Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met belediging

Auteur: ds. W. Pieters

Van twee kanten kun je naar een belediging kijken. Het ligt er maar aan, of je door iemand beledigd wórdt of dat je zelf iemand beledigt. Door iemand beledigd worden is heel wat anders dan zelf iemand beledigen.

In het eerste geval, hoe moet je er dan mee omgaan? Het antwoord luidt heel simpel: vergeven. Dat antwoord is kort, nietwaar? Ik zal uitleggen, wat en hoe. 'Vergeven' betekent in de eerste plaats dat jij als de beledigde persoon geen wraakgevoelens koestert jegens de belediger. Je gunt hem die jou beroddeld of belasterd of op een andere manier beledigd heeft, al het goede. In je hart heb je namelijk de beledigende persoon vergeving geschonken. Maar, stel je voor dat hij niet bij je komt om om vergeving te vragen, moet je het hem dan toch vergeven? Als het gaat over het uítspreken van jouw vergevingsgezindheid en het bekéndmaken dat je hem in je hart al hebt vergeven, moeten we zeggen: dit is alléén mogelijk, wanneer de belediger erom vraagt. Je kunt iemand niet daadwerkelijk vergeven, wanneer die bijvoorbeeld volhoudt dat hij je helemaal niet beledigd heeft. Of wanneer hij het helemaal niet erg vindt dat hij je beledigd heeft. Maar al is iemand nóg zo onwillig om om vergeving te vragen, dat neemt niet weg dat jij wel gewillig bent om hem vergeving te schenken.

Nu het geval dat jij iemand anders beledigd hebt. Wat is dan Bijbels? Direct, zo denk je misschien, je excuses aanbieden.

                            Fout.

'Je excuses aanbieden' betekent: je verontschuldigingen aanbieden. Ofwel, je zegt: 'Ik ben niet schuldig, ik heb het niet kwaad bedoeld.' Veel beter dan excuses aanbieden is: je woorden terugtrekken en om vergeving vragen. Want wat is beledigen? Dat is onterecht iets kwaads tegen of over iemand zeggen. En dan geldt dus geen veróntschuldiging, maar zélfbeschuldiging. En dus past het dat je ruiterlijk toegeeft dat je fout bent geweest en dat je je beledigende opmerking terug neemt en dat je ootmoedig vraagt dat de beledigde persoon je vergeving schenkt. Belediging ... Dat is in ons aller leven ook naar God toe een realiteit: God is beledigd, en wij hebben Hem beledigd. Elke zonde is een belediging voor God. Waarom? Omdat we Hem - wanneer we zondigen - niet als onze Schepper en Wetgever erkennen.

Wat God nu wil dat wij doen, doet Hij Zelf ook! Hij maakt in Zijn Woord bekend dat Hij in Christus de wereld met Zichzelf verzoend heeft (zie II Korinthiërs 5 vers 18-20). 'Verzoenen' heeft alles te maken met vergeven van een belediging. Hij geeft verder aan Zijn knechten de boodschap (het Evangelie) om deze vergevingsgezindheid in God wereldwijd te prediken, af te kondigen. Allen die God hebben beledigd en berouw daarover hebben, mogen tot Hem komen en zullen vergeving ontvangen. Ja, God gaat zelfs nog veel verder. Hij gaat zover dat Hij Zijn vergevingsgezindheid jegens ons niet alleen laat afkondigen, maar ons ook ernstig en dringend smeekt om ons met Hem te láten verzoenen. God bidt jou als het ware: 'Toe, joh, ga nou niet door met je God-beledigende zonde-leven; buig vandaag toch aan Mijn voeten neer; Ik ben bereid om je al je beledigingen nú te vergeven, wanneer je er Mij ootmoedig om smeekt.'

Hoe moeten wij omgaan met een belediging? Een belediging jegens God? Eerlijk om vergeving vragen. En dan hoeven we er niet bang voor te zijn dat onze zwaar beledigde God onwillig zou zijn om vergeving te schenken. Als we zelf deze genadige vergeving van God in ons hart mochten ontvangen, zullen we ook graag aan anderen vergeving schenken. Denk aan de indrukwekkende oproep van de apostel Paulus in Kolossensen 3 vers 13:

"... verdragende elkander, en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand een klacht heeft; zoals Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo."

Als Christus ons vergeeft wat wij Hém hebben aangedaan, is het echt niet moeilijk om anderen te vergeven wat zij óns hebben aangedaan. Wij hebben God immers oneindig veel zwaarder beledigd, dan iemand ons ook maar ooit kán hebben beledigd of gekrenkt. Daarom, als zó'n grote belediging van ons tot God vergeven is, verzoend is door het bloed van Jezus Christus ..., dan kan die 'kleine' belediging van iemand anders tot ons ook wel met liefde! worden vergeven, om Jezus' wil.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen