Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Des HEEREN Lof, Petrus Waldes (2)

Auteur: ds. W. Pieters

De Waldenzen

Vorige keer schreef ik over de 'armen van Lyon'. Petrus Waldes was daarvan de stichter en daarom heten zij ook wel Waldenzen. Over deze Waldenzen, die in de donkere middeleeuwen leefden (vanaf ongeveer 1200), ga ik nu iets meer vertellen.

In het noorden van Italië is een korte tijd vrijheid om af te wijken van de leer van de paus. De stadsbestuurders laten het toe dat de Waldenzen zich in verscheidene steden vestigen en er hun scholen en kerken hebben. Vooral in Milaan. Maar helaas verandert de situatie kort daarna. De kerk krijgt meer macht over de burgerlijke overheid van de steden. En dan gaat er een meedogenloze jacht plaatsvinden op de Waldenzen. Ze moeten ondergronds gaan. En de plaats van samenkomst is geheim: een huisje of boerderijtje. De meeste leden behoren niet tot de gegoede burgerstand, maar de arbeidersklasse. Nu verplaatst de beweging zich ook van de steden en het publieke leven, naar het 'platte land', in afgelegen dalen en tussen bijna ontoegankelijke bergen. Ook gaan er heel wat de Alpen over naar Zwitserland en Duitsland. En hier vinden ze eerst een rustige en onopgemerkte plaats om de Heere te dienen volgens Zijn Woord. Maar na een honderdtal jaren slaat ook hier de vervolging toe. De roomse kerk laat hen uiteindelijk niet met rust. Daarom trekken ze rond en leiden ze een zwervend leven, vooral de predikanten van de Waldenzen. Steeds duidelijker zien de Waldenzen dat de roomse kerk al eeuwenlang verwereldlijkte (eigenlijk al vanaf de tijd van de grote keizer Constantijn, toen de kerk vrijheid kreeg en staatskerk werd). En zo werd de kerk een kerk van boosdoeners, ja: een kerk die de boze volgt en van de boze is. - En de boze, dat is de duivel ... - Toch heeft God in die boze kerk een kern van ware gelovigen overgehouden, zo zeggen de Waldenzen. En tot deze kern behoren zij ook. Openlijk belijden ze

"Op de maagd Maria, moeten wij geen enkele hoop stellen, want zij is geen voorspraak voor de zondaren. Ook biechten aan een priester is niet nodig. En de Heere Jezus is niet lichamelijk aanwezig in het brood en de wijn van het Heilig Avondmaal, maar Hij is in de hemel."

De Waldenzen planten dit Bijbelse geloof ook voort. En wel door een heel nauwgezette opvoeding van hun kinderen.

Bijna heel het godsdienstige leven komt namelijk binnenshuis te liggen. Want vanwege de bloedige vervolgingen is het bijna nergens meer mogelijk om een preek te horen of een godsdienstoefening bij te wonen. In schuurtjes, op zolders en in kelders komt men soms, als heel klein groepje, bijeen. En dan moet het nog fluisterend gebeuren ook. Daarom komt de nadruk in deze donkere en gevaarlijke tijden op het gezin en de opvoeding te liggen. Maar heel wonderlijk: zo draagt het zaad van het Woord rijke vrucht! De Heere heeft geen grote bloeiende gemeenten nodig; geen ambtelijke dienst nodig. De eenvoudige (en vast ook gebrekvolle) opvoeding en onderwijzing van eenvoudige, ongeleerde vaders en moeders is het door God zeer rijk gezegende middel, zodat van geslacht tot geslacht onder de Waldenzen de Bijbelse waarheid mag worden gekend en beleefd. Kinderen leren van heel jongs af hele hoofdstukken van de Bijbel, ja, zelfs hele Bijbelboeken, uit het hoofd! En wanneer ze zeven of acht jaar oud zijn, weten ze méér van Gods Woord dan de priesters en de bisschoppen van de roomse kerk. Scholen zijn er niet meer. Alles is verboden. Maar de timmermanswerkplaats is nu ook catechisatielokaal. En de timmerman onderwijst zijn leerling-timmerlieden niet alleen in het timmeren en zo, maar ook in de Heilige Schrift. En tegen deze ernst, deze trouw, deze ijver, kan de roomse kerk niet op! Dit is, onder de zegen des HEEREN!, het middel waardoor de waarheid van geslacht tot geslacht wordt voortgeplant. Een gevangen genomen Waldens zegt tegen zijn ondervrager:

"Allen, groot en klein, mannen en vrouwen, onderwijzen en leren zonder ophouden, dag en nacht. De arbeider werkt overdag, en 's avonds laat leert hij of onderwijst hij. Bij ons onderwijzen de vrouwen evengoed als de mannen; en wie een week lang leerling is geweest, onderwijst al weer een ander."

Vooral de dagelijkse maaltijden zijn uitnemende gelegenheden, waarbij het Woord van God wordt opgezegd en overdacht. Vader mediteert in alle eenvoudigheid over een stukje dat hij eerst voorleest of opzegt. En dan leren de kinderen het Schriftgedeelte uit hun hoofd. Wat is het een groot, heel groot voorrecht om van jongs af de Heilige Schriften te weten. Om het Woord van onze goede God uit het hoofd te leren. Om ouders te hebben, die de Waarheid liefhebben; die eerbied hebben voor God en Zijn geboden en Zijn beloften; en die jullie daar ook nauwkeurig bij opvoeden. O, gebruik die allerbeste jaren van je leven, namelijk je jeugd, om de Heere te zoeken, in Zijn Woord!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen