Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Uit de brieven van D.J.Crag (11)

Auteur: ds. W. Pieters

Geliefde Vriendin,

Over het algemeen gesproken, wanneer we neerslachtig en moede­loos zijn, moeten we het geneesmiddel niet zoeken in gebed en vasten, maar in omgang / ge­meenschap en vriendschap. Zoals Lu­ther's brieven wijs zeggen: we behoren niet tot het gebed te gaan, wanneer we neerslachtig zijn, maar naar het gezelschap van goede mensen. De satan is altijd meer bedrei­gend wanneer we hem ontmoe­ten op onszelf. Neerslachtigheid zet alle delen van de ziel uit hun plaats en verlamt onze her­scheppende krachten. Iedere prediker weet dat hij soms lange uren heeft besteed aan het voorbereiden van een preek zonder enig gevolg ─ om het de volgen­de morgen binnen de kortste tijd klaar te krijgen, wanneer vreugde tot zijn ziel is terugge­keerd. Een half uur omgang / ge­meen­schap, wanneer het ge­moed ontmoedigd is, zal dus vaak de bron­nen van onze creati­viteit ontstop­pen en veroorzaken dat het levens­bloed van Chris­telijke blijd­schap opnieuw in onze aderen stroomt.

Misschien merken we heel niet op bij het Bijbel lezen, dat het hoogste voorbeeld van Christelijke vriendschap in God Zelf is. De manier waarop de drie Goddelijke Personen betrek­king hebben op Elkaar en melding maken van Elkaar is altijd de verhe­ven uit­vloeiing van volmaak­te Wederzijdse liefde. Laat ons vergeving vragen voor de armoede van de menselijke taal wanneer we het zo zeggen, maar er is in elke Persoon van de Godheid een soort van Zelf-wegcijferende hoedanig­heid. De houding van de Vader tot de Zoon is uitge­drukt in de eenvou­di­ge woorden: `Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbe­hagen heb' (Mattheüs 3 vers 17). De liefde van de Zoon tot de Vader komt tot uiting in de uitspraak: `Mijn Vader is meerder dan Ik' (Johan­nes 10 vers 29). Op dezelfde manier spreekt de Geest niet van Zichzelf maar getuigt Hij van Christus (Johan­nes 15 vers 26). Toch verklaart de Zoon dat lastering tegen de Zoon zal vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest niet (Mattheüs 12 vers 31).

De Goddelijke Personen verwijzen nooit naar Elkaar behalve met volmaakte eer, hoogach­ting en liefde. Ieder hebben Zij er vermaak in om de andere Personen Hun hoge en eervolle plaats te geven. O, hoe alles te boven gaand volmaakt zijn deze heilige Drie, Die wij kennen als Vader, Zoon en Geest! Hoe waardig zijn Zij onze navol­ging in de zaak van onze Christe­lijke vriend­schappen, zoals in alle andere dingen! De zonde maakt de mens hatelijk en hatend (Titus 3 vers 3). Laat ons toezien, dat we genade hebben om goed voor elkaar te zijn, levens­lang ─ of beter: eeuwigdurend.

 

Mijn geliefde zuster in de Heere,

Onze vriendschapsband is een onderdeel van Davids bede in Psalm 119 vers 41, waar hij zegt: "En dat Uw goedertierenheden mij overkomen, o HEERE; Uw heil, naar Uw toezegging." Ook dit is immers een middel in Gods hand om Zijn goedertierenheden over ons te doen komen en om Zijn heil aan ons te beschikken.

Want juist door deze tere band van hoogachting en toegenegenheid wordt in ons een duidelijker besef geboren van Gods handelingen en van de onderwijzingen des Geestes, dan wanneer we geen briefwisseling onderhielden. Want nu mogen we Gods gaven drievoudig beleven, eerst voor onszelf en daarna door alles te vertellen aan elkaar; en vervolgens ook nog door het van elkaar te vernemen en daarin met elkaar verblijd te zijn!

Het is net als in de geschiedenis van de genezing van de verlamde, die door zijn vier vrienden werd gedragen en door het dak neergelaten aan Jezus' voeten. Wanneer er staat dat Jezus hun geloof zag, dan mogen we er verzekerd van zijn dat na Diens woord van vergeving en genezing, in hen ook oprechte blijdschap met en over hun verlamde vriend zal zijn geweest. Denkt u niet? Zij hebben het wonder aan hun vriend met hem meebeleefd!

U hoeft het van uzelf niet te zeggen, dat u een heilige bent; en het is goed om met tranen van schuldbesef te bewenen dat u nog zo'n onheilige heilige bent. Maar u bent dan ook niet en nooit een heilige in uzelf, maar alleen in de Heere Jezus Christus en door het geloof in Hem. Niettemin zal Zijn kracht in u overvloeien en u doorgloeien en doen bloeien van liefde en toegenegenheid tot heiligheid, volmaaktheid, toegewijdheid en zondeloosheid.

Ik bid met u mee: "O, afgebracht te worden van mezelf is beter en ik verlang het ook. Dat in het geloven van Zijn goedertierenheden en ze dan ook te mogen doorvertellen / aanprijzen mijn hoogste vermaak zou zijn en ook te begeren daarvoor te leven. Om alles daarop gericht te doen zijn. O, meer en meer ontdekt te worden aan wie ik ben, opdat het wonder van die goedertierenheden steeds groter zou worden." Dat moge bij mij ook zo zijn, dat moge bij u zo zijn.

 

Gully, 12 december ..

Geliefde,

 

Vanmorgen was ik bij een oude weduwe, die vertelde, hoe een vriendin van haar moeder - die beiden godvrezende lieden waren - elke maandagmorgen naar een andere godzalige vriendin ging om preekbespreking te houden. Nou, dan kun je wel raden, hoe dat bij tijden en ogenblikken tussen die twee moet en mag zijn geweest (als ik het niet totaal verkeerd inschat).

Ja, zoals u het nog maar steeds niet gewoon vindt om Gods liefde te ervaren, gezien uw slechtheid, en er daarom steeds wel weer over wilt lezen / horen, zo is het ook bij mij.

Als ik denk aan gisteravond, de onderwijzing aan de jonge leden der gemeente, waar ik zo'n indrukwekkende avond mocht hebben en zo geroerd vandaan mocht komen, omdat ik zo bijzonder mijn woord kwijt kon en Gods Woord dus verklaren mocht en indringend mocht spreken en persoonlijk mocht vertellen en op hun harten de ernst der dingen voor de eeuwigheid en van God mocht binden, ... o, dan kan ik het niet begrijpen dat de Heere zo onuitsprekelijk goed voor mij is.

Ik heb er niet van kunnen slapen, zo goed mocht het zijn. Zoveel ernst, welwillendheid, luisteren, indruk en aandacht mocht er zijn. Ik zag dat sommigen luisterden met meer dan hun oren alleen. Je kunt het aan de ogen zien, hè!

Ik eindig met de woorden van I Petrus 4 vers 8:

         "Maar vooral, hebt vurige liefde tot elkander

        want de liefde zal menigte van zonden bedekken."


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen