Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Uit de brieven van D.J.Crag (6)

Auteur: ds. W. Pieters

Geliefde,

We lezen in de Schrift:

"Doch het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien; Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan."

Moge de dienst van Zijn knechten gezegend worden met geestelijke zonen en dochters, uit uw gezin ook allemaal! Ach, dat kan niet om ons, maar alleen om Hem! En daar mogen we nu ernstig en aanhoudend om smeken.

Hartelijk dank voor uw schrijven. Help maar mee preken, zou ik zeggen om verder op uw schrijven in te gaan. Ja, elke keer! Preken is zo'n onmogelijk werk! Ik kan het u nooit duidelijk maken, omdat u het zelf niet hoeft te doen; en tegelijk is preken zulk een heerlijk werk, wat ik evenmin aan u duidelijk kan maken, omdat de HEERE het u niet geeft te doen. Maar tracht uw opvoedkundige taak in het dagelijkse onderwijs aan uw kinderen in woorden en daden en gebeden er maar mee te vergelijken; dan komt u enigszins op hetzelfde terecht, wat ik in het preken en ook catechiseren ervaar: onmogelijkheid aan 's mensen kant en verwondering bij God vandaan.

O, bid voor mij, bid voor mij, dat satan en eigen vlees mij niet verleiden en dat God mij niet om mijn hoogmoed te fnuiken en om mijn trotsheid te breken weer aan mijzelf `moet' overgeven! Bid voor mij, dat ik geen zonden zou toelaten. Zogenaamd niet-vleselijke, maar goddeloos-`geestelijke' zonden als ongemerkte biddeloosheid, onbedachtzaamheid, zelfverheffing. Bid voor mij, dat ik niet heimelijk op mezelf ga roemen. Ik ben soms zo verwonderd, maar moge het ook zo blijven ...!

 

Geliefde vriendin,

Gisteravond had ik u willen schrijven over de gestalte van uw hart, namelijk het gemis aan uitgelatenheid en opgetogenheid. En ik had willen schrijven, dat u gezégend bent met deze onderwijzing.

Wat is het toch een wonder dat u zo onderwezen mag worden. Wat ben ik er zielsgelukkig mee, te mogen lezen hoe u eronder bent, wanneer de Heere Zijn gevoelige genade wat inhoudt. Dan roep ik uit: dank U wel, Heere, dat U haar dit onderwijs geeft!

Want ik weet wel, dat u het niet zo precies kunt bekijken ─ hoewel u al veel gelijkmatiger reageert op gevoelens van gemis aan Gods nabijheid, waaronder u een jaar geleden ontsteld zou zijn geweest ─ en ik weet wel dat u die opgetogenheid graag had willen vast houden (en dat gun ik u ook wel van ganser, ganser harte, maar God weet beter wat nodig en nuttig is voor u, dan ik weet).

Maar de Heere onderwijst u in deze weg om te leven van Zijn nimmeraflatende trouw en Zijn nooitverbroken liefde, die Hij open­baart in Zijn Woord. O, wat wordt u zo uitgedreven naar dat Woord alleen.

U schrijft, dat het u werkzaam maakte, ondanks ─ en dat vond ik heel mooi ─ dat u hebt gevoeld, dat uw werkzaamheid niets hielp. Want de blijdschap en zoetheid van die zondagmorgen­preek kon u niet vasthouden, ook niet met al de werkzaamheden van die zon­dagmiddag bij het lezen van B. Maar nu wil de Heere u leren, dat het niet afhankelijk is van dat gevoel, niet gegrond is op die uit­schieters der liefdesgenietingen. Dat is in de natuurlijke liefde ook niet, dat is in de geestelijke liefde al evenmin.

O, ik verheug mij over Zijn zegen aan uw ziel, dat u in deze dagen Zijn liefde hebt mogen leren ervaren en dat u hebt mogen leren leven op het geloof in God alleen. Ik denk zo onder het schrijven, dat u verwaardigd wordt om bijzonder veel onderwijs te ontvangen en het is mij een eer en een vreugde te mogen geloven, dat dit mede door onze brieven komt.

                    Weest hartelijk gegroet, ook aan uw Moeder,

                                    van uw vriend in de Heere,

 

Geliefde vriendin,

De Heere heeft u doen beleven hoe nuttig Zijn aansporingen zijn om werkzaam te zijn, ingespannen te studeren om zo de Heere te mogen leren kennen en des te meer liefde voor Hem te mogen en te kunnen hebben én Hij heeft u zonder valse lijde­lijkheid toch ook uw werkzaamheid afgepakt en u laten zien hoe totaal u van Hem afhankelijk bent.

Wat hebt u ook mogen beoefenen dat een zachtmoedige en stille geest kostelijk is voor God! Dat had u in de achterliggende tijd meermalen mogen beoefenen onder het gevoel van de verte­derin­gen Gods, maar dat hebt u nú moeten leren beoefenen zonder die vertederende en gevoelige nabijheid, zonder die opgetogenheid die het u gemakkelijk maakt; nu alleen door het geloof, nu alleen in liefdevolle onderworpenheid aan het Gebod en toch niet minder in liefde aan de Heere en niet minder met blijdschap van uw ziel, is 't wel?

Ik zal trachten dat stuk van B. ook te lezen en trachten mee te proeven wat u erin mocht ervaren. Ik wist niet eens dat zo'n hoofd­stuk erin staat. Bedankt dat u me de weg hebt gewe­zen. En ook dat u voor mij geen stand ophoudt. Dat schreef u in uw brief van vorige jaar september ook al, dat we doordat we elkaar wat beter leerden kennen ook vrijmoedigheid hadden om zo eerlijk te zijn en zo open, dat u het dan maar aanvaard­de dat ik erachter zou komen dat er van u niets waar was, zoals u toen dacht. En dat u niet echt be­keerd was en geen kind van God. En toch legde u dat allemaal open. Nu is het een jaar verder en we hebben heel wat geschreven. En het is goed, dat u geen stand ophoudt, dat u niet denkt mij een `plezier' te doen of te moeten doen, door net te doen alsof u blij bent.

De Heere is mij zeer goedgunstig geweest en hoewel het vlees strijdt tegen de Geest en ik mijzelf niet kan bewaren, heeft Hij mij lieflijk vastgehouden en heeft Hij mij duidelijk doen gevoelen dat Hij in staat is om mij bij te staan en dat Hij wil aangeroepen worden om mij bij te staan en dat Hij Zijn Woord waar zal maken en dat Hij mij bij zal staan, gelijk Hij mij ook heeft bijgestaan. En dat was mij een schone en wonder­lijke blijdschap. Mocht het zijn, dat mijn hart Hem de eer geeft, Hem alleen!

     Uw vriend en broeder in onze dierbare Heere Jezus

 

Geliefde vriendin,

O, wat heb ik het nodig dat u ook in deze wonderschone weg voor mij blijft bidden. Ik kan niet staande blijven, niet ene dag! God heeft mij genadig staande gehouden. En ik kan en mag getuigen dat er nog steeds zulk een zoet vermaak, zulk een onbegrijpelijke vreugde is in het aankleven van Hem. Alleen God de eer!

U vraagt: wanneer zijn we eerlijk? Het is waar: de liefde zoekt zichzelf niet. Maar u bent `de liefde' zelf niet. U hebt wel liefde voor God, maar u bènt niet liefde. Alleen God is Liefde. De liefde wordt in ons hart helaas vergezeld van zelfliefde, liefdeloosheid, haat / wrok / nijd. Dus we zullen steeds reden hebben om ons voor het alziend oog van God af te vragen, of we wel eerlijk zijn.

Ik herinner me nog levendig dat ik dertig jaar geleden op een avond een brief las van een student over wat God aan zijn ziel had gedaan en dat ik toen zo jaloers was en ook zelf graag wat meer wilde vertellen. Maar het was geen eerlijke, geen heilige jaloers­heid; het was met zelfbedoelen vermengd. En daar bent u ook bang voor in deze omstandigheden. Dat voel ik goed aan. En zoals u uit B. aanhaalt `de liefde is een zoete beweging, of dat nu be­droefdheid is of blijdschap; het is een vlam, hetzij hoog opvlam­mend of laag, 't is toch vurig en het verwarmt'; zo is het in mijn hart ook. Als u iets te vermelden hebt van een uitslaande vlam om wille van des Heeren verrassende overkomst, door middel van wat u leest, door middel van de stille over­peinzing en meditatie voor Zijn Aangezicht, óf dat u `alleen maar' kunt vertellen, dat u Hem niet kunt missen en dat uw hart in leegte en in droefheid of in minder hoog-gevoelde liefde toch mag uitgaan naar Hem, dan verblijdt het mij steeds.

Bedankt voor de wens en bede uit II Thessalonicenzen 3 vers 5a. Ik heb begrepen uit heel uw brief, dat de Heere bezig is geweest in de achterliggende dagen uw wens en bede te verho­ren. Hij richtte immers uw hart op de liefde van God?! Hij schonk het u toch, dat u mocht hunkeren naar hetgeen u zo miste?! Hij schonk het u toch ook, dat uw werkzaamheid in deze u weer verlevendiging gaf.

                                       Uw dienaar in de Heere,


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen