Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

De Catechismus van Genève vraag en antwoord 185 t/m 195, over het vijfde gebod

Auteur: ds. W. Pieters

Het vijfde gebod

Vr. 185 Laten wij overgaan tot de tweede tafel. Antw : Het begin daarvan is: eer uw vader en moeder.

Vr. 186 Wat betekent dit woord eren ? Antw : Dat de kinderen met bescheidenheid en onderdanigheid gewillig zijn en de ouders gehoorzamen, om hen eerbiedig te eren; dat zij helpen als het nodig is, en zich voor hen inspannen. Want in deze drie leden bestaat de eer die aan de ouders verschuldigd is.

Vr. 187 Ga maar verder. Antw : Aan het gebod wordt een belofte toegevoegd: opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal.

Vr.188 Wat is de betekenis? Antw : Dat door de weldadigheid van God lang zullen leven, die de verschuldigde eer aan hun ouders hebben toegebracht.

Vr. 189 Daar dit leven met zoveel moeiten gevuld is, waarom belooft God ons de lange duur ervan als een weldaad? Antw : Aan hoeveel ellenden het ook onderhevig is, toch is het een zegen van God jegens de gelovigen, en wel om deze reden alleen, dat het een bewijs is van Zijn vaderlijke gunst, daar Hij hen hier voedt en onderhoudt.

Vr. 190 Volgt hieruit het omgekeerde, dat hij die plotseling en voor de rechte leeftijd uit deze wereld wordt weggerukt, door God vervloekt is? Antw : Allerminst. Veeleer gebeurt het nu en dan, dat naar mate iemand meer door God bemind wordt, hij te spoediger uit deze wereld wordt weggenomen.

Vr. 191 Maar, als Hij zó doet, hoe voldoet Hij dan aan Zijn belofte ? Antw : Al wat God ons aan aardse weldaden belooft, moeten wij onder deze voorwaarde aannemen: voor zover het voor het welzijn van onze ziel en zaligheid dienstig is. Want het zou een geheel omgekeerde orde zijn, als niet altijd de aangelegenheid van onze ziel voorging.

Vr. 192 Hoe is het met hen die verachters van hun ouders geweest zijn? Antw : Zij zullen niet alleen in het laatste oordeel gestraft worden, maar ook hier zal God hen in het lichaam straffen, of door ze allen midden in de bloei der jaren van hier weg te nemen, of door ze met een smadelijke soort van dood te treffen, of op andere wijzen. 

Vr. 193 Maar spreekt de belofte niet uitdrukkelijk van het land Kanaan? Ps 24 : 1; 85 : 5; 115 : 16. Antw : Zó is het, wat de Israëlieten aangaat; maar voor ons heeft dit woord een wijder strekking en moet het uitgebreid worden. Want welke landstreek wij ook bewonen, daar de gehele aarde des Heeren is, wijst Hij haar aan ons toe om te bewonen.

Vr. 194 Rest er niets anders meer van het gebod? Antw : Hoewel de woorden alleen maar van vader en moeder spreken, zijn echter te verstaan allen die over ons gesteld zijn, omdat het met hen evenzo gesteld is.

Vr. 195. Hoe dan? Antw. : Wel, omdat de Heere hen tot de hoogste graad van eer verheven heeft. Want er is geen gezag, geen heerschappij, geen eer, hetzij van ouders, of van Overheden, of van welke leidslieden ook, tenzij dan naar het besluit van God, omdat het Hem behaagt de wereld zó te besturen.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen