Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met gebed

Auteur: ds. W. Pieters

In de christi-pedia (http://christipedia.wik.is/) las ik onder ‘Bidden’:

Bidden is eigenlijk spreken met God. En wel over alles, wat ons bezig houdt. Alles vertellen aan Hem. Vooral is bidden: het zoeken van omgang met God; Zijn nabijheid zoeken, Zijn Aangezicht zoeken. De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen. De echte bidder is niet zozeer verlegen om Gods hulp of gave, maar om Zijn gunst en nabijheid. Als Hij komt, is de ziel gerust. Zoals een kind in een donkere nacht na een angstige droom gerust is, wanneer vader of moeder maar dichtbij is.

Wat is bidden dus? Niet onze wil en ons inzicht aan God bekend maken, veel minder aan Hem opleggen, maar communicatie, gesprek, ontmoeting met God. Hij spreekt tot ons in Zijn Woord en wij spreken vanuit de grond van ons hart tot de HEERE.

Bidden is ook ons onvermogen belijden; hoe afhankelijk we zijn van God. Zo’n gestalte van hart is het meest tot Zijn eer! Ook belijden we in ons gebed hoe innig lief we God hebben, hoe graag we dicht bij Hem leven.

Verder is het vragen, verzoeken om een weldaad die Hij al beloofd heeft. Bidden is dan ook niet alleen vanuit de nood vragen om Gods genade en Geest. Het is ook zeker weten en er vast van overtuigd zijn dat God almachtig is en dat Hij dus kan doen wat wij niet kunnen. Daarbij mogen we in de weg van gebed leren kinderlijk vertrouwen beoefenen in Zijn gewilligheid en betrouwbaarheid om ons te geven wat Hij van ons eist (zie Augustinus: geef wat Gij beveelt, en beveel wat Gij wilt).

Hoe moet je ermee omgaan? In diepe eerbied, met heilig ontzag. Spreken tot God is immers geen kleinigheid, maar vereist heiligheid. Denk aan de woorden van I Timotheüs 2 vers 8. Paulus schrijft:

Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twist.

Wanneer wij een ander gebaar met onze handen maken, moeten ze toch niet minder heilig zijn. Laten we erop letten: wanneer ik bid en in ruzie leef, is mijn bidden spotten… Wat mag je bidden? Alles wat God heeft beloofd te zullen geven. Wat is dat dan? Dat kun je lezen in Zijn Woord. Zonder Zijn Woord is bidden een lege vorm, een formaliteit. Het belangrijkste waar je om kunt bidden is de eer van God en de glorie van Zijn kerk. Vraag je af of deze twee dingen je zwaar wegen of niet. Meestal gaan ónze dingen ons veel meer aan het hart. Daarom is bidden nog al eens niets anders dan het vragen om die dingen die wij denken nodig te hebben. Het egoïsme ten top: God gebruiken voor ons eigen voordeel. Maar wat een wonder als het anders is geworden! Dan leren we bidden zoals de dichter van Psalm 102. Hij is erg in nood; zó erg dat hij geen hap door zijn keel krijgt. Toch, nadat hij tot en met vers 12 over zijn ellende heeft geklaagd, smeekt hij niet om hulp, maar troost hij zich met Gods eeuwige macht ten bate van het volk van Sion (vers 13-23). Hij heeft het niet over: ik zal, of ik krijg; maar hij is blij dat het met God goed er voor staat, en als het met Zijn kerk maar goed gaat. In vers 24 klaagt hij weer over zijn ellendige toestand, maar meteen troost hij zich met de gedachte:

Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht.

Het is net alsof hij zegt: “Hoe het met mij gaat, is totaal niet belangrijk. Zolang het maar goed gaat met de kerk van Jezus Christus – tot in lengte van eeuwen!” Het is goed om bij het gebed steeds te bedenken (Hebreeën 11 vers 6):

Wie tot God komt, moet geloven, dat Hij is / bestaat, en een Beloner is van hen die Hem zoeken.

Geloof jij dat God graag beloont allen die Hem zoeken? Dat je dus welkom bent bij Hem? Dat Hij graag luistert naar het stamelende gebed van worstelaars aan Zijn troon? Hoe gauw en hoe volledig God jou zal verhoren, wanneer jij op Hem vertrouwt, leert Jezus ons in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar in Lukas 18 vers 9-14. Lees het eens biddend. Een ander treffend stukje – waarin God Zich in Zijn hart laat kijken – is te vinden in Lukas 11 vers 9-13, waarvan ik alleen het laatste vers hier neerschrijf:

Indien gij, die slecht zijt, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die Hem bidden!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen