Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Waar jij mee zit: moet je Gods eer liever krijgen dan je eigen zaligheid?

Auteur: ds. W. Pieters

"Is het Schriftuurlijk, naar Gods Woord, te zeggen: "Je moet Gods eer liever krijgen dan je eigen zaligheid!"? Ervaart Gods volk dit ook zo?"

Of Gods volk iets ervaart, is niet het belangrijkste. Het kan zijn dat een kind van God iets niet ervaart, terwijl het toch in de Bijbel staat. Het kan ook zijn dat een kind van God iets wel ervaart, terwijl het niet in de Bijbel staat. In beide gevallen moet jij je houden aan de Bijbel!

Voorzover ik de Bijbel versta, staat er duidelijk in dat wij Gods eer liever moeten hebben dan ons eigen behoud. Het staat er niet met dezelfde woorden, maar we kunnen de Bijbelse gegevens wel op deze manier samenvatten.

Er staat in Leviticus 26 dat Gods volk een welgevallen leert krijgen in de straf op hun ongerechtigheid. Nu, een welgevallen krijgen aan de straf op de zonde, betekent dat je Gods eer zó hoog hebt, dat je liever gestraft wilt worden voor je zonden, dan dat je zonden ongestraft blijven, waarbij Gods rechtvaardigheid en heiligheid geschaad worden. Het zou immers tot oneer zijn van God om zonden ongestraft te laten. En als je de Heere liefhebt, heb je liever dat jij straf ontvangt, dan dat God niet geëerd wordt. Maar als het in jouw hart zo is dat je Gods eer hoger stelt dan je eigen behoud, zodat je God méér liefhebt dan jezelf, dan betekent dat niet dat je ophoudt met bidden om je behoud. Het vergaat je dan net als in de Heidelbergse Catechismus, vraag 12. Daar belijd én aanvaard je: "Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God, tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben ..." En wat volgt er dan? Zeg je dan: laat mij daarom maar naar de hel gaan? Nee, dan volgt er: "is er een middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer tot genade komen?"

Dus al heb je Gods eer hoger dan je eigen behoud, je verlangt er nog wel naar om behouden te worden. Je bidt toch om niet gestraft te worden.

Heel belangrijk is ook dat je goed beseft (tegen alle aanvallen van de duivel in!), dat Gods eer en je zaligheid geen tegenstelling zijn. Het is niet zo dat Gods eer geschaad wordt als jij zalig wordt. Nee, jouw zaligheid bestaat alleen in Gods eer. En Gods eer is het om arme adamskinderen zalig te maken. Hoe kan jouw zaligheid tot Gods eer zijn? Door het volkomen werk van Jezus Christus! Jij mag dus gerust vragen om zalig te worden tot Gods eer. Want je eert God de Vader het meest door Zijn Zoon te eren. En je eert Christus het meest door in geloof tot Hem te vluchten om zalig te worden!

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen