Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met eerlijkheid

Auteur: ds. W. Pieters

Soms trappen mensen met hun beweringen open deuren in, zoals we dat wel zeggen; of ze vragen naar de bekende weg. Wanneer dit keer wordt gevraagd hoe jij met eerlijkheid moet omgaan, lijkt het op deze twee activiteiten. Je moet gewoon eerlijk zijn. Of niet? Jawel, maar hóe?

Toen ik in Utrecht studeerde, kwam mij een briefwisseling onder ogen van, als ik me niet vergis, een geleerde man met een professor. De geleerde correspondent had totaal geen hoge pet op (zoals we dat wel zeggen) van die professor en hij begon zijn brieven dan ook steevast met “Laaggeachte professor”. Hij vond het maar huichelen om volgens gewoonte en burgerlijk fatsoen “Hooggeachte professor” te schrijven, zolang hij hem niet hoogachtte. Wat dichter bij huis: je vriend vraagt wat je van zijn nieuwe fiets vindt. Jij zou hem nooit hebben uitgekozen, maar ja, smaken verschillen en erover twisten kun je beter niet aan beginnen. Hoe zeg je dat dan? Zijn jullie echte vrienden, dan kan het wel een stootje lijden en dus kun je gewoon zeggen, dat jij er niets aan vindt, of zo. Maar gaat het over een buurvrouw met wie de verhouding toch al niet zo soepel is, dan moet je én eerlijk zijn én voorzichtig. Je moet / mag de waarheid niet opofferen aan de beleefdheid, maar je hoeft ook gewoon burgerlijk fatsoen niet op te offeren aan eerlijk zijn.

Moet je ook eerlijk zijn wanneer je eigen gemak of voordeel in gevaar komt? In zaken of zo? Of is een ‘leugentje om bestwil’ soms niet helemaal verkeerd? En wat te denken van een bijbelsmokkelaar bij het IJzeren Gordijn aan wie wordt gevraagd: hebt u Bijbels bij u? Zegt hij “Ja”, dan kan hij uitpakken en wegwezen. Wil hij die Bijbels brengen daar waar zo dringend behoefte eraan is, dan moet hij de eerlijkheid geweld aandoen. ?? ??

Verder komt de vraag naar eerlijk zijn en hoe je eerlijk moet zijn ook op nog een ander terrein aan de orde. Dan denk ik aan het verlangen van vooral jongeren om eerlijk te zijn, en wel in de zin van openhartig en oprecht. In de praktijk betekent dit dat ze dan alles eruit gooien wat ze op hun lever hebben, of dat ze heel de vuile was van hun verborgen zonden of van gezinsproblematiek buiten hangen. Als je die ‘vuile was’ binnen houdt, dan ben je immers niet eerlijk, niet open. Hoe moeten we hierover oordelen? We kennen het gezegde: je moet niet zeggen wat je weet, maar weten wat je zegt, of: je moet niet aan iedereen het achterste van je tong laten zien. Dat lezen we ook in het boek Spreuken, hoofdstuk 29 vers 11:

“Een zot laat zijn hele geest uit, maar de wijze weerhoudt die achterwaarts.”

Matthew Henry schrijft daarover: “Het is een blijk van zwakheid om al te openhartig te zijn. Hij is een zot die alles zegt wat hij weet, en dadelijk in zijn mond heeft wat hij in zijn gedachten heeft, en niet kan zwijgen; die, als hij geprikkeld wordt, alles zegt wat hem voor de mond komt, wie het ook is die door zijn afkeurende opmerking getroffen wordt; die, als hij over iets moet praten, alles zal zeggen wat hij denkt, of het gepast of ongepast is. Het is een blijk van verstand dat men bescheiden en terughoudend is, de wijze laat niet meteen zijn hele geest uit, maar zal zich tijd geven om nader te bedenken, of zijn gedachte terughouden tot een geschikter tijd, wanneer het gepaster is om haar uit te spreken en beter aan zijn bedoeling zal beantwoorden.” Denk aan wat Paulus schrijft aan de christenen in Efeze, hoofdstuk 5 vers 3 & 12:

          “Hoererij en alle onreinheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, zoals het de heiligen betaamt.” “Wat heimelijk door hen gebeurt / gedaan wordt, is schandelijk ook te zeggen.”

Al te grote eerlijkheid en openhartigheid is niet alleen onverstandig, maar het is ook onjuist. Het sticht niet. Het baat niemand dat ik vertel over mijn heimelijke zonden. Wanneer je predikant of je leraars of je ouders in detail vertellen hoe zondig ze zijn, wat heb je eraan? Het is genoeg dat je weet dat zij geen haar beter zijn dan jij. Het is genoeg dat je weet dat ze je goed begrijpen, en dat ze niet boven maar naast je staan. Meer niet. Zo hoef jij ook niet schaamteloos eerlijk te zijn. Je mag het ook niet zijn! Nee, dit staat niet gelijk aan huichelachtig preuts wezen. Er is een Bijbelse middenweg: de weg van de bescheiden en voorzichtige eerlijkheid: je vertelt – wanneer nodig – eerlijk hoe je over iemand denkt (ook een dominee of chef), zonder hem te kwetsen of te beledigen. Je vertelt – wanneer nodig – over je zonden zonder pikant te zijn of je schande op te schuimen.

En dan is er nog een aspect, namelijk eerlijk zijn wanneer het over de grote Naam van je Zaligmaker en Meester gaat. Petrus was niet eerlijk: ik hoor helemaal niet bij die Jezus… – Petros (Grieks) betekent dan ook niet ‘Rotsmassief’ (dat is eerder het Griekse woord petra), maar iets als ‘Kiezelsteen’… Wees niet bang als hij, maar wees op een dappere en wijze manier eerlijk; getrouw, zelfs tot de dood – wanneer nodig!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen