Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Over de berijmingen op Psalmboek.nl

Auteur: David Moerman

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de berijmingen die worden aangeboden op Psalmboek.nl.

Datheen

De berijming van Petrus Datheen uit 1566 is de eerste volledige Nederlandse Psalmberijming. Deze berijming is gebaseerd op de Franse berijming van Clément Marot en Théodore de Bèze, waarbij gebruik werd gemaakt van de zogenoemde ‘Geneefse melodieën’. Tot in 1773 de ‘Nieuwe Berijming’ verscheen was deze berijming in gebruik in de Nederlandse Hervormde kerk; maar ook daarna bleef de berijming in gebruik in verschillende kerkelijke gemeenten in Nederland. De berijming van Datheen is geliefd om zijn inhoud en geschiedenis, maar kent ook zwakke kanten; vooral de zingbaarheid van Datheen is een bekend probleem.

Revius

Jacobus Revius, die onder andere revisor was van het Oude Testament van de Statenvertaling, bracht zijn eigen psalmberijming uit in 1640. Vanwege de populariteit van de berijming van Datheen schreef hij in de titelbeschrijving dat zijn berijming op die van Datheen was gebaseerd, maar dan in ‘sin ende rijmen gebetert’. Een pure revisie is het uiteindelijk niet, daarvoor heeft Revius teveel moeten wijzigen. Revius kende, in tegenstelling tot Datheen, het Bijbels Hebreeuws. Daardoor kon hij zijn berijming beter laten aansluiten op de oorspronkelijke bijbeltekst, en in overeenstemming brengen met de nieuwe Statenvertaling. Ondanks het feit dat de berijming op meerdere gebieden kwalitatief beter was, bleef de berijming van Datheen het meest geliefd onder het gewone kerkvolk.

1773

Na de verschijning van de berijming van Datheen hebben verschillende dichters de psalmen (opnieuw) berijmd. Door de Staten-Generaal in Nederland werd een commissie ingesteld om een nieuwe berijming samen te stellen voor het gebruik in de Hervormde Kerk. Uiteindelijk is een selectie gemaakt uit de berijming van Johannes Eusebius Voet, Hendrik Ghijsen en van het genootschap ‘Laus Deo, Salus Populo’. Een belangrijk criterium was dat de berijming goed zou aansluiten op de Statenvertaling; de berijming van Datheen was nog van vóór de Statenvertaling. De invoering van deze ‘Nieuwe Berijming’ verliep niet overal even makkelijk. Na de afscheiding van 1834 zijn een aantal afgescheiden gemeenten weer teruggekeerd naar de berijming van Datheen, hoewel tegenwoordig dat aantal gering is. Op dit moment wordt de berijming van 1773 vooral gezongen in de zogeheten bevindelijk gereformeerde kerken. Als kritiekpunt, vooral ten opzichte van de berijming van Datheen, is de invloed van de Verlichting die zichtbaar is in woorden als ‘Opperwezen’ en ‘deugd’.

1967

In 1943 stelde de toenmalig Nederlands Hervormde Kerk een commissie in, onder het voorzitterschap van prof. dr. K.H. Miskotte, die de mogelijkheid van een nieuwe Psalmberijming moest onderzoeken. Uiteindelijk werkten aan deze nieuwe berijming veel verschillende mensen mee, waarvan de dichter Martinus Nijhoff misschien wel de bekendste is. De achtergrond van de medewerkers was divers en interkerkelijk. De nieuwe berijming werd gefaseerd uitgebracht: In 1958 verscheen een zogeheten ‘proeve’ van 110 psalmen, gevolgd door een proeve van alle 150 psalmen in 1961. Deze werd nog grondig herzien, en vervolgens in 1967 door zowel de synode van de Hervormde Kerk als die van de Gereformeerde Kerken aanvaard.

Engels

De Engelse berijming op Psalmboek.nl is afkomstig uit het Book of Praise van de Canadese Reformed Churches. Meer informatie daarover kan hier worden gevonden.

Frans

De Franse berijming op Psalmboek.nl is de berijming die door de Synod Wallon in 1729 is goedgekeurd. Deze berijming staat wat taalgebruik betreft minder ver af van het hedendaags Frans dan bijvoorbeeld die van Marot en Beza, terwijl de verbinding met de tijd van de hugenoten sterk is. De tekst is voor het grootste deel overgenomen uit een druk van 1833.

Duits

Op Psalmboek.nl staan twee Duitse berijmingen. De eerste is die van Matthias Jorissen, meer dan 40 jaar predikant van de Duitse gereformeerde gemeente in Den Haag. Hij bracht zijn berijming rond 1800 uit. De tweede berijming is hiervan een revisie, uitgegeven door de Evangelish-reformierte Kirche (Synode evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) en de Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen.

Spaans

De Spaanse berijming is samengesteld en geschreven door de spaanse predikant Jorge Ruiz Ortiz, van de Iglesia Cristiana Presbiteriana en Miranda de Ebro.

Afrikaans

De oorspronkelijke Afrikaanse berijming van Totius gebruikte niet altijd dezelfde Geneefse melodieën als bijvoorbeeld de Nederlandse psalmberijmingen. De versie die op Psalmboek.nl staat, heeft wel dezelfde melodieën en is samengesteld door Joseph Lee du Toit.

GKV

Deze berijming wordt hoofdzakelijk binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gebruikt, en komen uit het Gereformeerd Kerkboek 2006, wat weer een herziening is van de editie uit 1986. De psalmen uit deze bundel zijn berijmd door W. Barnard, A.C. den Besten, Adr. van Boven, H. Hasper, K. Heeroma, G.A. Hoekstra, J. Huizinga, G. Kamphuis, W.J. van der Molen, L.W. Muns, P. Mijderwijk, K. Nolles, J.W. Schulte Nordholt, D.K. Wielenga, J. Wit en Generale Synode Heemse 1984-1985.
Meer informatie over het Gereformeerd Kerkboek kan hier worden gevonden.

Meeuse

Voor de achtergrond bij deze psalmberijming kunt u hier terecht.

DNP (De Nieuwe Psalmberijming)

De Nieuwe Psalmberijming is een berijming waar op dit moment nog aan wordt gewerkt, daarom zult u op Psalmboek.nl bij deze berijming nog niet alle psalmen kunnen terug vinden.
Deze berijming is een initiatief van de stichting "Dicht bij de Bijbel". De dichters die aan het project meewerken zijn: Jan Pieter Kuyper, Arie Maasland en Adriaan Molenaar. Meer informatie kan op de website van De Nieuwe Psalmberijming worden gevonden.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen