Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Overdenkingen over Izak geofferd

Auteur: ds. W. Pieters

Van Overzee

Overdenking door een lid van de Synode van Dordrecht, 1618-1619

Alle eeuwen hebben verbaasd gestaan bij de volgende geloofstaak, niet wetende of ze zich meer zouden verwonderen over Gods bevel of over Abrahams gehoorzaamheid. Vele jaren had hij op zijn Izak gewacht; nu heeft hij hem tenslotte met vreugde ontvangen, en dat wel met de genadige uitroep: "In Izak zal uw zaad worden genoemd, en zullen alle volken worden gezegend." Zie, de zoon van zijn ouderdom, de zoon van zijn liefde, de zoon van zijn verwachting - die geen spot mocht verdragen van zijn broer, moet nu verdragen het mes van zijn vader: "Neem uw enige zoon Izak, die gij liefhebt, en ga naar het land Moria, en offer hem daar ten brandoffer."

     Nooit is enig goud in zo'n heet vuur beproefd. Wie behalve Abraham zou niet hebben geprotesteerd tegen God? "Wat! Begint de God der genade nu vermaak te krijgen in bloed? Is het mogelijk dat moord godsvrucht wordt? Zullen deze handen de vrucht van mijn eigen lenden vernielen? O God, waar is Uw barmhartigheid? Waar is Uw rechtvaardigheid? Hebt Gij mij maar ene zoon gegeven, en moet ik hem nu doden? Waarom heb ik zo lang op hem gewacht? Waarom hebt Gij hem aan mij gegeven? Waarom beloofde Gij mij een zegen in hem? Wat zullen de heidenen zeggen, wanneer zij van deze lage slachting horen? Wie zal geloven dat ik het op Uw bevel deed? Zal niet heel de wereld spugen op deze heilige wreedheid, en zeggen: "Daar gaat de man die de keel van zijn eigen zoon doorsneed"?

     En wat zal ik zeggen met betrekking tot de waarachtigheid van Uw beloften? Kunt Gij beloven en teleurstellen? Kunnen deze twee samen bestaan: "Izak zal leven om de vader van volken te worden", en "Izak zal nu sterven door de hand van zijn vader"? O God, als Uw bevelen en plannen vatbaar zijn voor verandering, verander dan dit bloedige oordeel en laat Uw eerste woord bestaan."

     Dit zouden de gedachten zijn geweest van een zwak hart. Maar God wist dat Hij sprak tot een Abraham, en Abraham wist dat hij had te doen met een God. Geloof had hem geleerd niet te redeneren, maar te gehoorzamen. Hij is er zeker van: wat God beveelt, is goed; wat Hij belooft, is onfeilbaar.

     In zaken van God zal iemand die met vlees en bloed te rade gaat, nooit zijn Izak aan God offeren. Er is geen overleg nodig wanneer we weten dat God de Gebieder is. Hier is geen plaats voor gemok, ook niet voor overleg, ook niet voor uitstel. Zijn geloof stond hem zelfs niet toe zich te excuseren voor wat hij gaat doen. Sara zelf mag niet weten van Gods opdracht en van het doel van haar man, opdat haar liefde niet haar geloof zou overweldigen; en dat haar zwakheid - nu uitgegroeid tot brutaliteit - zou hebben gezegd: wees God ongehoorzaam en sterf. Wat hij moet doen, zal hij doen. Hij die heeft geleerd het leven van zijn zoon niet te achten, heeft geleerd het verdriet van zijn vrouw niet te achten.

     Het is een te grote tederheid om acht te hebben op de meningen en opvattingen van anderen, wanneer we een direct woord van God hebben.

     De goede aartsvader staat vroeg op, en maakt zich gereed voor de verdrietige reis. En nu moet hij drie hele dagen reizen naar de plaats van executie. En steeds moet Izak voor zijn ogen zijn, die hij heel de tijd schijnt te zien bloedende op het hout. Als Abraham berouw had gehad, gedurende deze dagen, had hij tijd om terug te keren.

     Als Abrahams hart had geweten hoe hij berouw kon hebben, dan had die vraag van zijn geliefde, onschuldige, godzalige zoon zijn hart doen smelten in medelijden: "Mijn vader, zie, het vuur en het hout, maar waar is het offer?" Ik weet niet of dat woord 'Mijn vader' Abraham niet net zo diep heeft getroffen, als het mes van Abraham zijn zoon kon treffen. Toch houdt hij vol, en hij verbergt, en zonder het te bedoelen, profeteert hij: "Mijn zoon, God zal voor een lam als brandoffer zorgen." Het zware bericht was onwillig tevoorschijn te komen. Het was voor Abraham de dood zelf om te zeggen wat hij moest doen. Hij kent zijn eigen geloof om deze daad te volbrengen, maar hij kent niet Izak's geloof om het te ondergaan.

     Maar nu, wanneer Izak heeft geholpen het altaar te bouwen, waarop hij verteerd moet worden, hoort hij, niet zonder verbazing, het vreemde bevel van God, de vaste wil van zijn vader: "Mijn zoon, jij bent het lam dat God heeft voorzien tot dit brandoffer. Hoe vele duizenden malen had ik liever mijn leven voor jou gegeven, dan het jouwe te nemen! Hij Die jou zo wonderbaarlijk schonk, beveelt mij jou op een ongebruikelijke manier aan Hem terug te geven. Ik hoef je niet te vertellen dat ik al mijn vreugde offer, en mezelf in jou offer, maar God moet worden gehoorzaamd."

     Wie kan zich niet indenken met wat voor een mengeling van gevoelens, met welke veranderingen van gezichtsuitdrukkingen, welke twijfels, welke schrik, welke ontzetting, de goede Izak deze plotselinge boodschap ontving uit de mond van zijn vader! Maar toen hij zijn gedachten enigszins op orde had gebracht, en overlegde dat de Auteur God was, dat de acteur Abraham was en de act het offer, nu bewijst hij een zoon van Abraham te zijn. Nu bemoedigt hij de bevende hand van zijn vader, met wie hij wedijvert in de lof van voortvarendheid en gehoorzaamheid. Nu biedt hij zijn handen en voeten voor het touw, zijn lichaam voor het altaar, zijn keel voor het mes. O, heilige wedijver van geloof! O gezegende overeenstemming van offeraar en offerande! Abraham staat net zo klaar om te nemen, als Izak om te geven: hij bindt die dierbare handen, die vaster gebonden zijn met de koorden van plicht en besluit. Hij legt zijn offer op het hout, dat nu al brandt met hemels vuur van ijver en toewijding.

     En nu, nadat hij hem de laatste maal heeft gekust, niet zonder wederzijdse tranen, heft hij meteen zijn hand op om de dodelijke steek toe te brengen. Nu ligt de hoop van Abraham en van de Kerk te bloeden op het altaar, onder de hand van een vader. Welke ingewanden kunnen iets anders doen dan schreien bij dit gezicht? Wie van de wildste heidenen - indien aanwezig op de heuvel Moria, ziende (door de struiken) het zwaard van een vader opgeheven boven de keel van zo'n zoon - zou niet verward zijn in zijn gedachten, zoals het onverwachte offerdier in de struiken? En toch, hij die dit alles het meest aangaat, is het minst aangedaan. Geloof heeft in hem bewerkt dát, wat wreedheid zou hebben bewerkt in anderen: onbewogen zijn. Hij veracht alle vrees en ziet over alle onmogelijkheden heen. Zijn hart vertelt hem dat dezelfde hand die Izak uit de dode baarmoeder verwekte, hem opnieuw kan opwekken uit de as van dit offer. In dit vertrouwen daalde de hand van Abraham nu neer op de keel van Izak, die zichzelf al aan de dood had overgegeven, en zich over de verandering verblijdde; wanneer plotseling de engel hem onderbreekt, hem verbiedt, hem prijst.

     Nooit was de stem van God zo welkom, zo zoet, zo gepast als nu. God bedoelde de beproeving, niet de daad. Izak is geofferd, en toch leeft hij. En nu zijn zij beiden gelukkiger in wat zij hadden willen doen, dan dat ze verdrietig waren geweest, indien zij het hadden gedaan.

     Gods bevelen zijn dikwijls hard in het begin en de voortgang, maar altijd troostrijk in het einde. Ware geestelijke vertroostingen zijn gewoonlijk laat en onverwacht. God stelt uit met de bedoeling dat onze beproevingen volkomen zijn, onze verlossing welkom, onze beloning glorierijk.

     Nooit was Izak zo dierbaar voor zijn vader geweest, indien hij niet van de dood was teruggekeerd; indien hij niet even wonderbaarlijk was teruggegeven, als gegeven. Abraham was nooit zo gezegend geweest in zijn zaad, indien hij niet Izak had opgegeven voor God.

     De enige weg om troost te vinden in aardse dingen, is ze (in gelovige onbezorgdheid) in Gods handen over te geven.

     Abraham kwam om te offeren. Hij mag niet weggaan met droge handen. God kan het niet toestaan dat goede bedoelingen gedwarsboomd worden. Hem zal geen middel ontbreken tot spoedige dankzegging voor zo'n genadige 'teleurstelling': zie, een ram staat gereed om te worden geofferd, en biedt zich, als het ware, aan tot deze gelukkige ruil. Hij Die dit beest had gemaakt, brengt het hierheen, zet het vast. Zelfs in kleine dingen is een grote voorzienigheid. Wat een verborgenheden zijn er in elke daad van God!

De enige Zoon van God is op deze zelfde heuvel op het altaar van het kruis gelegd, en Hij wordt het ware Offer voor de wereld, op zo'n manier dat Hij toch weer zonder beschadiging herrijst en van de macht van de dood wordt verlost. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, is hier werkelijk geofferd en aangenomen. Een Zaligmaker onder twee afbeeldingen: in de ene afbeelding (de ram) stervende, in de andere (Izak) teruggegeven. Zo bevestigt Abraham het geloof wanneer hij het beoefent; en hij verheugt zich er meer over de Ware Izak geofferd te zien tot de dood voor zijn zonden, dan de lichamelijke Izak bewaard te zien van de dood als beloning voor zijn geloof.

     Wat maar het dierbaarste is voor ons op aarde, is onze Izak. Gelukkig zijn wij als we het aan God kunnen offeren. Zij die niet met Abraham kunnen offeren, zullen nooit met Abraham rusten (zoals Lazarus in Lukas 16).


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen