Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Tips gezin, school, kerk voor zingen van Psalmen

Auteur: ds. C. Hogchem

Grondige aanpak is noodzakelijk

Suggesties voor school, gezin en kerk voor het bevorderen van de bekendheid van onbekende psalmen.

Mij is verzocht in te gaan op de vraag wat kerk, gezin en school kunnen doen om de onbekende psalmen te promoten.

Weerbarstig feit
Het feit dat een aantal psalmmelodieën onbekend is, is weerbarstig. Al eeuwen lang. Hoewel er hier en daar aan wordt gewerkt is er kerkelijk-breed nog lang geen sprake van een doorbraak. Aan de psalmen kan het natuurlijk niet liggen. Elke psalm is Gods Woord en waard om gezongen te worden, tijd en wijze wetend! Wat dan? Is het laksheid, onwil, onvermogen? Of zijn die onbekende melodieën moeilijker dan de andere, of ligt het aan één of andere kerktoonsoort? Vele gedachten al zijn geopperd, meer of minder relevant. Maar of ze doorslaggevend zijn? Eerlijk gezegd geloof ik dat niet. Laten we in elk geval hópen van niet en met z'n allen aan het werk gaan. Laten gezin, school en kerk het grondig aanpakken.

Daarom de volgende stelling:
Om de tot nu toe onbekende psalmen/psalmmelodieën goed te laten functioneren in de eredienst, is een grondige aanpak onmisbaar; een aanpak die
(1) breed gedragen wordt
(2) gedurende langere tijd de aandacht heeft
(3) duidelijk gestructureerd is.

Breedgedragen aanpak
1. Een grondige aanpak is een breedgedragen aanpak.
Niet maar af en toe of hier en daar. Ook niet dat men op de ene plaats met deze melodie bezig is en elders met een andere. Nee, versnippering dient te worden voorkomen. Laten we met z'n állen in dezelfde periode bezig zijn met dezelfde psalmmelodie. En als die melodie geleerd is, dan beginnen we met z'n allen aan de volgende. Gelijk en massaal optrekken, dat geeft helderheid en bruikbaarheid.

Langere tijd de aandacht
2. Een grondige aanpak betekent óók dat het zingen van onbekende psalmmelodieën gedurende langere tijd de aandacht moet hebben.
Laten we niet de illusie hebben dat een eeuwenlang bestaand feit kerkelijk-breed snel ongedaan gemaakt kan worden. Traagheid heeft daarom in deze zaak de voorkeur boven snelheid. Elke melodie moet bezinken en rijpen, zeker als het een hele geméénte betreft. Denk bovendien aan degenen die door ouderdom, ziekte, slechtziendheid enz. moeite zullen hebben met deze melodieën en psalmverzen.
Laten we er dus de tijd voor nemen om er vertrouwd mee te raken. Misschien moeten we dan denken in de richting van hoogguit 6 melodieën, Dv. Samen optrekkend, melodie na melodie, psalm na psalm.
 
Duidelijk gestructureerd
3. Een grondige aanpak is niet in het minst een duidelijk gestructureerde aanpak.
Daarmee bedoelen we heel concreet en ook heel eenvoudig dat telkens aangegeven wordt: Nu gaan we met z'n allen déze psalmmelodie leren. Natuurlijk rijst dan de vraag: wie gaat dat doet? Een overkoepelend orgaan ligt hier voor de hand. Mag ik voorstellen dit te vragen aan de heren van de muziekredactie van het RD?
- Zij weten van deze zaak de hoed en de rand
- Wordt via de krant aangeven wanneer en welke psalm aan de beurt is, dan bereikt dit signaal veel kerkelijke geledingen
- Gelet op het aantal aankondigingen van dit symposium mogen we denken dat ze van het RD ook híervoor de ruimte zullen krijgen
- En -ik loop wat vooruit- na verloop van tijd zou er een enquête kunnen worden gehouden en een evaluerend vervolgsymposium

Zodra het signaal is afgegeven, kan het leerproces beginnen; door allen, eenparig - gezin, school en kerk.

1. De gezinnen
Er zijn nog steeds heel wat gezinnen waar 's zondags gezongen wordt bij orgel of een ander instrument. De aan-de-beurt-zijnde melodie krijgt daar als vanzelf een plaats. Ook kan men de aan-de-beurt-zijnde melodie oefenen na het eten. Samen zingen - bijzonder aan te bevelen! Die het niet doen - begin er mee. Echt, u zult er geen spijt van krijgen.

2. De scholen
De basisscholen doen al heel veel. We stellen voor dat zij de aan-de-beurt-zijnde psalmmelodie aan alle groepen leren. Maar tegelijk doen de middelbare scholen en de hogeschool De Driestar natuurlijk ook volop mee.

3. De kerk.
Er zijn koren, verenigingen. Er is een kerkbode. De kerkenraden coördineren en stimuleren.
4. Verder valt er te denken aan een CD waarop onbekende psalmmelodieën gespeeld en/of gezongen worden. Daar is al aan gedacht. Ik zag bij de uitgang een stand van de OGO waar zo'n CD te koop is. 5. En dan komt het: de predikanten. Zij geven met verstandige regelmaat de geleerde psalmen op. Het zal hen niet moeilijk vallen van deze psalmen verzen te laten zingen die aansluiten bij de inhoud van de preken

U mag er natuurlijk zoveel aan toe en af doen als  u wilt, als er maar een grondige aanpak komt. Onder Gods zegen zou er binnen een tijdsbestek van enkele jaren veel gewonnen kunnen worden. Stel u voor: geen onbekende melodieën meer. Stel u voor: u zingt de verzen van Psalm 12 net zo makkelijk als nu de verzen van Psalm 43.
Ongetwijfeld, alle psalmen zijn het waard gezongen te worden.
Boven alles: door de genade van Gods Geest zij het lied van Gods gemeente het lied van ons hart.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen