Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met egoisme

Auteur: ds. W. Pieters

Een Nederlandse vertaling voor het buitenlandse woord ‘egoïsme’ is ‘zelfzucht’. Net zoals drankzucht niet goed is, is ook zelfzucht niet goed. Egoïsme is nooit goed. Dit betekent dat het ego, het ik, niet in de belangstelling mag staan. En toch staat het altijd in de belangstelling. Wij vinden onszelf belangrijk genoeg om veel aan onszelf te denken. Wij vinden onszelf zo belangrijk, dat wij vinden dat alle mensen ons belangrijk moeten vinden. Het is dan ook een hele strijd om zelfzucht te overwinnen. Toch is deze strijd niet onbelangrijk, al was het alleen al voor je zelf. Egoïsme maakt namelijk ellendig. Het staat ons echte levensgeluk in de weg. We leven verkrampt, onder een tirannie van het ik. Wie zichzelf verliest, zal het winnen. Maar wie zichzelf zoekt de handhaven, zal onvermijdelijk zichzelf verliezen. Geen armer leven dan het leven van de egoïst. Om het heel vreemd te zeggen: alleen al uit egoïstische motieven moet jij je egoïsme overwinnen… Hoe leer jij je egoïsme overwinnen? Liefde! De grootste egoïst, wanneer hij liefde krijgt voor zijn naaste, is geen egoïst meer.

De titel van deze rubriek luidt hoe je moet omgaan met egoïsme, en dan denk ik met name aan het egoïsme dat je in anderen ontmoet. Het kan zijn in je eigen vrouw, of in je eigen man, in je eigen vader, of in je eigen moeder, in je eigen gezinsleden, in je eigen vriendenkring, en op het werk. Het egoïsme van je naaste kun je alleen overwinnen, hoe vreemd het ook klinkt, door hem of haar liefde te geven. Onzelfzuchtige liefde (zo tegenovergesteld aan zelfzuchtige ‘liefde’) is het enige waardoor een egoïst, menselijk gesproken – wij belijden: onder Gods zegen(!) – zijn egoïsme kan kwijtraken.

We kennen allemaal de uitspraak: drank maakt meer kapot dan je lief is. Van egoïsme kan ik hetzelfde zeggen. Huwelijken gaan kapot, vriendschappen gaan kapot, kerkelijke gemeenschappen gaan kapot, allemaal door EGOÏSME. Alle oorlogen komen voort uit egoïsme: ik wil hebben wat de ander heeft en ik ben niet tevreden met wat ik heb. Wat ben jij een gezegend mens wanneer je geen egoïst bent. Nu klinkt dat heel simpel, maar het is niet zo eenvoudig. Want een egoïst denkt dat hij geen egoïst is; en andersom. Heb jij er last van dat je zoveel egoïsme in je hart en gedachten tegenkomt, zoveel zelfzucht? Over egoïsme en christendom las ik het volgende stukje.

Mensen zijn geneigd voor zichzelf te kiezen wanneer het erop aankomt. Mensen zijn moeilijk materiaal. Onder onze vriendelijke en rationele buitenkant gaan, als God het niet verhoedt, behoorlijk wat nare dingen schuil. In de vorige eeuw heeft Freud dat ook ontdekt, maar christenen wisten het allang. De Bijbel verklaart dit uit de breuk die er is tussen God en mens. Mensen zijn daardoor vervreemd van God, van elkaar, van zichzelf en van de natuur. Dit is, zogezegd, het uitgangspunt. Het christelijk geloof schat dit probleem heel diep in. Er is denk ik geen godsdienst te vinden die een minder rooskleurig mensbeeld heeft dan het christendom. Tot onze dood blijven wij de mensen die wij zijn: als de omstandigheden gunstig zijn, weten wij ons egoïsme er aardig onder te houden en goed te socialiseren, maar wanneer dat minder is, komt naar boven wie we echt zijn. Gelovigen zijn mensen als elk ander mens; ze lijden aan dezelfde gebreken, zijn net zo egoïstisch enz. Het verschil is dat ze een ander richtpunt hebben: ze volgen Jezus, althans proberen dat te doen. Hij is het Die hen redt, niet hun prestaties.

Ben jij een egoïst? Bedenk dan dat je geen ander mens hoeft te zijn om bij de Heere Jezus welkom te zijn. Een duidelijk voorbeeld dat Jezus raad weet met egoïsme, zowel bij jou als bij een ander, vind je in Lukas 19, de geschiedenis van de rijke en voorname tollenaar Zacheüs. Niemand had veel met hem op. Waarom niet? Ik vermoed mede omdat hij zo’n egoïst was: ikke, ikke ikke, en de rest... Wanneer Jezus in zijn leven binnenkomt, wat gebeurt er dan? Lees maar in vers 8:

“Zacheüs zei tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen; en als ik iemand iets door bedrog ontvreemd / gestolen heb, dat geef ik vierdubbel terug.”

Was hij nog een egoïst? Jij weet het antwoord, nietwaar? Wat denk je: had Zacheüs een zuurder leven toen hij zoveel geld en goed kwijtraakte omdat Jezus in zijn leven was gekomen óf toen hij nog een egoïst was? Het zesde vers van dit hoofdstuk tekent in één woord, wat niet geldt voor egoïsten, maar wel – een leven lang! – voor mensen die net als Zacheüs Jezus hebben ontmoet.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen