Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Hoe moet ik omgaan met bijbelverklaringen

Auteur: ds. W. Pieters

Misschien denk je: Bijbelverklaringen zijn voor dominees, niet voor mij. Is dat zo? Je kunt je afvragen of Bijbelverklaringen er wel zijn voor dominees. Ik weet van een dominee die een heel goede Bijbelverklaring wilde kopen, maar er geen geld voor had. Het was John Warburton. Daarom vroeg hij aan een vriend of hij het benodigde geld daarvoor mocht lenen. En weet je wat die vriend tegen hem zei: nee, hoor! Ga jij maar meer op je knieën! Een Bijbelverklaring, zo vond die vriend, is eigenlijk heel ongeschikt voor dominees. Dominees moeten hun preken niet uit Bijbelverklaringen (ook wel commentaren genoemd) halen, maar zij moeten hun preken van God krijgen.

Er zit een heel juiste gedachte in deze visie van die vriend van John Warburton. Het gevaar is namelijk dat een dominee het bidden en persoonlijk mediteren overslaat en in plaats daarvan te rade gaat bij een Bijbelverklaring. Maar zo goed als ik vorige maand duidelijk probeerde te maken dat het misbruik van Bijbelstudie in Bijbelkringen het goede gebruik niet opheft, zo geldt dat ook van een Bijbelverklaring. Misbruik is altijd mogelijk. Dan wordt de preek samengesprokkeld uit commentaren, van Calvijn en Matthew Henry en anderen. Terwijl de afhankelijkheid van God, het gebed om licht van de Heilige Geest, kwijnt. Maar er is ook een goed gebruik mogelijk van Bijbelverklaringen. Namelijk mét gebed om licht van de Heilige Geest, en mét afhankelijkheid en persoonlijke studie en overdenking.

Wie het gebruik van Bijbelverklaringen afwijst, wil wijzer zijn dan God. De Heere Zelf kan ons alle dingen leren. Hij heeft daarin geen hulp van wie ook maar nodig. Toch wil de Heere ouderlijk onderwijs, Christelijke scholen, ambtelijke dienst enzovoort gebruiken. Wij zijn in geestelijke zin niet afhankelijk van mensen; alleen van de Geest van Christus. Toch wil God dat geestelijke onderwijs geven door middel van mensen.

     Let maar eens op de volgende tekst, 1 Johannes 2 vers 20, 21 en 27:

"Gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet. En de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u leert."

Als je deze Schriftplaats leest, denk je: alle dominees enzovoort kunnen wel inpakken. Er hoeft niet meer te worden gepreekt, geen boeken hoeven meer geschreven te worden, want Gods kinderen hebben het niet nodig: Gods Heilige Geest onderwijst hen ...! En toch schrijft de apostel Johannes een brief. En die brief is niet alleen een stukje Bijbel, maar ook een stukje Bijbelverklaring van wat God al had geopenbaard in het Evangelie. Die brief / verklaring was dus ondanks het Geestes-onderwijs toch nog nodig. Ja, want ondanks de direkte werking van Gods Geest heeft het God behaagd om door de dwaasheid der prediking de gelovigen zalig te maken. Zo is het ook met Bijbelverklaringen. God kan en wil Zijn knechten onderwijzen. Hij kan en zal het doen door de inwendige verlichting van de Heilige Geest. Toch gebruikt Hij ook mensen, middelen: Bijbelverklaringen. Nee, de Bijbel zelf heeft geen verklaring nodig. De Bijbel is duidelijk en helder. Maar jij en ik zijn zo verduisterd, dat wij wel een verklaring, uitleg nodig hebben. Daarom zijn er gedurende alle eeuwen van het bestaan van de Christelijke kerk verklaringen van de Heilige Schriften geschreven en gelezen. Vooral sinds de kerkhervorming. Van de hand van Maarten Luther en van Johannes Calvijn zijn er hele rijen verklaringen verschenen, eerst bedoeld voor de studenten in de heilige godgeleerdheid en later ook voor het 'gewone' volk.

Maar nu jij. Jij bent geen dominee, jij studeert niet voor dominee. Jij hoeft geen preek te maken. Wat moet jij dan met een Bijbelverklaring? Toch zijn Bijbelverklaringen - in onderscheid met wetenschappelijke commentaren - juist voor 'gewone' gemeenteleden heel geschikt. Precies voor hen bedoeld. Twee voorbeelden hoe je een Bijbelverklaring kunt gebruiken. (1) Na elke kerkdienst kijk je in je Bijbelverklaring na wat de dominee heeft gepreekt. Daar leer je van. (2) Elke dag doe je een stukje Bijbelstudie aan de hand van een Bijbelverklaring.

Wil je weten wat een goede verklaring voor jou is? De Bijbelverklaring van Calvijn is wel goed, maar toch niet het meest geschikt. Ook die van Dächsel raad ik je niet als eerste aan. Maar de beste die ik ken, is - naast de kanttekeningen van de statenvertaling - de Bijbelverklaring van ds. Matthew Henry. Dominee Matthew Henry leefde in de zeventiende eeuw, driehonderd jaren geleden. Toch wordt zijn Bijbelverklaring nog keer op keer herdurkt. Het is de beste Bijbelverklaring die er is, in het bijzonder voor huiselijk en persoonlijk gebruik. Doe er je winst mee. Het is een heel bedrag dat je ervoor neer moet tellen, maar je kunt je ouders (of grootouders) vragen om het je voor te schieten, of je vraagt delen van de Bijbelverklaring voor je verjaardag. Dan heb je een prachtig bezit, dat een LEVEN LANG meegaat. Moet je het altijd met een Bijbelverklaring eens zijn? Nee, wel met de Bijbel zelf, maar verklaringen zijn mensenwerk. Daarom, gebruik ze biddend om het licht van Gods Geest; en lees ze met onderscheid.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen