Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met drift

Auteur: ds. W. Pieters

Eigenlijk hoef je niet verder te lezen, want óf jij bent niet driftig en dus hoef je er niet mee om te gaan óf je bent het wel, maar je denkt van niet; óf je bent wel een driftig persoontje en je weet heel goed hoe je daar mee om moet gaan, namelijk bestrijden. Drift is soms hetzelfde als hartstocht, ook wel onbeheerste agressiviteit. Er zijn ook goede driften, aandriften, aandrijf-dingen, motivaties. Er is het hongergevoel. Je gaat er op in door te eten. En de 'drift' gaat over. Wanneer we het woord drift in het alledaagse leven gebruiken, bedoelen we iemand die driftig is, kortaangebonden. Iemand die gauw 'uit zijn slof schiet'. Daar moet je tegen vechten. Nee, ik bedoel niet dat jij tegen zo'n driftig persoon moet vechten, maar dat jij, wanneer je zelf zo'n driftig, kortaangebonden persoontje bent, tegen jezelf moet vechten. Hoe doe je dat? Niet in het wilde weg. Belangrijk is een goede strategie. Je moet op de juiste plaats beginnen: vanuit Christus, vanuit de kracht en leiding van Zijn Geest. Luister maar naar het advies / bevel van de apostel Paulus in Romeinen 8 vers 13. Hij schrijft deze brief aan Christenen in Rome. Hij heeft uitgelegd dat zij niet bang hoeven te zijn voor de verdiende straf op hun zonden, maar dat ze ervan bevrijd zijn, omdat zij door geloofsband aan Christus zijn verbonden (vers 1). Nu gaat hij verder:

"Indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven."

Jij en ik kunnen geen enkele zonde doden / uitroeien, in eigen kracht. Maar wel door DE GEEST, wanneer Hij in ons woont en ons de kracht daartoe geeft, als wij maar door gebeden en andere oefeningen van godzaligheid die kracht op een goede manier opwekken. De Geest van Christus is de almachtige God. Hij kan in ons de zonde doden. Hij alleen. Toch schrijft Paulus niet: indien de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven. Nee, hij schrijft nadrukkelijk dat wíj zélf de werkingen van het lichaam, dus ook drift, hartstocht en onbeheerste agressiviteit, moeten doden. Alleen, hij schrijft ook niet: indien gij de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven. Nee, de apostel schrijft én het één én het ánder: zowel wij, als ook de Geest. Is dat coöperatie / een samenwerkingsverband? Nee, op de goede manier met onze driften omgaan is wel onze taak, onze verantwoordelijkheid, maar het is Zijn werk! Hoe kun je het beste deze 'werking van je lichaam' beheersen, onderdrukken, ja: doden en uitroeien? Welke middelen moet je daarvoor gebruiken? Ik heb het over 'middelen', want God gebruikt ze; en dus moeten wij ze gebruiken, afhankelijk van God. Maar goed, welke middelen dan?

Ik wil geen platgetreden paadje gaan. Van invloed op ons driftleven zijn onze eetgewoonten. De Duitsers hebben een (overdreven) gezegde: Man ist was man isst = men is wat men eet. Vasten en sober zijn hebben een heel andere invloed op ons dan overdaad en brasserij. Seksuele driften, om maar een voorbeeld te geven, worden gestimuleerd door gebrek aan zelfbeheersing op het terrein van eten en drinken. Alle andere begeerten bevredigen en dan opeens seksuele begeerten bedwingen, lukt niet. Wanneer wij echter - nog steeds in afhankelijkheid van de Heilige Geest! - in álle dingen matig zijn is het een heel andere en een ietwat gemakkelijker zaak om onze seksuele begeerten in toom te houden, ons driftleven te beheersen, en de bewegingen van ons lichaam te doden...  Zo is het met alle driften, passies, hartstochten. Alles in ons lichaam en in onze geest (psyche) hangt op de een of andere manier met elkaar samen. Daarom is het goed, wanneer we ze willen aanpakken, om ze gezamenlijk aan te pakken. Niet alleen één facet of een paar facetten aanpakken en de andere (voorlopig) ongemoeid laten, maar frontaal en totaal! Eetgewoonten heb je niet alleen als het over je lichaam gaat, maar ook als het over je geest gaat. Waarmee voed jij je geest? Wat zie en hoor je? Via de moderne massamedia en anderszins. Wees alert. Wanneer jij consequent en nauwlettend de wacht houdt bij de oogpoort en de oorpoort, zul je (ik herhaal voor de laatste keer: in afhankelijkheid van de Geest van Christus!) na enige tijd merken dat de driften minder sterk zijn... Ook dat ze minder vaak de kop op steken.

Nu haast ik mij om er een fundamenteel ding aan toe te voegen. Fundamenteel = tot het fundament behorend. Voed je geest met het Woord. Nee, ik weet best: het werkt niet automatisch. Niets werkt in de geestelijke strijd en in het geloofsleven automatisch of vanzelf. Maar wanneer God Zijn Woord zegent (wanneer jij dat heilige Woord niet opeet, zegent Hij het niet!) wordt waar wat we zingen in Psalm 84:

                Welzalig hij die al zijn kracht

                en hulp alleen van U verwacht.

         Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort.

Zwakkelingen en verliezers krijgen toch de overwinning, door Jezus!

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen