Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Overdenking over Noach, Genesis 8 en 9

Auteur: ds. W. Pieters

Van Overzee

Overdenking door een lid van de Synode van Dordrecht, 1618-1619

Niet zo spoedig is Noach uit de ark gekomen of hij bouwt een altaar. Niet een huis voor zichzelf, maar een altaar voor de Heere. Ons geloof zal ons altijd leren om God vóór onszelf te stellen.

     Uitgestelde dankbaarheid is geen acceptatie waard.

     Van de weinige dieren die waren overgebleven, moest God er een paar hebben; zij zijn alle van Hem. Maar Zijn goedheid wil dat de mensen weten dat het om hem was waarom zij zijn gespaard. Het was een voorrecht voor die dieren dat zij werden gespaard voor de verdrinkingsdood om aan God te worden geofferd door vuur.

     Wat een gunst is het voor mensen om voor een algemeen verderf te worden gespaard, om zo aan hun Maker en Verlosser te worden toegewijd.

     Let op: dit kleine offervuur van Noach 'reinigde', door de kracht van het geloof, de wereld, en rees op naar die hemelen vanwaar de wateren waren neergevallen. En dit vuur 'veroorzaakte' dat een prachtige regenboog aan de hemel verscheen tot zijn verzekering. Al de zonden van de eerste wereld waren niet zo walgelijk voor God als de rook van dit offer aangenaam was voor Hem. Geen geur kan zo zoet zijn als de heilige gehoorzaamheid van de gelovigen. God nu, Die tevoren ontstemd was door de stank van de zonde, ruikt een zoete geur van rust (zie kanttekeningen van de statenvertaling).

     Zie hier een nieuwe en tweede rust. Eerst rustte God van het maken van de wereld, nu rust Hij van het vernietigen van de wereld. Zelfs al stoppen wij niet met beledigen, toch stopt Hij met openbare wraakoefening.

     Zijn woord was genoeg; toch geeft hij een teken erbij, waardoor de waarheid van Zijn belofte tot de ogen van de mensen spreekt. Dit doet Hij nog steeds in Zijn gezegende sacramenten, die als zichtbare woorden voor de ziel zijn. De regenboog - die in de natuur het einde van een bui aanduidt - is het onderpand van onze veiligheid. Al de tekenen die God instelt, zijn gepast en betekenisvol.

Maar wie zou na dit alles verwachten dat de rechtvaardige Noach - de vader van de nieuwe wereld - dronken in zijn tent zou liggen? Wie kon bedenken dat wijn hém zou overvallen, die uit de zondvloed was gered? Dat hij, die met de zondige voorbeelden van de eerste wereld niet besmet kon worden, zou beginnen zelf een voorbeeld van nieuwe zonde te worden? Wat zijn wij, wanneer we niet meer onszelf zijn! Zolang God ons vasthoudt, kan geen verzoeking ons bewegen. Wanneer Hij ons verlaat, is geen verzoeking te zwak om ons ondersteboven te gooien. Welke levende ziel had ooit zulke edele bewijzen van de barmhartigheid en de rechtvaardigheid van God? Barmhartigheid jegens hemzelf, rechtvaardigheid jegens anderen. Wie had zulke genadige goedkeuring van zijn Maker? Zie, hij tot wie God in een onreine wereld zei: "U alleen hebben Ik rechtvaardig bevonden", bewijst nu, nadat de wereld was gereinigd, onrein te zijn. De prediker der gerechtigheid van de eerste wereld, de koning, priester en profeet van de vernieuwde wereld, is de eerste die de zonde bij vernieuwing te voorschijn brengt van die wereld die hij had bestraft, en die hij gestraft had gezien vanwege de zonde. Gods beste kinderen hebben geen bescherming tegen de zonden van zwakheid. Wie van de heiligen heeft nooit dat gedaan, waarover hij zich nu schaamt?

     God Die ons laat vallen, weet hoe Hij van de zonden van Zijn heiligen een even goed gebruik kan maken als van hun gehoorzaamheid. Als we niet zulke voorbeelden hadden, wie zou niet wanhopig worden bij het gezicht van zijn zonden?

     Maar, we vinden Noach slechts één keer dronken. En ene daad kan een goed hart net zo min onrechtvaardig maken, als een leven in zonden kan bestaan met wedergeboorte.

     Maar wanneer ik kijk naar de gevolgen van deze zonde, kan niet ik niet anders dan van schaamte blozen en mij verwonderen: kijk, deze zonde is erger dan 'gewone' zonde. Andere zonden veroorzaken schaamte, maar verbergen haar; maar deze zonde toont de schaamte aan de wereld. Niet zo gauw had Adam gezondigd of hij zag en verafschuwde zijn eigen naaktheid, doordat hij het met bladeren probeerde te bedekken. Noach had niet zo gauw gezondigd, of hij openbaart zijn naaktheid; en hij heeft niet zo veel controle over zichzelf om beschaamd te zijn. Eén uur van dronkenschap verraadt wat meer dan zeshonderd jaren matigheid zedig had verborgen.

     Wie zich aan wijn overgeeft, heeft zichzelf niet meer in de hand. Wat zullen we van deze ondeugd denken die een mens van zichzelf berooft, en een beest in zijn plaats legt? Noachs naaktheid wordt door de wijn zichtbaar. Het is niet ongewoon in dronkenschap geheimen te openbaren. Dronkenschap veroorzaakt niet alleen gebreken, maar toont ook de gebreken die we hebben, aan anderen. Zo wilde God het hebben, opdat we ons dubbel zouden schamen, zowel voor de zwakheden die we tonen, als voor de zwakheid die veroorzaakt dat we ze tonen.

     Noach is bloot; maar in zijn eigen tent. Het zou zondig zijn geweest, al had niemand het gezien. Ook ongeziene zonden hebben hun schuld en schande, en terecht worden ze zichtbaar gestraft.

     Onbegenadigde Cham zag het en lachte. De schande van zijn vader zou de zijne hebben moeten zijn. Het gezicht van die delen vanwaar hij zijn bestaan had, zou in hem een geheime schrik en droefheid hebben moeten verwekken. Hoeveel onbegenadigden maken grappen over die dingen die hen moesten verootmoedigen! Tweemaal had Noach aan Cham het leven gegeven, maar noch de naam van vader en bewaarder, noch ouderdom, noch deugdzaamheid konden hem beschermen tegen de verachting van zijn eigen kind. Ik zie dat de ark monsters kon huisvesten. God bewaart er sommige in het oordeel. Voor Cham was het beter geweest om in de zondvloed te zijn omgekomen dan voort te leven om door zijn vader vervloekt te worden.

     Niet tevreden om zelf getuige te zijn van dit vuile gezicht, gaat hij naar buiten om het te verkondigen. Zonde doet kwaad via het oog, maar meer via de tong. Zoals elke zonde een werk der duisternis is, zo zou het in duisternis begraven moeten worden. Het gerucht van zonde is meestal net zo kwaad als het bedrijven van zonde, want het kan nooit worden uitgebazuind zonder liefdeloosheid, en zelden zonder besmetting. O wat zijn die zonen onnatuurlijk en goddelozer nog dan Cham, die de 'naaktheid' van hun geestelijke ouders publiceren, zelfs aan hun vijanden!

     Het was maar goed dat Cham het aan niemand anders kon vertellen dan aan Noachs eigen, begenadigde en trouwe zonen. Onze schande is minder wanneer niemand onze fouten weet dan onze vrienden. Zie, hoe liefde zonden bedekt. Deze goede zonen zijn er zo ver vandaan om de schande van hun vader te gaan bekijken, dat zij achteruit lopen om ze te verbergen. Het kleed wordt op hun beider schouders gelegd, beiden gaan gelijkelijk achteruit en durven niet eens om te kijken, opdat ze niet onbedoeld de oorzaak van hun schaamte zien, en zij lopen liever het risico om over het lichaam van hun vader te struikelen dan zijn naaktheid te zien. O, wat deed het hun smart dat zij, die zo dikwijls met eerbied tot hun heilige vader waren gekomen, nu uit eerbied hun rug naar hem moesten keren. En dat zij hem nu in medelijden moesten kleden, die zo dikwijls hen had gekleed in liefde! En wat nog meer aan hun trouw toevoegt: zij bedekten hem en zeiden niets. Deze matige smart is hun lof en ons voorbeeld. De zonden van hen die wij liefhebben en eren, moeten wij met afkeuring vernemen, met vrees en onwil geloven, met smart en schaamte erkennen, met eerlijke verontschuldigingen verbergen, en in zwijgen begraven.

     Deze geschiedenis is netzoveel een verhaal van eerbied als van ongehoorzaamheid. Omdat Cham tegen zijn vader zondigde, daarom zal hij in zijn kinderen worden geplaagd. Jafeth is trouw jegens zijn vader, en vindt het terug in zijn nageslacht. Omdat Cham een verkeerde zoon voor zijn vader was, daarom zullen zijn zonen de dienstknechten zijn van zijn broers. Omdat Jafeth zijn schouders naast die van Sem plaatste om het 'schaamtekleed' te dragen, daarom zal Jafeth in de tenten van Sem wonen, en delen in zijn zegeningen net als in de trouw.

     Wanneer we slechts doen wat we behoren te doen, is God er ons 'dankbaar' voor; en Hij beloont datgene wat zonde was geweest als we het niet hadden gedaan. Wie kan mij een man aanwijzen die opstandig ontrouw jegens zijn ouders was en die zowel zelf voorspoedig was als in zijn kinderen?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen