Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met Barmhartigheid

Auteur: ds. W. Pieters

Jezus spreekt over barmhartigheid in Zijn eerste grote preek, de bergrede (Mattheüs 5 vers 7): "Zalig zijn de barmhartigen." Lees eens wat barmhartigheid inhoudt, volgens de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Hij schrijft:

De barmhartigen zijn zalig. Dit is een paradox, een schijnbare tegenstrijdigheid. Want barmhartige mensen worden niet voor de meest wijze mensen gehouden, en zij zullen ook waarschijnlijk niet tot de rijksten behoren. Toch spreekt Christus hen zalig. De barmhartigen zijn zij die godvruchtig en liefderijk geneigd zijn tot medelijden jegens, en hulp aan, mensen die zich in nood en ellende bevinden. Iemand kan echt barmhartig zijn, al heeft hij de middelen niet om milddadig of vrijgevig te zijn. In dat geval aanvaardt God het gewillige hart. Wij moeten door ons Christelijk medegevoel delen in de beproevingen van onze broeders. Er moet medelijden worden betoond. Innerlijke bewegingen der barmhartigheden moeten worden aangedaan. En dit moet ons doen uitgaan om zoveel wij kunnen bij te dragen tot ondersteuning van hen die in nood en ellende zijn. Wij moeten ook medelijden hebben met de zielen van anderen, en ze helpen. We moeten medelijden hebben

-met de onwetenden, en hen onderwijzen;

-met de zorgelozen, en hen waarschuwen;

-met hen die zich in een toestand van zonde bevinden, en hen er uit wegrukken, als een vuurbrand uit het vuur;

-met hen die droefgeestig zijn en smart hebben, en hen vertroosten;

-met hen tegenover wie wij in het voordeel zijn; en niet hard of streng jegens hen zijn;

-met hen die gebrek hebben, en in hun behoefte voorzien.

En wat wij ook mogen zeggen of voorgeven, indien wij dit weigerden te doen, dan sluiten wij ons hart toe. God zegt: "Open uw ziel door uw brood mee te delen aan de hongerige".

5    Jezus zegt op een keer zelfs dat het doen van barmhartigheid veel belangrijker is dan het brengen van een offer. Lees maar Mattheüs 9 vers 13: "Ik wil barmhartigheid en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering." Wat betekent dit? Matthew Henry schrijft:

Christus' omgang met zondaren wordt hier barmhartigheid genoemd. De bekering van zielen te bevorderen is de grootst mogelijke daad van barmhartigheid; het is: "Een ziel van de dood te behouden". De ware godsdienst bestaat niet in het waarnemen van uitwendige plechtigheden, niet in een vertoon van heiligheid; niet in kleinzielige bijzondere meningen en twijfelachtige twistredenen, maar in het doen van al het goed dat wij kunnen aan het lichaam en de ziel van anderen, in het bezoeken van wezen en weduwen.

Ook staat er in de Bijbel wat het gevolg is van wél, én wat het gevolg is van níet barmhartigheid doen. Jakobus schrijft in hoofdstuk 2 vers 13: "... een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft." Houd je er eerlijk rekening mee? Aan de andere kant geldt ook wat er in hetzelfde vers staat: "... en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel." Dat betekent: de barmhartigheid die de mens aan zijn naaste heeft gedaan, doet hem in Christus roemen en zich verblijden tegen het oordeel van de verdoemenis; namelijk dat dit oordeel over hem niet zal komen; omdat het zeker is dat dit oordeel niet komt over de ware gelovigen; en omdat hij door de werken van barmhartigheid en liefde verzekerd is van de waarheid en oprechtheid van zijn geloof. Dus doe jij barmhartigheid? Dan heb je reden om je te verblijden, zelfs als je denkt aan het eeuwig vuuroordeel dat alle onbarmhartige mensen staat te wachten. Jij mag er dan zeker van zijn dat je zalig zult worden. Wanneer Jezus zegt: "Zalig zijn de barmhartigen", zegt Hij erbij: "want hun zal barmhartigheid geschieden." Voor zulke mensen bidt Paulus in II Timotheüs 1 vers 16: "De Heere geve aan het huisgezin van Onesiforus barmhartigheid; want hij heeft mij dikwijls verkwikt." En in vers 18 schrijft hij: "De Heere geve hem, dat hij barmhartigheid vinde bij de Heere, in die dag."

O, wat zal het zijn om in die grote dag van de toorn van het Lam Gods, barmhartigheid te vinden ...!

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen