Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met concubinaat

Auteur: ds. W. Pieters

Het woord concubinaat betekent in gewoon Nederlands: hokken of ongetrouwd samenwonen. Het gaat dus over mensen die wel als getrouwden willen leven, maar toch elkaar geen trouw willen beloven. Een vreemde, uiterst merkwaardige zaak. Geen Christen denkt erover om dat te willen. Toch komt het voor, ook in onze kringen. Misschien heb jij een broer of een zus, een kennis of een familielid, die samenwoont. Hoe moet je hiermee omgaan? De Bijbel heeft het goed met ons voor en zegt dus dat de intieme relatie van liefde ingebed moet zijn in de hechte relatie van trouw. Waar iemand zich niet durft toevertrouwen aan een ander, is er geen plaats voor intieme liefdesrelatie. Toch komt het meer en meer voor. Waar komt dat vandaan? Niet zo moeilijk te raden: wie God verlaat en wie Zijn heilzame geboden verlaat, en wie meent dat hij het beter weet, keert terug naar het niveau van de beesten en de heidenen. In de landen rondom Israël, zoals in Griekenland, was er heel veel mis op dit terrein. Bij de dieren vind je geen huwelijksleven, alleen drift en intuïtie. Daarom is daar geen trouwbelofte nodig of mogelijk. Wij mensen, hoe strak velen ook volhouden dat we niet meer zijn dan een veredelde (of gedegenereerde) aap, zijn naar Gods beeld geschapen. En bij ons, versierd met deze heerlijke eigenschappen, hoort daarom trouw. Gods kerk heeft vanuit Gods Leidraad steeds vastgehouden aan het Bijbelse en Christelijke huwelijk, en daarmee heeft ze onomwonden het ongehuwd samenwonen, het hokken als beesten, het concubinaat dus afgewezen. In de roomse tijd is hiermee wel de hand gelicht, maar de hervormers van de kerk, zoals Luther en Calvijn, hebben opnieuw het heilzame karakter van Gods geboden ingezien en de bevolking daarom opgeroepen zich daaraan te houden. Ook hebben zij de verantwoordelijke overheid opgeroepen zich hieraan te houden. En wat er in de volgende eeuwen zich ook afspeelde in het "grijze circuit", officieel was het verboden. Een meisje was geen lust-object, maar mocht zich toevertrouwen aan haar trouwhoudende man. En die man werd door de overheid en door de kerk erop gewezen wat hij haar had beloofd; net zo goed als dat die vrouw erop werd gewezen wat zij hem had beloofd. Is trouw niet moeilijk? Is trouw-beloven niet onmogelijk? Je kunt het wel oprecht willen, maar hoe weet je nu of je het ook kunt volbrengen? En ... waarom zou het eigenlijk moeten? Is vrijheid - blijheid eigenlijk niet veel "beter"? In de dagen dat onze Zaligmaker op aarde was, dachten velen er net zo over. Ze zeiden: stel je voor dat je je levenlang met een en dezelfde vrouw moet doen en nooit meer van haar af kunt en nooit meer de mogelijkheid hebt om een ander te willen! ...! Dat is toch vreselijk?! Zijn discipelen zeggen in dat verband (Mattheüs 19 vers 10), dat het - als de zaken zo liggen - misschien beter is om maar helemaal niet te trouwen ...! "Men kan toch niet in het hart zien, ook kan men de gebeurtenissen en toestanden niet vooraf berekenen, zodat het te gevaarlijk is, een zaak te doen die niet meer kan worden veranderd. Het is dan beter ongehuwd te blijven."Het risico is te groot. En om die reden (en misschien ook wel om andere redenen) komen vele jonge mensen niet eens meer tot het trouw beloven, maar doen ze als de heidenen, als de dieren: genieten-zonder-verplichtingen. Wanneer we maar een greintje besef hebben van medemenselijkheid, zullen we dit niet willen. De intieme relatie, die wij op Bijbelse gronden aanduiden met HUWELIJKSRELATIE, verdraagt zich niet met een los-vast-verbinding, een ontrouw-zijn-in-principe. Hier komt bij dat onze goede en wijze Maker heeft gedacht (en Hij heeft Zich niet vergist!) dat het beter was om liefde en trouw ineen te vlechten. Tenminste bij de hogere schepselen, de mensen. Wat is immers liefde zonder trouw anders dan ZELFliefde? Wat is genieten zonder verplichtingen te willen hebben anders dan egoïsme? Twee egoïsten die bij elkaar gaan wonen, zullen merken dat ook de ander zelfzuchtig is en geen andere bedoeling heeft (in het begin misschien nog compleet verhuld) dan de "partner" te gebruiken. Je wordt verlaagd tot gebruiksvoorwerp, en beval je niet meer dan word je afgedankt als een doorgezakte stoel.

Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Het valt op de lange duur altijd tegen. Wie in de weg van Gods geboden gaat - al weet je echt wel dat je geen haar en geen haartje beter bent dan hokkenden - mag het goede wat dat betreft verwachten. Liefde ingebed in trouw, houdt het vol en geeft ook na vele jaren nog vernieuwing en vermaak, voldoening en genoegen. Daar zorgt God voor. De kerk blijft leden en omstanders oproepen om hun Schepper te gehoorzamen, Zijn richtlijnen voor een duurzame, heilzame relatie (= huwelijk) te volgen, Zijn hulp en Zijn bijstand altijd te verwachten, Zijn liefde hoger te achten dan van je meest-beminde, Zijn eer te zoeken. Er blijft dus maar één antwoord over op de vraag hoe je met concubinaat moet omgaan: afwijzen. Woont er in jouw kring van familie of kennissen iemand samen? Dan onderwijs je hem / haar, bid je ook voor hem en haar. Je bent immers niet beter!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen