Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De Christenreis

Auteur: ds. W. Pieters

Van uitgeverij `de Ramshoorn' te Goes ontving ik een prachtig boek, wat ik graag op deze twee bladzijden bij jullie aanbeveel. Het is `De Christenreis'.

Jullie weten wel dat John Bunyan `De Christenreis' heeft geschreven. Het boek van deze uitgeverij nu is een eenvoudige navertelling van het boek van Bunyan.

In 22 hoofdstukken vertelt meneer M.J. Ruissen het prachtige boek van Bunyan na. Eigenlijk zouden jullie allemaal dit boek van meneer Ruissen moeten laten liggen. Dat is natuurlijk niet zo fijn voor de uitgever, want dan heeft hij een grote strop. Maar toch is het zo. Jullie moeten niet de navertelling van meneer Ruissen kopen en lezen. Maar jullie moeten het boek van Bunyan zelf kopen en lezen. En waarschijnlijk hoeven jullie dat boek al niet eens meer te kopen, omdat je vader en moeder het vast wel in de kast hebben staan en het zelf ook vast wel hebben gelezen.

Maar ...

Maar er is een probleem. En dat probleem is, dat het boek van Bunyan misschien wel erg moeilijk voor jou is, als je niet zo van lezen houdt of als je nog jong bent. Kijk, en daarom heeft meneer Ruissen het dikke en moeilijke boek van Bunyan eenvoudig naverteld. En als je nu het boek van Bunyan te dik of te moeilijk vindt, dan kun je het eenvoudige kinderboek van meneer Ruissen kopen en lezen. Dat begrijp je in ieder geval wel. En dan ga je later vast ook de Christenreis van Bunyan zelf nog eens lezen.

Voor degenen die niet kunnen lezen - je kleine broertje of zusje, of je oude opa die bijna blind is of je oma die van lezen veel te moe wordt - is dit boek van meneer Ruissen, deze eenvoudige vertelling van de Christenreis ook op cassettebandjes ingesproken. Dan kun je er rustig naar luisteren!

Over wie gaat het eigenlijk in dit boek? Over een man in vuile, gescheurde klederen met een groot pak op zijn schouders. Een man met tranen van verdriet in zijn ogen, die het erg benauwd heeft. Deze man woont in een stad. De naam van de stad is Verderf.

Deze man maakt allerlei dingen mee. Hij gaat een lange, gevaarlijke, maar ook heel mooie reis maken. Hij ontmoet veel mensen en hij beleeft veel dingen. En uiteindelijk komt hij aan in de stad Jeruzalem.

Weet je wie die man is? De titel van het boek zegt het al. Die man is Christen. Bunyan beschrijft hoe iemand een Christen wordt en wat hij dan op de smalle weg beleeft.

Dus over wie gaat het in dat boek? In ieder geval gaat het op de eerste bladzijden over jou. Want ook jij woont in de stad Verderf. Dat betekent: jouw leven is een reis naar het verderf, de hel.

De meeste mensen in stad Verderf hebben er totaal geen erg in, maar ondertussen is het toch maar wel zo.

De stad zal met vuur worden verbrand, net als Sodom en Gomorra. En Christen komt erachter en dan wordt hij natuurlijk bang. En dan vraagt hij zich af: hoe kom ik uit dit grote gevaar.

En Bunyan beschrijft dan in een prachtige gelijkenis of allegorie hoe deze arme man uit zijn ellende wordt verlost.

Misschien denk je: wat betekent dat moeilijke woord nu weer: allegorie? Een allegorie is een verhaal met een andere betekenis. Allerlei mensen dragen heel typische namen. Niet zoals wij mensen ze in het echt dragen. Maar zoals ze precies het karakter of het hart van iemand weergeven. Zo ontmoet Christen meneer Halsstarrig en meneer Gezeggelijk. Deze namen hebben wat te zeggen. Er zijn mensen die erg halsstarrig zijn en er zijn in onze straat ook mensen die erg gezeggelijk zijn. Gezeggelijk gaat eerst met Christen mee, uit de stad Verderf, op weg naar stad Jeruzalem. Maar het duurt niet lang of het wordt hem te veel en dan gaat hij weer terug.

Het gaat dus in het boek dat meneer Ruissen op een eenvoudige manier heeft naverteld (zo dat er aan de inhoud van Bunyans boek niet tekort wordt gedaan) - ook over jou! Ben jij ook benauwd (geweest)? Heb jij ook dat zware pak van zonden op je schouders (gehad)? Smeek(te) jij ook om verlossing? Dan ben je Christen zelf. Dan kun je in de navertelling van dit prachtige, wereldberoemde boek van Bunyan lezen hoe jouw leven zal gaan. Maar het kan ook zijn dat een andere persoon / naam meer op jou van toepassing lees.

Kort samengevat: koop en lees dit boek en koop en lees daarna de Christenreis zelf!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen