Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De Catechismus van Genève vraag en antwoord 136 t/m 142, over het eerste gebod

Auteur: ds. W. Pieters

Het eerste gebod

Vr. 136 Zeg het eerste gebod of hoofdstuk eens. Ex. 20 : 2; Deut. 5:6. Antw : Hoor Israël: Ik ben de Heere uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb; gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben.

Vr. 137 Leg nu de zin van de woorden uit. Antw : Aan het begin gebruikt Hij iets als een voorrede op de gehele Wet. Want wanneer Hij zich Jehova noemt, eist Hij voor Zich het recht en het gezag op om te bevelen. Vervolgens voegt Hij er aan toe dat Hij onze God is, om voor Zijn wet bij ons genegenheid te wekken. Want deze woorden zeggen zoveel alsof Hij Zich onze Behouder noemde. Want daar Hij ons deze weldaad waardig acht, is het billijk dat wij ons op onze beurt voor Hem een gehoorzaam volk betonen. 

Vr. 138 Wat Hij er vervolgens echter van de bevrijding bijvoegt, en van het verbreken van het juk van de Egyptische dienstbaarheid, ziet dat niet in het bijzonder op het volk Israël, en wel daarop alleen? Antw : Dat stem ik toe voorzover nodig; maar er is een ander soort bevrijding, die alle mensen zonder onderscheid betreft. Want Hij heeft ons allen uit de geestelijke slavernij van de zonde, en de tyrannie van de duivel bevrijd.

Vr. 139 Waarom herinnerde Hij daaraan toen Hij de voorafspraak van de Wet wilde houden? Antw : Om ons onder de aandacht te brengen, dat wij ons aan de grootste ondankbaarheid schuldig zullen maken, tenzij wij ons geheel en al in gehoorzaamheid aan Hem toewijden.

Vr. 140 Wat eist Hij echter in dit eerste hoofdstuk? Antw : Dat wij aan Hem alleen Zijn eer onophoudelijk toebrengen, en geen enkel deel daarvan op een ander overbrengen.

Vr. 141 Welke eer is eigenlijk de Zijne, terwijl het gruwelijk is die aan een ander toe te schrijven? Antw : Hem verheerlijken, ons vertrouwen op Hem stellen, Hem aanroepen, kortom Hem alles toebrengen dat aan Zijne majesteit verschuldigd is.

Vr. 142 Waartoe wordt er bijgevoegd: voor Mijn Aangezicht? Antw : Daar niets zó verborgen is, of het ligt voor Hem open, en Hij de Kenner en Rechter is van de geheime overleggingen, betekent het dat niet slechts de eer van een uitwendige belijdenis vereist wordt, maar ook ware godsvrucht van het hart.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen