Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Waar jij mee zit: wordt een onbekeerd mens na iedere kerkdienst harder?

Auteur: ds. W. Pieters

"Wordt een onbekeerd mens na iedere kerkdienst harder, en komt hij zo elke keer een stapje dichter bij de onvergeeflijke zonde?"

Ik was bezig de tekst uit te leggen, waarin Paulus schrijft over de onvergeeflijke zonde, namelijk Hebreeën 10 vers 29. Daar gaat het onder andere over het 'onrein achten van het bloed van het testament'. En de apostel schrijft erbij, dat die persoon door dat bloed was geheiligd. O, om het bloed van Christus (want daar gaat het over) te beschouwen als iets onreins, iets verachtelijks, iets wat je beter in de vuilnisbak kunt gooien ...! Ontstellende zaak. En toch, dat kan! Het kan, dat je zoveel haat en tegenzin tegen Christus hebt, dat je Zijn bloed (dat Hij in Zijn onuitsprekelijk zwaar lijden heeft gestort op Golgotha) minder waard acht dan een briefje van tien. Nee, geen heidense jongen kan deze zonde doen. Hij weet van het bloed van Christus niets af. Hij acht het niet bewust onrein. Hij verwerpt het offer van Golgotha niet. De zonde, waarover het gaat, kan alleen worden gedaan door een christen. Een jongen die bewust en weloverwogen spuugt op het offer van Golgotha. Of, zoals eens een dominee in de Hervormde kerk zei: als ik door het bloed van Christus moet worden gewassen, geef mijn portie dan maar aan fikkie ...

Gruwelijke spotternij

Het derde wat in dit vers staat, is: de Geest der genade smaadheid aandoen. Wat is dat? Dat je er een vermaak in hebt om de Heilige Geest te beledigen. Dat je niets liever doet dan spotten met het werk van de Heilige Geest. Welk werk? Het werk van de bekering. Wanneer je dus spot met de overtuiging van zonde. Wanneer je in je hart een meisje veracht, dat treurt over haar zonden. Wanneer je lacht om de blijdscha p van je klasgenoot, die vergeving van zonden mocht ontvangen en nu zo blij, zo heel erg blij is.

O, als je zo doorgaat, kon het wel eens uitlopen in het 'smaadheid aandoen aan de Geest der genade'. Wees voorzichtig!

Denk niet: o, dat loopt zo'n vaart niet ... Het kan dichterbij zijn dan je denkt!

Het laatste voorbeeld van de onvergeeflijke zonde vinden we in de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 5, vers 16. Daar lezen we: "Er is een zonde tot de dood; dáárvoor zeg ik niet, dat hij zal bidden." Kom op je knieën en smeek de Heere: bewaar mij uit genade voor die onvergeeflijke zonde!

De laatste tekst die over deze ernstige zaak gaat, is I Johannes 5 vers 16: "Er is een zonde tot de dood; dáárvoor zeg ik niet, dat hij zal bidden."

Het gaat hier over het bidden voor onze naasten. Wanneer we iemand zien zondigen, moeten we niet over die man of vrouw, die jongen of dat meisje róddelen ... Maar dan moeten voor hem of haar bídden!

Doe jij dat ook?

Maar er kan een situatie zijn dat we iemand een zonde zien doen, waar we niet voor mogen bidden. Dan mogen we niet bidden dat de Heere die persoon de zonde zal vergeven. Welke zonde is dat? De zonde van de lastering van de Heilige Geest. Díe zonde is zó erg, dat er geen vergeving voor is en dat we er ook geen vergeving voor mogen vragen. Dat mogen we die persoon niet meer toewensen!

ONTZETTEND!

Nu is het al moeilijk om voor jezelf te weten of je deze onvergeeflijke zonde hebt gedaan, maar nog moeilijker is het om te weten of een ander die zonde doet of heeft gedaan. In ieder geval is het een zonde tot de dood. Dit betekent onder andere: zo iemand verhardt en verzet zich tot het einde van zijn leven toe. Zo iemand verlangt niet dat je voor hem bidt om vergeving. Zo iemand haat God zo erg dat hij absoluut geen genade van die God wil ontvangen.

Nu voor jezelf: als jij je verzet tegen de roepstemmen van God, doe je wel een grote zonde, maar niet de onvergeeflijke zonde. Als jij je blijft verzetten tegen de roepstemmen van God, elke dag weer, week in, week uit, maand na maand en jaar na jaar ..., dan komt er op het alleronverwachtst een dag dat je levensdraad én je genadetijd wordt afgesneden. En je deel is met de goddelozen: satans omarming! Dan heb je die specifieke zonde, die onvergeeflijk is, niet gedaan, maar ben je wel verloren gegaan ...! Wees daarom eerlijk: niet alleen díe zonde brengt je in de verdoemenis. Ook elke andere zonde, wanneer je ze niet belijdt en er geen verzoening voor zoekt in het offer van Christus. Maar, hoe aangevochten je ook bent dat je deze onvergeeflijke zonde hebt begaan, als je vergeving ervoor verlangt en je aan de Heere overgeeft, kun je en zul je zalig worden. Ongetwijfeld.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen