Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Anekdotes-2

Auteur: ds. W. Pieters

Een dappere generaal

Koning Frederik de Grote had een zeer dappere generaal. Dapper was hij niet alleen in zijn oorlogen tegen de vijanden, maar ook in het uitkomen voor Gods Naam.

Op een keer had de koning een maaltijd bereid voor aanzienlijke personen in het land. Onder hen behoorde ook generaal Von Zieten. Maar op die dag was het juist kerk, waarin het Heilig Avondmaal zou worden gehouden. De generaal wenste dit niet te verzuimen voor een diner in het paleis.

Na enige tijd was er weer zo'n maaltijd, waarbij de generaal wel aanwezig kon zijn. Aan tafel kwam het verzuim van de vorige keer ter sprake. Minachtende woorden werden daarover gesproken en ook de koning zelf bespotte zijn generaal, omdat die het Avondmaal liever had dan de maaltijd van de koning.

Toen stond de generaal op en zei eerbiedig:

"Majesteit, U weet dat ik in een oorlog nooit gevaren heb gevreesd en mijn leven meermalen heb gewaagd voor U. Maar Eén is er groter dan U, Die in de hemel woont en Wiens stem wij moeten gehoorzamen. En het Avondmaal van Jezus Christus is mij meer waard dan een maaltijd van U; daarom heb ik vorige maal bedankt voor Uw uitnodiging.

Vind U dit een reden om mij te bespotten? Dat zij dan zo en dan verlaat ik U, want in een gezelschap dat mijn Heere Jezus bespot, wens ik niet langer te zijn. Maar weet: eenmaal komt er een dag, dat U aan de Koning der koningen rekenschap zult moeten geven van deze spot!".

En met een diepe buiging ging de generaal heen.

Maar nog vóór hij bij de deur was, riep de koning hem terug, liep op hem toe, gaf hem zijn hand en betuigde hem zijn grote spijt over hetgeen voorgevallen was. De koning nam hem mee naar zijn privé-vertrek en sinds die tijd is de generaal met de grootste achting behandeld. Nooit hebben ze hem meer bespot!

 

De slinger

Enige jaren geleden slenterde een man, die een uurtje vrij had, de rechtszaal van het gerechtsgebouw in, waar een belangrijk proces gaande was. Nu hing precies achter de rechter een grote klok aan de wand. De grote koperen slinger ging heen en weer in een plechtige, afgemeten beweging, zodat zijn oog erdoor getroffen werd. Voor een moment keek hij onwillekeurig naar de nauwkeurigheid van de slingering en stilletjes kwam de gedachte aan het verloop van de tijd in zijn geest: eindeloos en vlug, aangeduid door het plechtige tikken van de klok.

Deze gedachte nam hem zomaar geheel in beslag. Zijn ogen bleven gevestigd op de slinger van de klok. Hij vernam helemaal niet meer wat er om hem heen gebeurde, nu hij overpeinsde welke gebeurtenissen er over heel de wereld zouden geschieden in de tijd tussen het heen en weer gaan van de slinger:

"    -nu zinkt er iemand in een watergraf

     -nu steekt een sluipmoordenaar zijn dolk in iemands rug

     -nu vindt de duivelse confrontatie van legers plaats

-nu stijgt de schreeuw van berouw op van het bed van een stervende zondaar

-wat sterven er velen gedurende elke beweging van de slinger

-hoe snel snijden deze bewegingen de ogenblikken af die mij zijn toebedeeld

-hoe spoedig zal de klok mijn laatste uur slaan; en waar zal ik dan zijn, in de hemel of in de hel?"

Zo stond hij verzonken in mijmering, terwijl de stemmeloze slinger tot zijn ziel predikte, op een manier zoals hij nog nooit eerder had gehoord. Hij verliet de rechtszaal, maar een pijl-met-weerhaken van geestelijke overtuiging had zijn hart doorboord en hij kon hem er niet uittrekken. Hij zocht de eenzaamheid op en viel op zijn knieën en in benauwdheid bad hij het gebed dat - als het in oprechtheid wordt opgezonden - nooit wordt afgewezen: "O God, wees mij zondaar genadig!"

Spoedig vond hij de vrede der vergeving en ging de weg ten hemel met blijdschap: "De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet vanwaar hij komt, noch waar hij heengaat, alzo is een iegelijk die uit de Geest geboren is."

 

De 'ondankbare' Warburton

Na korte tijd hadden we (zo schrijft de eenvoudige predi­kant Warburton) 50 gulden schuld bij de levensmidde­lenwinkel. We pro­beerden wel te sparen om de schuld af te beta­len, maar we waren zo arm dat dit niet lukte... Op een dag zei de winkelier dat hij het geld nodig had en dat we het daar­om volgende week moesten betalen. O, wat beefde ik van mijn hoofd tot mijn voe­ten...

Hoewel de Heere mij al vaak had geholpen, kon ik mij maar niet in geloof op Hem verlaten. Mijn vrouw was ook heel erg verdrie­tig, toen ze op maandagmorgen nog maar 6 kwartjes had om de week door te komen.

Toen kwam de postbode met een brief en we moesten 80 cent betalen voor de postzegel (toen moest iemand die een brief ontvìng de postzegel betalen, tegenwoordig moet iemand die een brief verstúúrt dat doen). Toen was mijn vrouw helemaal moede­loos; maar, o, wat waren wij verwonderd toen er drie briefjes van 10 in zaten. Op hetzelfde ogenblik kwam een gemeentelid binnen, die onze blijdschap bemerkte, zodat ik hem alles vertel­de. Direct gaf ook hij ons twee briefjes van 10 uit zijn portefeuil­le, zodat op maandagmorgen het hele bedrag voor de schuld al bijeen was.

Ik was zo dankbaar dat ik een stil plekje zocht om mijn hart in lofprijzing en dank voor de Heere neer te leggen. Maar... O, wat gebeurde er?

Terwijl ik voor de Heere neerknielde, kwam opeens deze boze gedachte in mijn hart: "Waarom heeft God niet twee briefjes van 10 éxtra gegeven? dan hadden we nog wat etens­waren kunnen kopen ook, die we zo nodig hebben!" O, wat vreselijk, ik dacht heel erg dank­baar te zijn, maar ik was eigen­lijk heel erg on­dank­baar. Wat een vreselijk groot zondaar ben ik toch!

Ik moest leren, dat ook dankbaarheid een gave van God is.

Maar door Gods grote genade mocht ik de volgende dag van de Heere een hart vol dankbaarheid ontvangen voor de Heere, omdat Hij ons het nodige geld gegeven had om onze schuld te kunnen betalen."


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen