Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Organiseer open en eerlijk gesprek over probleem onbekende psalmen

Auteur: Ds. M. van Reenen

Inleiding

Oud-GBS-directeur L. M. P. Scholten heeft zich kwetsbaar opgesteld met het voorstel over psalmmelodieën dat hij gedaan heeft in de Wachter Sions, en later toegelicht in de krant (RD 16-2 en RD 18-2).

Zijn voorstel bracht nogal wat toetsenborden in beweging. Niet zozeer van gemeenteleden die vrezen iets vertrouwds te verliezen. Daarvoor geniet Scholten te veel vertrouwen. Het waren nu, in de krant en op internet, vooral organisten die de oplossing van de oud-GBS-directeur bestreden.

Uit dit alles blijkt hoezeer de psalmen leven. Blijkbaar zijn er velen wie de toekomst van de psalmzang ter harte gaat. En dat is goed, want het betaamt ons, psalmen aan te heffen. Blijkbaar zijn er ook velen, die bezorgd zijn over de toekomst van de psalmzangpraktijk. Ook dat is goed. We moeten de ogen niet sluiten voor problemen.

Oplossing

Wel valt mij in de huidige discussie iets op: Velen hebben de oplossing al klaar. De één onderzoekt alvast mogelijkheden voor herziening, de ander pleit voor integrale invoering van de berijming gemaakt door ds. C. J. Meeuse, een derde meent dat het (ritimisch) zingen van complete psalmen dé oplossing is. De oplossing ligt volgens de één in het gezin (samen zingen), volgens een ander bij de predikant (meer onbekende verzen opgeven) en volgens een derde bij de organist (professioneel begeleiden).

Van dit alles gaat de suggestie uit dat het probleem eenvoudig en eenduidig is. De veelheid aan aangedragen oplossingen maakt echter duidelijk dat dit geenszins het geval is. Niet slechts de inhoud is de beperkende factor, want waarom zingen we psalm 75:1 veel en psalm 112:1 nauwelijks? Niet slechts verouderd taalgebruik is het probleem, want is psalm 81:12 qua woordkeus nu echt veel toegankelijker dan psalm 83:1? Niet slechts de melodieën vormen de bottleneck, want waarom zingen we psalm 108 wel en psalm 60 zelden?

Sweellinck

Opmerkelijk vond ik, zowel in de krant als op internet, de reactie van diverse organisten. Een vakbekwame organist in combinatie met een alle-psalmen-minnende predikant zou de problemen nagenoeg uit de wereld helpen, concluderen zij.

Het streven van organisten naar behoud van álle psalmmelodieën is begrijpelijk. Ik zou hen echter toch, in alle voorzichtigheid, willen vragen iets dichter bij de gemeente te gaan staan. Een kleinere gemeente is allang blij als er voldoende organisten zijn. Dat sommige speellieden mogelijk wat ‘amateuristisch’ zijn, neemt men dan graag voor lief.

Bovendien helpt professionaliteit niet afdoende, blijkt wel uit de praktijk. Al zouden alle organisten in staat zijn om zich zuiver aan de kerktoonsoorten te houden, dan nog zal dit er niet toe leiden dat alle psalmmelodieën voor het gemiddelde gemeentelid vertrouwd worden.

Ook zij die klassieke of geestelijke muziek luisteren (afgezien van Sweelinck-liefhebbers) zijn immers gewend aan mineur- en majeurzettingen en niet aan kerktoonsoorten.

Trouwens, zelfs het veelgeroemde iso-ritmische koraalboek van de Rijssense organist Dick Sanderman past het voorspel van psalm 33 en zelfs het koraal van psalm 24 aan van dorisch naar mineur.

Gesprek

Kortom, er is een veelheid aan oorzaken van het feit dat veel psalmen niet gezongen worden en anderen onbegrepen blijven. We doen er goed aan dit als gereformeerde gezindte gezamenlijk te bespreken. Met ‘gezamenlijk’ bedoel ik concreet álle gebruikers van ‘1773’: gemeenteleden, predikanten en organisten; van ‘links’ tot ‘rechts’ (om het voor het gemak zo te zeggen).

Van belang is dat we bij zo’n gesprek niet van tevoren de oplossing klaar hebben, maar (uiteraard binnen de grenzen van Schrift en belijdenis en in trouw aan het voorgeslacht) ook niet bij voorbaat oplossingen uitsluiten. Wellicht blijkt er geen gezamenlijke oplossing mogelijk; maar dan hebben we er in elk geval naar gezocht.

Gevoelig

Wordt er dan niet te veel afgepraat? Dat gevaar bestaat, maar het gevaar is er óók, dat we te weinig echt samen praten. En trouwens, iedere zondag worden er tienduizenden psalmen gezongen door honderdduizenden gemeenteleden. Over zoiets belangrijks mogen we het toch wel even sámen hebben?

Het beleggen van een dergelijke bijeenkomst, laat staan het vinden van een oplossing, zal niet gemakkelijk zijn. Maar het komt er nu wel op aan wat voor ons zwaarder weegt: onze gevoeligheden en progressieve of conservatieve voorkeuren, of het verlangen om de psalmen te bewaren voor het nageslacht.

De auteur is predikant van de hersteld hervormde gemeente te Oldebroek-’t Harde.

Dit artikel heeft eerder in het Reformatorisch Dagblad van 25 februari 2012 gestaan.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen