbijeenkomst. Daarin wordt hardop gebeden niet alleen door de voorganger, maar ook door andere aanwezigen (al dan niet op verzoek van de voorganger).

In de Springford Reformed Church hebben we de avond voor de avondmaalszondag een prayer-meeting, waarop alle mannelijke aanwezigen worden uitgenodigd om - indien ze zich gedrongen voelen - te bidden. En al de anderen bidden met hen mee. Dit samen bidden duurt -na de meditatie uit Gods Woord - meestal een half uur. Hierin krijgt iedere Christen gelegenheid om met de andere aanwezigen de noden van kerk en wereld voor God te brengen. Een erg goede gewoonte. In Genemuiden heeft men ook een tijdje een gebedsbijeenkomst gehad, maar het verliep. Het is net alsof het in Nederland niet lukt, terwijl het toch erg Bijbels is ...

Natuurlijk zijn er gevaren aan verbonden. Maar ja, dan kunnen we met preken ook wel stoppen. Want hoeveel gevaren zijn er niet verbonden aan het voorgaan van altijd maar weer diezelfde ene voorganger? Het gaat niet aan om vanwege misbruik het GEBRUIK op te heffen of in dit geval in Nederland te verbieden of te ontraden. Ik pleit vóór dit soort bijeenkomsten waarin alle aanwezigen gelegenheid hebben om te bidden. Dat kan zijn - zoals ik hoorde van een moeder - dat enige vrouwen wekelijks bijeenkomen in het huis van één van hen, en dat ze samen een stukje uit de Bijbel lezen, en een meditatie uit een boek, en dat ze vervolgens samen knielen om de noden van een ieder, en van ieders gezin, en van de gemeente en de kerken en de samenleving aan de HEERE op te dragen.

Wanneer het een verplichtend karakter krijgt en iedere aanwezige móet bidden, of wanneer er geen goede leiding is, of wanneer het onordelijk verloopt, is het goed om ermee te stoppen. Maar anders ..., 'o dat ál het volk des HEEREN profeten waren, dat ze de Geest der genade en der gebeden hadden!!'

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen