Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Uit de brieven van D.J Crag (8)

Auteur: ds. W. Pieters

Zondagavond las ik een prachtig stukje, dat mij direct aan u deed denken en het verlangen gaf om het u door te geven. Handelende over de beproevingen, waarmee de Heere Jezus is verzocht geweest schrijft P.:

'Door deze verzoekingen leerde Hij mede te lijden met Zijn verzocht volk. Hij is `aangeraakt met het gevoel van onze zwakheden' (Hebreen 4 vers 15). Wij mogen dan vrij tot Hem gaan met onze beproevingen, wij mogen ze voor Zijn Aangezicht uitspreiden, zoals Hiskia deed met de brieven van Sanherib in de tempel, wij mogen een zoete overtuiging gevoelen dat Hij met ons meelijdt onder onze zware lasten en dat Hij ze zal verlichten of ons eronder zal ondersteunen, of als ze niet zullen worden weggenomen, zal Hij ze heiligen en zorgen dat ze voor ons geestelijk en eeuwig goed meewerken.

Zo is geloof in het medelijden van onze gezegende Heere wonderlijk geschikt om mopperigheid, murmureren en zelfmedelijden te onderdrukken en ons onderworpenheid te leren en zelfverloochening onder verdrukkingen en om ons te verzoenen met een pad van moeite en smart. Het brengt ons voor ogen het lijden van de gezegende Heere hier beneden, de verzoekingen die Hij verdroeg en Zijn heilige zachtmoedigheid en onderworpenheid daaronder, toen Hij werd geleid als een lam tot de slager en zoals een schaap voor zijn scheerders stom is, zo opende Hij Zijn mond niet. Als we onze moeiten en smarten vergelijken met de Zijne, hoe licht schijnen zij dan! Dit werkt onderworpenheid daaronder en wanneer we kunnen opzien in geloof en liefde en zien de eens lijdende Heere, nu mede lijdende met ons onder onze verdrukkingen, maakt het zelfs moeite zoet.

Een gelijkvormigheid met het stervende beeld van Jezus wordt hierdoor gewerkt in de ziel, een deelgenootschap wordt gegeven aan Zijn lijden, een kruisiging van het vlees met zijn begeerten en lusten, een dood-zijn voor de wereld, een doding van het hele lichaam der zonde, een afgescheidenheid met hart en geest van elk ongoddelijk en boos ding en een gemeenschap wordt voortgebracht met de gezegende Heere aan de rechterhand des Vaders.

Zo mogen we God zegenen voor onze verdrukkingen en beproevingen, onze ziekten, onze berovingen, onze verliezen en kruisen, onze kwellingen en teleurstellingen, onze vervolgingen, ons veracht worden door de wereld en door naam-christenen.'

 

Uit een brief van ds. D.J. Crag

... en voor ons meer en meer opent van Zijn liefde en Bloed, gena­de en heerlijkheid en alles wat Hij is als een barmhartig en getrouw Hogepriester, Die God van de doden heeft opgewekt en gezet aan Zijn rechterhand in de hemel `ver boven alle overheden en kracht en macht en heer­schappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toeko­mende, en Hij heeft alle dingen onder Zijn voeten gezet en heeft Hem aan de kerk gegeven om een Hoofd te zijn over alle dingen, welke Zijn lichaam is, de volheid van Hem Die alles in allen vervult' (Efeze 1 vers 21─23).

Waarover mochten we in de achterliggende tijd schrijven? Uiteinde­lijk was er steeds het refrein: God is goed voor een slecht mens en wij zijn slecht tegenover een goed­doend God. Ondankbaar zijn we voor het goede dat Hij schonk. En dat schrijf ik aan u niet als verwijt, maar als onderwij­zing; en wel naar aanleiding van de op­merking over uw diepste verlan­gen. Echt, we mogen wel staan naar meer en we mogen onze leegte ons bewust zijn (en wanneer is dat echt waar?) en de vervul­ling die we soms helaas nog zo goed kunnen missen, maar soms ook helemaal niet kunnen missen. En het is ook zeker goed, dat uitein­delijk niets uw ziel tevreden kan stellen dan Zijn gemeen­schap door het ware geloof en dat we ook nooit tevre­den mogen zijn met een andere vreugde ─ al mogen we een zoete gewaar­wording ontvan­gen van blijdschap, als we mogen horen hoe de Heere toch Zijn genade­werk voortzet en onderhoudt en verleven­digt. Maar dit niet-tevreden zijn alleen in een gelijk­tijdige dank­baar­heid en erken­telijk­heid voor wat God reeds heeft geschon­ken; en ook in onder­wor­penheid aan Zijn besturing, hoe Hij het in uw hart en leven schenkt en zal schen­ken, wat u nu nog mist. Maar ik wil het toch nog een keer bena­drukken, dat we Hem, Die u reeds zoveel schonk, niet beledigen; hoewel we Hem wel om de volle mate van vervul­ling, verzadiging, verheu­ging en ver­troosting mogen smeken, zodat we een uitgelaten blijd­schap mogen uitstra­len (in het bijzon­der voor onze huisgeno­ten). Het gaat echter uitein­delijk niet om de hoeveel­heid, weinig of meer; maar om de hoedanigheid, waar of onecht. En u hoeft Gode zij dank het niet te ontkennen dat de Heere een wonder­werk aan uw ziel heeft gewrocht. En dan is het de weg niet om alles te verwerpen in schijnba­re ootmoed, maar om opwassend in de genade en kennis van onze Heere en Zaligma­ker Jezus Christus een nuttig gebruik te maken van het­geen Hij reeds schonk.

 

Geliefde vriendin,

Ik ben erg blij dat de Heere u onlangs opnieuw ervoor heeft bewaard om tot een uitbarsting te komen. We vernielen zoveel én bij onszelf én bij onze omgeving! O, buig maar, zwijg maar, belijd alles aan de HEERE en vraag Hem uw gezinsleden te doen buigen voor Hem, dan zult u het er zeker goed bij hebben. Ik weet zeker dat we er nooit spijt van zullen krijgen om die zachtmoedige en stille geest te oefenen. Nee, dat heeft God niet nodig, maar oefen u toch ook hierin tot godzaligheid, want er ligt een rijke belofte in de Schrift voor een zachtmoedige en stille geest - die wij missen en toch van God begeren -, namelijk: deze is kostelijk voor God.

Hoe is het mogelijk dat we elkaar niet zat zijn en dat ons egoïsme ons niet uiteen heeft geslagen? Het is mijn intense vreugde om aan u te schrijven en om voor u te bidden. Maar laten we er bang voor zijn God van Zijn eer te beroven. Dat is best een punt dat grondig onderzocht mag worden, omdat de Heere teer is op Zijn eer en wij zonder het te willen of te weten zomaar Zijn eer kunnen weggeven aan een ander, wat erg verdrietig is ... en een grote zonde.

Over deze zaak schrijft de Bijbel ook iets, wat ik nu wil doorgeven. In Galaten 4 vers 14 schrijft de apostel Paulus: "Gij naamt mij aan als een engel Gods, ja als Christus Jezus ... Want ik geef u getuigenis, dat gij, zo het mogelijk was, uw ogen zoudt hebben uitgegraven en mij gegeven." Er was blijkbaar zulk een nauwe band tussen Paulus en zijn gemeente gegroeid door de verkondiging van Gods Woord(!), dat zij hem niet als een gewoon mens beschouwden, maar als een engel van God, ja dat ze hem met hetzelfde gezag bekleed wisten als Christus Jezus. Hij schrijft ook dat ze hem om wille van dat Woord zo innig liefhadden, dat ze hun ogen wel hadden willen geven, als dat mogelijk was geweest. En Paulus verbiedt dat niet. Hij vindt het niet overdreven én vooral: hij vindt het niet tot oneer van God. Het is ook in overeenstemming met het woord dat Jezus Zelf spreekt bij de uitzending van Zijn discipelen: wie u ontvangt, die ontvangt Mij ...

En wij weten beiden, dat de reden van de liefde van de Galatiërs voor de apostel dezelfde is van de liefde van u voor mij en van mij voor u: namelijk het Woord en het oprecht geloofsverlangen naar de Heere Jezus. Zou u niet de HEERE vrezen (hoe vaak ook aangevochten ...), dan kan ik mij niet voorstellen, dat het zo tussen ons zou liggen, zoals nu.

                                 Uw dienaar in Jezus Christus,


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen