Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met exorcisme

Auteur: ds. W. Pieters

Bij dit moeilijke woord gaat het om duiveluitdrijving. Wat moet je er mee? Een gezegde luidt: voorkomen is beter dan genezen. In veel gevallen is dat zo, in dit geval wel zeker. Kun je het dan voorkomen dat je bezet gebied van de duivel wordt? We zijn sinds Adams val in de zonde, te vergelijken met een opengebroken stad. In de tijd toen een stad muren en poorten had, kon de vijand niet binnen komen, wanneer die muren sterk waren en die poorten goed gesloten. Maar wanneer de stadsmuur gedeeltelijk zwak of afgebroken was, kon je nog zo’n sterke muur hebben om de rest van de stad, maar de stad was opengebroken, en iedereen kon zomaar naar binnen. Zo is het met ons van nature: de duivel kan ongehinderd binnen komen in onze ziel. We kunnen hem niet meer buiten houden. We hebben ons aan hem uitgeleverd en we zijn sindsdien geen eigen baas meer. De duivel kan met ons doen wat hij wil – onder de toelating van God! Lees maar hoe Paulus schrijft over deze helse cipier in II Timotheüs 2 vers 26. Hij schrijft over mensen die Gods Woord tegenstaan; mensen die onder heidenen of joden zich verzetten tegen God. Het gaat dus over ons allemaal. Over die mensen schrijft de apostel aan Timotheüs dat deze ze met zachtmoedigheid moet onderwijzen (zie ook bladzijde 6), met als doel

of God hun te eniger tijd bekering zou geven tot erkentenis (kennis) van de waarheid.

En daarvan is dan weer het doel:

En zij weer mochten ontwaken uit de strik van de duivel, onder wie zij gevangen waren tot zijn wil.

Dus: wij zitten allemaal gevangen in de strik van de duivel, die met ons doet zoals hij wil. Wij hebben niets in te brengen. Als God ons niet bewaart, kunnen we door satan tot alle zonden worden gebracht! Geloof jij dat? Dus: dit kun je niet voorkomen. Wat dan? Paulus schreef het er bij: onderwijs in de waarheid is hét middel, bij uitstek, dat door God aan ons is gegeven om tot kennis van de waarheid te komen en zo uit de strik van de duivel los te raken, door Gods ingrijpen! Eigenwijs als wij echter zijn, zijn we nog al eens geneigd om tegenover het onderwijs van God, in Zijn Woord, onze eigen mening te zetten, ons eigen inzicht: ik vind dit, ik denk dat, ik ervaar het zo... Dat moeten we helemaal afleren! We moeten ons onderwerpen aan het onfeilbaar gezag (niet van de kerk!, maar) van God in Zijn Woord. Er is echter nóg een vorm van gevangenschap in satans strik. Dat mensen zich vrijwillig en welbewust aan de duivel verkocht hebben. Denk aan iemand als koning Achab, over wie we lezen in I Koningen 21 vers 25:

Er was niemand geweest zoals Achab, die zichzelf verkocht had om te doen wat kwaad is in de ogen des HEEREN.

Hoe kwam deze man zover? Hetzelfde vers vertelt het ons:

Omdat Izebel, zijn vrouw, hem ophitste.

Wat is dat erg: je eigen vrouw of man kan een middel zijn om je ziel te verkopen aan de zonde en de macht van het boze, aan satan zelf… Ook zonder vrouw of vriendin of wie ook maar, kunnen we dit doen: onszelf verkopen aan de duivel. Namelijk door hem vrijwillig toe te laten tot ons hart, door bewust met de verlokkingen en aantrekkelijkheden van de wereld te spelen, op satans terrein, namelijk van dwaling en verleiding. Hoe krijg je de duivel er ooit uit? De Heere Jezus wijst ons op een machtig middel, een combinatie van twee dingen: vasten en bidden. Hij zegt dat tegen Zijn discipelen, in verband met de genezing van de maanzieke jongen, waarover we lezen in Markus 9. Wanneer de discipelen Hem vragen (vers 28):

            Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?

antwoordt de Heere hen:

Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.

‘Vasten’ is je het genot van de dagelijkse maaltijd een keer of een hele dag ontzeggen om je des te meer te concentreren op God. Exorcisme, duiveluitbanning; de duivel kwijt raken uit je gedachten en begeerten; te ervaren dat de macht van het onreine, onware, on-Goddelijke gebroken wordt… wie zou dat niet willen? Zodat je lusten geen heerschappij meer kunnen voeren, en het geld (of welke andere duistere en duivelse macht) je niet langer in zijn greep heeft…         Of wil je het liever niet? Heb jij je boezemzonden nog te lief? Kies jij in plaats van de hemel toch de hel? Weet wat je doet. O, val voor Hem neer, Die ALLE MACHT heeft, in de hemel, én op de aarde!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen