Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 1 Psalm 2 en jij Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer

't Betaamt ons onbekende psalmen aan te heffen

Auteur: L. M. P. Scholten

Het is zaak dat de gereformeerde gezindte zich inspant om kerkgangers ook met de onbekende psalmen vertrouwd te maken, stelt L. M. P. Scholten.

Mijn suggestie om de tien minst bekende psalmwijzen te vervangen door andere wijzen uit ons psalmboek om deze psalmen zo uit de onbekendheid te halen, heeft veel reacties opgeroepen.

Eén daarvan was dat ik daarmee de gemakkelijkste weg zou kiezen. De mensen die dat zeiden, hebben de zaak niet goed begrepen. Volgens mij is het eerder de moeilijkste weg, in elk geval bij voorbaat een onhaalbare weg, als ik let op de overvloed aan negatieve reacties.

Overigens had ik die negatieve reacties wel verwacht. Duidelijk is dat de meeste mensen deze tien psalmmelodieën, ook al worden ze zelden of nooit gezongen en liggen ze bij de meesten niet eens in hun muzikale geheugen, toch niet kwijt willen.

Organist

Het doel, de zingbaarheid van alle 150 psalmen, moet dus op andere wijze bereikt worden. De reacties die mij bereiken, bevatten vele bruikbare tips om dat doel te bereiken.

Onbruikbaar acht ik de suggestie om de praktijk van Calvijn in Genève na te volgen door alle psalmverzen tijdens de gewone kerkdiensten volgens een rooster in een halfjaar systematisch door te zingen. Onbruikbaar is ook het voorstel om het oude strijdpunt ritmisch contra niet-ritmisch van stal te halen.

Het eerste en voornaamste punt waar het wel op aankomt, is dat de predikanten en de ouderlingen die in de leesdiensten voorgaan, er steeds attent op zijn om ook minder bekende en onbekende psalmen te laten zingen. En daarbij, wanneer er een echt onbekende psalm is gezongen, die een paar weken later te herhalen en nog eens.

De organist heeft de belangrijke taak om als er een minder bekende of onbekende psalm op het briefje staat, die uitvoerig vóór de dienst aan de gemeente voor te spelen en dan ook nog eens in het voorspel.

Boeiend vond ik de reactie van Geert Agteresch in de krant van gisteren. Hij constateerde dat alle tien psalmen die ik noemde, een dorische melodie hebben. Zijn conclusie: „Daar zit het probleem voor het grootste gedeelte: de musici van tegenwoordig hebben geen kennis hoe de (Geneefse) modale melodieën te benaderen.” Aan de organisten om aan te tonen dat Agteresch ongelijk heeft.

Schat

Ook de scholen hebben een groot aandeel in het geheel. Het moet mogelijk zijn om de kinderen bij het verlaten van het basisonderwijs vertrouwd te doen zijn met alle psalmwijzen. In het voortgezet onderwijs kan dat worden uitgebouwd.

Hoe mooi het beeld ook is van het hele gezin psalmenzingend rond het orgel, de werkelijkheid is in de meeste reformatorische woningen helaas anders geworden. We moeten daarom niet alles van het gezin verwachten wanneer het gaat om het aanleren van onbekende psalmen. Goed samenspel tussen school en gezin wil nog wel eens helpen. Waar een wil is, is een weg.

Het gebruik van cd’s kan in de huisgezinnen ook veel betekenen (trouwens ook ten kwade!). Dat vereist wel een omschakeling bij de producenten. De bekende boek-en-muziekcatalogus van uitgeverij Den Hertog bevat vele pagina’s psalmen-cd’s, maar het repertoire blijkt beperkt. Het gaat (zoals enkele titels luiden) om ‘geliefde psalmen’. De tien psalmen die ik op het oog heb, zag ik nergens genoemd. Natuurlijk, de commercie mag een rol spelen. Maar welke uitgever durft het aan om een cd speciaal van het tiental te maken?

De catechisatie is een ideale gelegenheid om de jeugd, voortbouwend op wat op school geleerd is, opnieuw systematisch met de schat der psalmen in aanraking te brengen.

Gemeenten die beschikken over een eigen kerkbode, kunnen daarin gemakkelijk een hoekje inruimen voor de organist, die dingen uitlegt en aankondigt welke psalmen hij binnenkort speciale aandacht voor en na de dienst denkt te zullen geven.

Zo is er nog heel wat meer te bedenken. Psalmzanggroepen, psalmzangavonden die juist in het teken zouden kunnen staan van de minder bekende of onbekende psalmen.

Noodmaatregelen

Mijn oorspronkelijke idee om voor bepaalde psalmen een andere (niet een nieuwe!) psalmwijs te zoeken, was bepaald niet nieuw. Iemand liet ons weten dat een met name genoemde, nog niet zolang geleden overleden, vermaarde predikant Psalm 80 opgaf met daarbij de toevoeging: „We zingen het op de wijs van Psalm 105.” Een andere dominee placht de Avondzang te laten zingen op de wijs van Psalm 134.

Laat dergelijke noodmaatregelen niet meer nodig zijn. Maar laten we ook afspreken dat als het met de genoemde middelen niet lukt, er alsnog anders gehandeld dient te worden. Want het gaat tenslotte niet om de handhaving van een melodie, al heeft die nog zo’n eerbiedwaardig verleden. Het gaat om de inhoud. „’t Betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen.”

De auteur is oud-directeur van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS).

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep