Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Uit de brieven van D.J.Crag (14)

Auteur: ds. W. Pieters

Uit een brief van ds. D.J. Crag           

Toen ik aan tafel Psalm 30 las, kreeg ik zin om aan u daarover een persoonlijke meditatie te schrijven! En daarna bij het lezen van Psalm 34 kreeg ik die drang weer. Zodat ik een brief schreef, waarin Zijn Woord tot uw hart persoonlijk klonk, alsof deze Psalm voor u geschreven was. En dat is ook zo. Ik heb er de volgende dag nog een aangename smaak van in mijn herinnering. Wat is dat Woord toch wonderlijk levend en krachtig! En wat wordt heel ons bezig zijn toch smakelijk gekruid door dat Woord:

"Uw woord zij altijd in aangenaamheid, met zout gesprengd."

en:"Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve aan hen die ze horen."

Dat geve God u voor uw gezin, in alles wat u zegt. We zien hoeveel belang in de Schrift wordt gehecht aan de goede omgang met elkaar, de gemeenschap der heiligen, die zich ook heel nadrukkelijk uit in woorden; en dan goede woorden, nuttige woorden, stichtende woorden. Kon ik voor uw ziel Gods Woord zó verklaren, dat u de heilgeheimen mocht verstaan, u erin verwonderen, u erover verheugen! En ik kan het, wanneer de zalving van Gods Heilige Geest mij bedauwt, en over mijn schrijven ligt, dat Hij die armzalige, krachteloze letters maakt tot voertuig van Zijn kracht en genade. Dan mag ik gebruikt worden om het Woord aan het woord te laten, om dat Woord door te geven, zodat het doet, al wat de Spreker behaagt. Dat doe ík niet. Dat doet ú niet. Dat doet Gód, overeenkomstig Jesaja 55 vers 8─11:

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE; want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengt, en uitspruit, en zaad geeft aan de zaaier (de moeder in haar gezin) en brood aan de eter (de luisteraar in de kerk); zo zal Mijn Woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn: het zal niet leeg tot Mij weerkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend."

 

Uit een brief van ds. D.J. Crag

Zo kan ik doorgaan van gebod tot gebod. En hoe zal ik anders uitkomen, dan als schuldige? Zeker, daar zijn dingen die duidelijker merkbaar zijn, waaraan ik mij duidelijker schuldig weet, in gedachten of woorden of daden, maar zal er één gebod zijn waaraan ik niet schuldig sta? Toch heb ik juist deze week gedacht, toen ik gisteren bij mensen op bezoek was en sprak over onze geneigdheid om de wereld en de zonde te dienen, dat het bij mij toch eigenlijk niet meer zo erg was. Dat heb ik niet gezegd; ik heb zelfs tegen die mensen gezegd dat ik dat zelf ook heb, alleen dat de Heere mij in genade ervoor bewaarde. Maar ach, is dat wel zo? Ben ik niet heimelijk trots op mijn voorbeeldige levenswandel, zoals iemand dat eens uitdrukte? Ben ik niet alleen al om die overweging des harten een walging voor God en een geheel onwaardige avondmaalganger?

En als de Heere dan laat zien wie ik ben, ondanks al Zijn goedheid, Zijn genade van schuldvergeving, dan heb ik geen reden om opgetogen te zijn, maar integendeel om moedeloos en neerslachtig te zijn. Zelfs als ik overweeg hoe goed de Heere voor mij zorgt en hoe trouw Hij mij in Zijn handen houdt en hoe lieflijk Hij mij bij tijden onderwijst en vertroost, is er nog alle reden om moedeloos te zijn, omdat die onzalige fontein onophoudelijk zijn vuil opwelt. Maar vanmorgen mocht ik lezen in het boek van Ph. dat God rechtvaardig is in het vergeven van al mijn zonden (I Johannes 1 vers 7); onbekende zonden ook, maar meest wel beleden en beweende zonden, die dan ook bestreden zonden zijn.

Hij heeft mij door het geloof verbonden aan Zijn Zoon, en Diens volkomen werk geldt ook mij, zodat God geen onrecht doet wanneer Hij de goddeloze (en dat ben ik, geheel en al, hoeveel genade God mij ook heeft gegeven!) toch van al zijn zondeschuld vrijspreekt. Maar, o, de duivel van binnen zegt: dan is het ook niet zo nodig om ten bloede toe tegen te staan, strijdende tegen de zonde (Hebreeën 12), maar dan kun je de teugels wel wat vieren ... Christus heeft immers ook voor jou voldaan en dus is God rechtvaardig, niet als Hij je verdoemt, maar als Hij je zonden steeds vergeeft. Zo peinst en begeert mijn verdorven hart. En ik moet mijzelf zo aanklagen, dat ik zo ben! Zal het ooit veranderen? Zal ik ooit van mijzelf verlost worden? Zal ik ooit rein worden in mijn gedachten? Zal ik ooit teer voor Gods Aangezicht kunnen leven? Zal ik ooit Hem oprecht kunnen bedoelen? En terwijl ik dit zo zit te schrijven, denk ik: zal ik wel ooit oprecht aan u kunnen schrijven?

 

Uit een brief van ds. D.J. Crag

Ik heb duidelijk gevoeld dat de Heere grote dingen voor mij zal doen. Vanmorgen heb ik het zo duidelijk gevoeld: de strijd is niet van mij, maar van God; en de bescherming ligt in Hem.

Als de Heere Zelf komt met een bewijs van Zijn liefde, neemt Hij het hart zo volkomen in dat er geen plaats meer over blijft voor iets of iemand anders. Dat is hetgeen ik aan het begin van deze brief u van harte toewens. Dat u mag uitkijken naar een bezoek van de Hemel en dat u denkt aan de Schoonste van alle mensenkinderen. Ja, dat Hij uw gedachten en begeerten zodanig in beslag neemt, dat de hemel in uw hart is en dat Hij het geheel enige Voorwerp van uw verlangen is. Dan zult u nog sterker en inniger uitroepen: `Hoe kan dat toch, hoe kan dat toch?' Zoveel liefde, onbegrijpelijke, Goddelijke liefde! En dat voor zo-één als ík ...

Vanmiddag ben ik geweest bij een gezin, waar ik aan het eind van het bezoek een stukje zou lezen uit de Bijbel en ik vroeg aan één van de kinderen: wat zal ik lezen? `Psalm 14', zei hij. En ik heb gelezen: de dwaas zegt in zijn hart: er is geen God ... Nu vraag ik u, mijn geliefde: hoe is het met die dwaas in u? Heeft de Heere u ertoe verwaardigd om er deze dag geen last van te hoeven hebben? Ik mag zeggen: de Heere heeft mij lust gegeven om Hem te vrezen en voorzichtigheid ten aanzien van mijn zwakke plek en Hij heeft mij getrouw bewaard. O, dat die dwaas toch al meer kwijnen zal en dat God al meer verschijnen zal! En wat zegt Hij in Psalm 50 (wat we gisteren aan tafel lazen):

"En roep Mij aan in de dag der benauwdheid, Ik zal er u uit helpen en gij zult Mij eren."

De dwaas denkt: ja maar ... Maar Gods Woord is vast en onbedrieglijk!

Moge de Heere u zegenen zoals Hij Abraham zegende, aan welke zegen Hij onlosmakelijk verbond: en wees een zegen! Hoe kunt u nu een zegen zijn voor de leden van uw gezin? Dat zal kunnen, wanneer u met de vloek van alle dingen, die door u verdiend is, gedurig leert schuilen in Hem, Die de vloek droeg, ja: Die plaatsvervangend(!) tot een Vloek werd. O, moge de Heere u daar een plaatsje geven. En dat u er dan ook toe verwaardigd wordt om met mijn vloek en vloekwaardigheid een plaatsje van voorbidding te krijgen aan Zijn doorboorde voeten ...


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen