Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Orthopraxie - 1

Auteur: Hans Alderliesten

Vorige keer waren we gebleven bij Efeziërs 4 vers 1. Ik behandel met jullie - als je deze rubriek interessant genoeg vindt om verder te lezen - de voorschriften voor een Bijbelse praktijk (orthos praxie) van ons leven.

Deze Bijbelse praktijk komt ons niet aanwaaien en zelfs leert de Heilige Geest deze ons niet on-middel-lijk, maar Hij verwijst ons naar het Woord. Daar staan de voorschriften in van een orthopraxe manier van leven. In Efeziërs 4 vers 1 lezen we:

"Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping (= overeenkomstig de roeping) waarmee gij geroepen zijt."

Hier vind je de basis: een Bijbelse levenshouding is verbonden aan de roeping. Welke roeping? De statenvertalers schrijven als verklaring bij het woord 'roeping':

'[Geroepen] tot de gemeenschap van Christus, en dus ook tot godzaligheid in Christus. De apostel spreekt hier niet alleen van de uitwendige, maar ook van de inwendige en krachtige roeping, waardoor zij tot het geloof in Christus waren gebracht.'

Orthopraxie vloeit voort uit het ware geloof, de levensverbinding met Jezus Christus. Het juiste gedrag is bij een Christen gevolg van de krachtige en onwederstandelijk werking van God. Om zo te zeggen: je kúnt niet anders meer dan wandelen = leven in overeenstemming met die levensverbinding aan Jezus Christus.

Wat houdt dit in? Dat schrijft de apostel in het volgende vers:

"Met alle ootmoed en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde."

Dus elkaar verdragen.

Misschien kijk je wat verbaasd: is dát nu zo belangrijk? Heeft dát nu te maken met de juiste levenswandel? Volgens Paulus - geïnspireerd door de Geest - blijkbaar wel. Volgens de kanttekening is hier bedoeld: het verdragen van persoonlijke beledigingen. (Lees ook bladzijden 4 en 5 hierover.)

Matthew Henry merkt op:

'Wij wandelen niet overeenkomstig de roeping, waarmee wij geroepen zijn, wanneer wij geen trouwe vrienden van alle Christenen en gezworen vijanden van alle zonden zijn.'

17   'Dit gedeelte bevat een vermaning tot onderlinge liefde en eendracht. Niets wordt ons in de Schrift ernstiger op het hart gedrukt dan deze deugden. Liefde is de wet van het Koninkrijk van Christus, de grote les in Zijn school, het kenteken van Zijn leden.'

Dus een rechtgelovige levenspraktijk (orthopraxie) is dat we elkaar verdragen in liefde. Wij denken bij het woord 'verdragen' dikwijls aan een wat negatieve zaak. Als je iemand verdraagt, mag je hem eigenlijk niet erg, erger je je zelfs misschien wel aan hem, heb je veel op- en aanmerkingen op hem. Maar goed, al valt het niet mee ..., je verdráágt hem dan maar; dat móet immers!?

Het Griekse woord (anechomai) betekent heel wat anders: net als in ons woord 'verdragen' het woord 'dragen' zit. Dát is nu net de bedoeling. Je draagt elkaar; je houdt elkaar vast; je zorgt ervoor dat de ander niet valt; je ontvangt elkaar gastvrij, enz.

Met wie moet je zo omgaan? Met elkaar. Dat is: in de Christelijke gemeente. Zij die bij Christus horen, die Hem liefhebben. Zij die in woord en wandel (leer en leven) zich als Christenen gedragen.

Paulus gaat verder in vers 3 en zegt:

"U benaarstigende te behouden de eenheid des Geestes door de band des vredes."

We moeten de eenheid in de Heilige Geest behouden. Is dat makkelijk of moeilijk? Om meer dan één reden niet gemakkelijk. In de eerste plaats zijn we er zelf bij betrokken, met heel ons eigenzinnige 'ik'; vervolgens zijn onze medechristenen erbij betrokken, die ook niet altijd allemaal even aardig en lief zijn; ten derde is daar de infectie van de tijdgeest, die zegt: je moet assertief zijn (voor jezelf opkomen); en ten slotte is er natuurlijk ook nog Gods grote tegenstander, de duivel, die er alles aan gelegen is om die eenheid stuk te maken.

Dat weet Paulus heel best en daarom zegt hij niet eenvoudig: houd de eenheid van de Heilige Geest en de band van vrede vast, maar hij schrijft uitdrukkelijk benaarstig u, beijver u, span er u voor in, om die eenheid te bewaren.

Daar moeten we dus wat voor doen. Wat? Heel eenvoudig: onszelf elke dag weer en in allerhande omstandigheden VERLOOCHENEN.

Is dat moeilijk?

Als je het zelf moet doen, wel.

Als de liefde van Jezus Christus je drijft, niet.

Als de vrede van God door Christus in je hart woont, gaat het vanzelf!

 

ORTHOPRAXIE

Stelen is verboden. Dat is duidelijk. Maar ontkom je er eigenlijk wel aan? 'Uw gebod is zeer wijd', lezen we in Psalm 119. En dat geldt ook van het achtste gebod, of de oproep van Paulus in Efeziërs 4 vers 28, waar we vorige keer over nadachten:

"Wie gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij heeft mee te delen aan degene, die nood heeft."

Werk, dát is het waar Paulus de Christenen toe oproept. Werken is een opdracht, die God ons al bij de schepping gaf. Door de zondeval is arbeid wel met vermoeidheid gepaard, maar op zich is arbeid een zegen.

En het doel? om geld te verdienen? Nee, om God te dienen. Zeker, je ontvangt ook geld, je kunt zo in je onderhoud (en van je gezin) voorzien; en verder kun je zo ook aan arme, behoeftige mensen wat geven.

Let op, wat Paulus níet zegt. Er staat niet: ... werkende wat goed is met de handen, opdat hij kan sparen voor later. Er staat: om mee te delen, dat is: om weg te geven.

Hoeveel geef jij weg van het geld dat je verdient of krijgt. Echte Christenen werken hard, leven zuinig en geven gul. Ben jij een echte Christen?

Velen beschouwen het eerste deel van vers 28 als bindend voorschrift (niet weer stelen), en het laatste stukje als vrijblijvend advies (uitdelen aan arme mensen). Maar dat is scheiden wat God bijeen heeft gevoegd. En dat moet je toch maar niet doen. God geeft door Zijn knecht Paulus een leefregel aan al de Zijnen, waaraan zij zich hebben te houden. Waarom? Omdat God het wil.

Het volgende 'advies', waarin een recht-praktische zijn Meester navolgt, vinden we in het volgende vers:

"Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geeft aan hen die haar horen."

Ja, dat is wel zeker, dat Jezus hierin het goede voorbeeld heeft gegeven. Nooit ging er een vuile rede uit zijn mond. Nooit zei Hij iets wat gemeen of oneerlijk was, nooit laag of schunnig. En zo horen Zijn volgelingen ook te doen. Nu is het in bedwang houden van zondige daden al een heel grote opgave, maar het in bedwang houden van zondige woorden is nog veel en veel moeilijker. Hoe is dat bij jou?

17   Als je denkt dat je een Christen mag heten, let dan eens op je tong. Want wie zich een kind van God noemt, maar zijn toch niet in toom houdt ..., diens godsdienst is leeg en waardeloos, volgens Jakobus. Mee eens?

Wat verstaat de apostel eigenlijk onder 'vuile rede'? Het Griekse woord (sapros) betekent iets als 'verrot, stinkend'. Calvijn schrijft erover: 'Hij wil dat er in alles wat de gelovigen zeggen, geen enkel lelijk woord voorkomt. Onder deze term vervat hij alle schunnigheden met betrekking tot de liefde die doorgaans het hart van de mens infecteren met ontuchtige gedachten.' Dus geen schuine moppen op het schoolplein.

Het tegenovergestelde moet juist gebeuren. Niet alleen geen zondige woorden, maar juist gezonde woorden, nuttige woorden. Woorden, die genade geven aan de luisteraars. Jij staat met iemand te praten. Spreek jij stinkende, verrotte woorden, dan infecteer jij die ander met zonden, dan veroorzaak jij dat die ander zondigt. Maar spreek je zoals het bedoelt, dat geven jouw woorden genade aan die ander en wordt hij opgebouwd in het geloof.

Kijk eens na! Gebeurde dat gistermorgen? En als Paulus dit 'advies' geeft voor doordeweekse dagen, dan geldt het wel zeker na de kerkdienst, denk je niet?

Ik schreef net, dat Jezus het grote Voorbeeld is in deze. Dat geldt natuurlijk voor alle terreinen van het leven. En weet je wat nu het heerlijke wonder is? Dat Hij niet alleen een voorbeeld geeft, en het vervolgens aan jou overlaat om dat voorbeeld na te volgen, maar dat Zijn Heilige Geest jou ter beschikking staat om je op dit heerlijke voorbeeld te laten lijken; om je in dit spoor van de Heere Jezus te leren wandelen. De Heidelbergse Catechismus zegt daarover in antwoord 86: 'Nadat Christus ons met Zijn bloed ge­kocht en vrijgemaakt heeft, vernieuwt Hij ons ook door Zijn Heilige Geest tot Zijn evenbeeld.' Wij hoeven het dus niet op eigen kracht te doen.

Nog wat.

Christus is niet alleen Voorbeeld, maar vooral Borg. Dat is, Hij neemt de schuld op Zich en boet ervoor. Wanneer jij met de twee voorschriften van Efeziërs 4 vers 29 helemaal vastloopt ...; wanneer jij jezelf moet aanklagen dat je je tong niet in toom kunt houden ...; en daarbij helemaal niet beantwoordt aan het positieve stukje van dit vers: goede rede tot nuttige stichting ...; dan is er een Bloed-Fontein geopend in Christus. Voor wie? Voor een liegende Petrus, die naar buiten gaat en bitter weent. Voor jou, die alle je lege, nutteloze woorden, voor Hem neerlegt: genâ o God, genâ!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen