Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De Catechismus van Genève vraag en antwoord 333 t/m 339

Auteur: ds. W. Pieters

De kinderdoop

Vr. 333 Als dit vereist wordt voor een wettig gebruik van de Doop, hoe komt het dat wij kinderen dopen. Antw : Het is niet noodzakelijk dat geloof en boetvaardigheid altijd aan de Doop voorafgaan, maar zij worden alleen bij hen vereist, die door hun leeftijd reeds voor beide vatbaar zijn. Het zal dus genoeg zijn, als de kinderen, nadat zij opgegroeid zijn, de kracht van hun Doop tonen.

Vr. 334 Zoudt ge ook met redenen kunnen aantonen, dat er in deze zaak niets ongerijmds is? Antw : Zeker, als mij toegegeven wordt, dat de Heere niets ingesteld heeft, dat met de rede niet in overeenstemming is. Want daar Mozes en al de Profeten leren dat de besnijdenis een teken van boetvaardigheid geweest is, zal ook het sacrament van het geloof, met Paulus als getuige, dat zijn; wij zullen toch zien dat hij de kinderen daarvan niet uitgesloten heeft.

Vr. 335 Maar moeten zij dan niet om dezelfde reden, die bij de besnijdenis van kracht geweest is, nu tot de Doop toegelaten worden? Antw : Geheel om dezelfde reden; omdat de beloften, die God oudtijds aan het Israëlitische volk gegeven had, nu over de gehele wereld bekend gemaakt zijn.

Vr. 336 Maar leidt ge daaruit nu af, dat het teken ook gebruikt moet worden? Antw : Wie alles van beide zijden goed overweegt, zal bemerken dat dit eruit volgt. Want Christus heeft ons van die genade, die Hij Israël tevoren had toegebracht, niet naar deze regel deelgenoten gemaakt, dat ze of jegens ons duisterder zou zijn, of voor een zeker deel verminderd. Veeleer heeft Hij ze over ons en helderder, èn overvloediger uitgestort.

Vr. 337 Meent gij dan, dat, als de kinderen van de Doop geweerd worden, daarom iets van de genade van God afgaat, zodat gezegd kan worden dat ze door de komst van Christus verminderd is? Antw : Dat is toch heel duidelijk. Want als het teken weggenomen wordt, dat tot betuiging van Gods barmhartigheid en tot bevestiging van de beloften zeer veel bijdraagt, zou er ons een uitnemende vertroosting ontbreken, waarvan de ouden het genot hadden.

Vr. 338 Gij denkt er dus zó over: Daar God onder het Oude Testament, om Zich een Vader van de kleinen te betonen, gewild heeft dat de belofte van het heil in hun lichamen ingegrift was met een zichtbaar teken, zou het ongepast zijn als de gelovigen minder verzekering zouden hebben vanaf de komst van Christus, terwijl èn dezelfde belofte heden voor ons bestemd is als oudtijds voor de vaderen, èn God ons een duidelijker blijk van Zijn goedheid verschaft heeft in Christus. Antw. : Dat is mijn gevoelen. Daar het bovendien genoeg vaststaat dat de kracht en het wezen (om zo te zeggen) van de Doop de kinderen gemeen is, zou hun een duidelijk onrecht worden aangedaan, als hun het teken geweigerd werd, dat minder is dan de waarheid (werkelijkheid).

Vr. 339 Op welke grond moeten de kinderen dus gedoopt worden? Antw : Opdat betuigd worde, dat zij erfgenamen zijn van de zegen aan de kinderen der gelovigen beloofd; om daardoor, nadat zij de waarheid van hun Doop hebben leren kennen, nadat zij opgegroeid zijn, de vrucht daarvan te verkrijgen, en voort te brengen

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen