Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Hoe moet ik omgaan met de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

Ja, dat is me ook een vraag. Hier kan ik heel kort over zijn; en ik kan er ook een hele serie artikelen aan wijden. De Bijbel is een verzameling van 66 boekjes en boeken, geschreven gedurende een tijdvak van ongeveer 1600 jaren, door heel wat mensen met verschillende achtergrond. Je zou kunnen verwachten dat er dus best heel grote verschillen in de Bijbel zijn. Toch beschouwen we terecht de Bijbel als één boek. En dat niet alleen omdat al de schrijvers (ondanks al de verschillen in opleiding en aanleg) geheel met elkaar overeenstemmen. - En dat is best een wonder ... Maar omdat er achter of boven al die schrijvers uiteindelijk één Schrijver is: God. De Bijbel bevat daarom het gezaghebbende Woord van God, ja: heel de Bijbel is het gezaghebbende Woord van God. We hoeven dus bij het lezen niet te gaan schiften wat wel en wat niet Woord van God is, gezaghebbend voor alle tijden en alle plaatsen. Nee, héél de Bijbel heeft gezag, omdat God nú door de Bijbel spreekt. En dat betekent 'gezaghebbend'. De Bijbel heeft zeggenschap en eist ook zeggenschap over jouw en mijn hele leven. We moeten er dus onvoorwaardelijk naar luisteren. En hier heb je (een deel van) het antwoord op de vraag: hoe je met de Bijbel moet omgaan. Je moet er gehoor aan geven. Daarvoor is het van belang dat je een goed zicht hebt op de Bijbel en goed inzicht krijgt in de Bijbel. Een goed zicht betekent: dat je de Bijbel niet ziet (en leest) als een boek vol Goddelijke waarheden over lang geleden en ver weg, die dus uiteindelijk jou niet raken. Maar als een boek vol Goddelijke waarheden die allemaal jou hier en nu heel persoonlijk raken. Inzicht in de Bijbel is ook nodig. Het veronderstelt dat je erin studeert om er achter te komen wat God nu precies bedoelt. Want al wil je nog zo graag God gehoorzamen, als je niet weet wat Hij je zegt, kun je Hem niet gehoorzamen. Alleen als je hebt leren luisteren naar wat Hij zegt, kun je gehoorzamen aan wat Hij zegt.

Wat kun je allemaal in de Bijbel vinden? De kern is: God maakt Zich aan jou bekend. Dat is niet gewoon. Vele duizenden zijn er die NIETS van God weten. Jij weet een hele hoop over God. Natuurlijk staan er ook heel veel andere dingen in de Bijbel, maar uiteindelijk gaat het over God. En dan wel nader over God in relatie tot ons. Je kunt het ook andersom zeggen: wij in verhouding tot God. De Bijbel vertelt ons dat die relatie fundamenteel er één is van Schepper - schepsel. Dat is: Maker - maaksel. Verder leren wij in de Bijbel hoe die relatie even fundamenteel verstoord is geworden. En ten slotte staat de Bijbel er vol van hoe het weer GOED kan komen tussen God en ons. Dus hoe moet jij met de Bijbel omgaan? Je moet deze Bijbel lezen als de Zelfopenbaring van God aan jou en hem zien als Gods gezaghebbende spreken tot jou met betrekking tot alle terreinen van het leven; en niet in het minste ook: je moet de Bijbel beschouwen als Gods bekendmaking van de weg tot de zaligheid; en als Gods persoonlijk aan jou gerichte uitnodiging om te delen in deze zaligheid (zie ook bladzijden 2 en 3).

Heb je bij het lezen van dit stukje iets gemist? Heb je gedacht: maar het gaat toch uiteindelijk om Jezus Christus!? Daar zou ik blij mee zijn. Het is een goede zaak wanneer ook in de 21ste eeuw de opvatting van Maarten Luther nog mag worden onderschreven: het gaat in alles erom dat Christus wordt verkondigd. De Bijbel vertelt ons over die ene Naam Die onder de hemel is gegeven aan ons, mensen, waardoor al Gods kinderen moeten zalig worden. Neem de Naam van de Heere Jezus weg uit de Bijbel en je houdt een leeg boek over. Andersom is ook waar: wanneer je in een stukje van (laten we zeggen) Leviticus of Nahum de Heere Jezus Christus mag ontdekken ... - en daar heb je Gods Heilige Geest voor nodig -; dan wordt dat gedeelte VOL, RIJK.

Hoe moet je omgaan met de Bijbel? Vol eerbied lezen dus. Maar er is één ding meer dat ik nog wil doorgeven. Omdat wij verduisterd zijn van verstand én omdat de Zelf-openbaring van de Drie-enige God al ons denken verre te boven gaat, zowel in de Wet als in het Evangelie - daarom moet je BIDDEND omgaan met de Bijbel. Zonder de hulp van Gods Heilige Geest zal jij niet verder komen dan ik in een Arabisch boek: ik snap er niets van. Vraag de Schrijver van dat oude, heilige Boek, wat Hij met een passage, ja: met élke passage bedoelt. De Schrijver leeft nog, is bereikbaar en wil graag uitleg geven - niet aan luie lezers, maar aan ijverig zoekende lezers (Spreuken 2 vers 1-5).

Bijbel met uitleg

Er is ook een Bijbel met uitleg beschikbaar. Hierin worden allerlei toelichtingen op de Bijbel gegeven. Je kunt de Bijbel met uitleg bestellen of er meer over lezen op de pagina 'Bijbel met uitleg' op deze site.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen