Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Des HEEREN Lof, Maarten Luther (8)

Auteur: ds. W. Pieters

De Coburg en de Confessio Augustana

Keizer Karel V heeft het er maar moeilijk mee dat Maarten Luther zo duchtig preekt en schrijft. De eenheid van zijn rijk is in gevaar. Hij kan dit niet dulden en daarom wil hij nogmaals op een rijksdag over de godsdienstige onrust spreken met zijn rijksgroten, de keurvorsten, hertogen, graven en bisschoppen van het grote Duitsland. Hij belegt een rijksdag te Augsburg, waarop de Evangelischen of Protestanten hun geloofsbelijdenis mogen overhandigen. De keurvorst van Sachsen, Johann de Standvastige (broer en opvolger van de in 1525 gestorven Frederik de Wijze), de machtigste vorst onder de adel van Duitsland, laat Luther met Melanchthon een aantal artikelen opstellen. Later werkt Melanchthon deze artikelen om en uit tot een grootse belijdenis (de Confessio Augustana), die op 25 juni 1530 voor de keizer en voor alle hoogwaardigheidsbekleders van dat grote keizerrijk wordt voorgelezen. Deze belijdenis maakt diepe indruk op vriend en vijand. Luther kan zelf niet op de rijksdag aanwezig zijn, omdat hij nog steeds een verbannene, een vogelvrij verklaarde is. Maar keurvorst Johann wil hem graag zo dicht mogelijk bij Augsburg hebben en laat hem in het zuidelijkste puntje van zijn vorstendom op het kasteel de Coburg, bij het gelijknamige stadje, logeren. Dan kan men nog met Luther corresponderen, wanneer men zijn adviezen nodig heeft. Op de Coburg leeft Luther erg mee, vooral door het gebed. Elke dag brengt hij minstens drie uren door in ernstig smeekgebed! Het is in Augsburg een hele gebeurtenis. De eerste botsing met de keizer is er al, wanneer hij er nog maar één dag is. Hij eist van al de aanwezigen dat ze knielen voor het altaar, maar drie edelen blijven staan: de keurvorst van Sachsen, de markgraaf van Brandenburg en de landgraaf van Hessen. Als de keizer eist dat ze buigen en ook meelopen in de processie achter het gewijde avondmaalsbrood, de hostie, weigeren ze standvastig. Markgraaf Georg van Brandenburg kijkt de keizer vast in de ogen en zegt: "Ik heb voor U in menige moeilijke veldtocht mijn leven gewaagd. Maar ik laat mij en mijn onderdanen door niemand beroven van het onvervalste Woord van God of dwingen om mijn God te verloochenen. Dan zou ik nog liever hier op dit moment voor Uwe Keizerlijke Majesteit neerknielen en mij mijn hoofd laten afslaan."

Philippus Melanchthon heeft met de geloofsbelijdenis de bedoeling om weer eenheid te bewerken met de roomse kerk. Hij vindt het zó erg dat die vreselijke verscheurdheid is opgetreden, dat hij meer dan eens het grote gevaar loopt (en ook niet altijd eraan ontkomt!) om de wezenlijke verschillen tussen rome en Reformatie te verdoezelen. Luther op de Coburg heeft ander inzicht: toegeven aan en onderhandelen met de roomsen? Geen denken aan! We bieden onze geloofsbelijdenis aan en dat kunnen ze aanvaarden of verwerpen, maar we gaan geen duimbreed aan de kant. En meer dan eens moet hij van de Coburg waarschuwende, opbeurende en bemoedigende brieven sturen aan de wankelende en vreesachtige Melanchthon. De keizer laat een weerlegging opstellen, die geen echte weerlegging is, want de Heilige Schrift komt daarin niet aan het woord. Hij geeft de vorsten van Duitsland de tijd tot april 1531 om zich weer te schikken onder de paus. Doen ze dat niet, dan dreigt hij met oorlog. Het bijzondere van de staatkundige omstandigheden, onder de aanbiddelijke besturing van Gods voorzienigheid, is: in die tijd naderen de Turken met een machtig en bijkans onoverwinlijk leger de grenzen van het grote keizerrijk. De dreiging van de mohammedaanse leugenleer wordt groot. En keizer Karel V heeft zijn Duitse, Protestantse vorsten nodig om zijn rijk niet innerlijk te verzwakken, maar gezamenlijk sterk te staan tegen deze nietsontziende vijand. Zo komt er noodgedwongen een vrede, waarbij de keurvorsten, hertogen en graven mogen blijven bij de "nije lehre", de zuivere prediking van Luther; nee: van Gods Woord! Terwijl de rijksdag wordt gehouden, ontwikkelt Luther een grote werkkracht op zijn eenzame kasteel, waar hij 165 dagen wacht op de uitslag. Hij schrijft een prachtige verklaring van Psalm 118, die hij heel in het bijzonder "mijn eigen Psalm" noemt.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen