Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

UIt de brieven van D.J Crag (2)

Auteur: ds. W. Pieters

Dank u wel voor uw brief. Dat was echt een blijde verrassing. En als het niet teveel tijd en moeite kost, ontvang ik graag weer een schrijven. Ik heb niet beseft dat ik bij uw eerste gang naar het Heilig Avondmaal dat kostelijk hoofdstuk las. O, dat deze zo vertroostende Schrift, zo diep, zo rijk, zo heerlijk, zo wonderlijk ... ons des te inniger aan de HEERE verbinde. O, het gelovig, ootmoedig en nochtans vrijmoedig werkzaam zijn met Zijn beloften ..., wat is dat God-verheerlijkend en zielverkwikkend! "Stort uw hart uit voor het Aangezicht des HEEREN als water", zo overdachten we onlangs uit Klaagliederen 2 vers 19. Moge des HEEREN licht over u tezamen schijnen om Hem vertrouwend te volgen:

terwijl u dagelijks om eenswillendheid met Hem mag vragen;

uw man, uw kinderen aan Hem op mag dragen;

zo moeite, druk en kruis op u mag nemen zonder te klagen;

ook in Zijn kracht, door Zijn onderwijzing en bescherming dagelijks allerlei smaad om Zijnentwil mag verdragen

en uiteindelijk ondanks de felste aanvechtingen van satan niet hoeft te versagen,

maar versterkt door middel van Zijn vriendelijke en waarachtige beloften u recht ootmoedig en christelijk mag gedragen.

O, wat is God goed, geliefde vriendin, en dat voor een albederver. Ja, dat woord kan ik gemakkelijk neerschrijven, maar ik meen het! Ik ben daadwerkelijk een albederver. Ik kan niet anders en soms wil ik ook niet anders dan alleen maar kwaad doen, God bedroeven, Hem tot toorn verwekken. En als ik dan uw brief lees, waarin zo'n tere toon klinkt, dan schaam ik mij des te meer. Hoe moet dat nu? Ik kan helemaal geen predikant wezen, want hoe grote bedrieger een ander zich ook moge voelen, ik moet mij schamen, dat ik een grotere ben ...

     Hoe hebt u het zelf? Mag er nog een verborgen omgang met de HEERE, de God van uw Doop, de God van genadige verbondstrouw, geschonken en beoefend worden? Hij zegene u in uw huwelijk en in uw gezin, naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, om Jezus' wil!

 

Het gewone is niet gewoon, het kleine is niet klein en het alledaag­se is niet alledaags, wanneer het van God komt. Wie maar door ontdekkend licht van de Heilige Geest een onwaardige in zichzelf mag worden vanwege al zijn God-verden­ken en we­reldge­lijkvormig­heid en aardsgezindheid en onoprechtheid en vleselijk­heid, gevoelt wel dat het minste van Gods goede gaven veel is en dat de kleinste van Zijn bemoeienissen met zulke afhoereerders groot is. Dan, wanneer we bij tijd en wijle Zijn grootheid in ál Zijn werken mogen bespeuren, tot in het groei­en van het gras, het bloeien van een roos; tot in het vallen van de regendruppels en het stralen van de zon, dàn wordt Psalm 8 vers 2 in onze ziel geboren: “O HEERE, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde; Gij, Die Uw Majesteit gesteld hebt boven de hemelen.” En zo onder­wees de grote Schepper aller dingen, Die het zuchten van uw ziel heeft gehoord, u in die `kleine' dingen van regen en droogte, van zonneschijn en kilte.

     Trouwens, mag ik het volgen­de vers van Psalm 8 er ook bij schrij­ven, opdat u in uw grote verantwoordelijkheid voor uw kinde­ren enigermate verkwikt worde: “Uit de mond der kinder­kens en der zuigelin­gen hebt Gij sterkte gegrondvest.”

     Ik kan u goed verstaan in de uitspraak van uw geliefde prediker: als ons hart er vol van is en als er door de Heere een verbinding vanuit de gemeenschap der heiligen is gelegd met iemand, dan kunnen we wel uren met die persoon spreken over God en Goddelij­ke zaken en willen we al onze hartsgehei­men, die er tussen de Heere en onze ziel omgaan, wel vertel­len. Dan voel ik precies wat een vriend eens zei over de band tussen (sommige) kinderen van God: `die is nauwer, dan tussen man en vrouw'. Dat is wel een gevaar­lijke uit­spraak, maar het is desondanks toch Bijbels, want David zegt in II Samuël 1 vers 26 over zijn innige betrekking tot Jonathan: “gij waart mij zeer lieflijk; uw liefde was mij wonder­lijker dan de liefde der vrouwen.”

     Daarom kon die prediker/vriend ook in uw hart die grote en vooraanstaande plaats innemen, door zijn geschriften. Daarom kon hij zelf in zijn dagen ook zulke openhartige brie­ven, vol van eerlijke zelfkritiek, aan zulke trouwe en innige vrienden schrijven, waarin hij allerlei roerselen van zijn ziel bloot legt.

 

Als we de brieven van Gods oude knechten lezen, verstaan we hoe afhankelijk die mannen waren en hoe afhankelijk al Gods knechten zich dienen te voelen van de dagelijkse invloeiing van de Heilige Geest, Zijn verlichting en onderwijzing. En u gevoelt hoe aanhanke­lijk zij leefden, maar tegelijk niets goeds over zichzelf konden denken! Zelfs Paulus vraagt aan de lezers van zijn brieven: bidt voor ons! En hij zegt te smeken voor de Efeziërs ─die al met de Heilige Geest der belofte verzegeld waren en dus in Christus met God verzoend waren!─, dat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heer­lijkheid aan hen zou geven de Geest der wijsheid en der open­baring in Zijn kennis, namelijk verlichte ogen van hun ver­stand opdat zij zouden weten, welke de hoop was van Zijn roeping. O geliefde vriendin, dat mag ik ook gedurig vragen voor u en de uwen: Heere, geeft U ze tezamen de Geest der wijsheid en der openbaring in Uw kennis. Verlicht hun ogen, doe hen weten welke de heerlijkheid is van Uw erfenis in al Uw kinderen.

     Vanmorgen las ik een hoofdstuk uit de grote John Owen over de overdenking van de heerlijkheid van Christus. O, als ik dat lees, dan moet ik haast zin voor zin mij zo schamen en het de Heere belijden: ik ken er niets van! Dan vraag ik mij zo vaak af: ontbreekt bij mij niet alles? Vanmorgen kon ik niet anders zeggen, dan: Heere, in mijn preken ontbreekt vast alle leven en Geest. Vanmorgen heb ik wat vaak moeten ophouden met lezen en mezelf beschuldigen: ben ik niet geheel vlese­lijk, aards, onbekeerd? Ben ik niet tot en met de dag van vandaag een bijna-christen?

     O, ik weet wel dat het niet zo is en ik weet heel goed wat de HEERE aan mijn ziel heeft gedaan. Maar ik heb de Heere zo ver `weggeduwd' uit mijn leven. Ik ben zo onachtzaam ge­weest om de Heere Jezus Christus bij mij te houden, wanneer Hij mij kwam opzoeken met Zijn Geest, tot verbreking van mijn hart en tot ver­kwikking en verheuging van mijn geest. Ik herinner me nog levendig 13 maart dit jaar. Toen las ik een boekje over een kreupel, maar Godzalig jongetje... O, wat heb ik door Gods Geest die nacht veel geweend over mijn zonden. God verbrak onder het lezen mijn hart. Een ander vindt er misschien niets in en ik vind er misschien nu ook niets in terug, maar toen, toen de Heere mijn ziel open legde onder het lezen van die gevoelvolle beschrijving van het tedere geloofs­le­ven van die lieve jongen, toen heb ik geweend en getreurd zoals ik in jaren niet heb gekend. Maar nu is het 7 maanden verder, en hoe is het nu?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen