Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Hoe moet ik omgaan met eigendom

Auteur: ds. W. Pieters

Paulus weet ons met Goddelijke wijsheid heel kort te antwoorden:

... als niet bezittende ...

Duidelijk is ondertussen dat hij het hebben van eigendom (het eigenaar zijn) niet afkeurt. God heeft jouw eigendom zelfs heilig verklaard. Eigendom is dan ook niet diefstal zoals de maatschappij-kritische Franse denker Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) beweert. In het achtste gebod zegt God ons: jij moet af blijven van de goederen van de ander. Niemand mag onze eigendommen stelen. Ook jij mag niet stelen wat van je naaste is. Wat betekent nu: ‘als niet bezittende’? Dat je je eigendommen zo moet beschouwen alsof niets je eigendom was... Moeilijk, vind je niet? Ja, maar als in werkelijkheid iets niet jouw eigendom is, is dat heel gemakkelijk. En kijk, daar komt het nu op aan: dat je beseft dat werkelijk niets jouw eigendom is. Anders gezegd: dat God de enige Eigenaar van alles is en dat jij niet meer bent dan een soort boekhouder / administrateur. In de Bijbel wordt dat genoemd: een rentmeester. Ben jij boekhouder bij een (groot) concern, dan gaan er per dag (op papier) duizenden euro’s door je handen – maar er is er niet ene van jou bij. Je behartigt alleen maar het geld van de zaak.  Wanneer je mag leren dat alles waarvan jij je eigenaar weet, van God is, behartig je in geldverwerving en geldbesteding alleen maar het geld van God. Dan alleen ga je goed om met eigendommen. Paulus geeft nog een advies, als het gaat om de grondhouding, hoe wij met eigendommen moeten omgaan. Wanneer hij afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, zegt hij (Handelingen 20 vers 35):

Ik heb u in alles getoond, dat men moet denken aan de woorden van de Heere Jezus, dat Hij gezegd heeft: ‘Het is zaliger te geven, dan te ontvangen.’

Duidelijk, hè?! Verder, wanneer je eigenaar bent van huizen, auto’s, luxe jachten enzovoorts ter waarde van miljoenen euro’s, zal het jou wel niet zo heel veel uitmaken of je een munt van vijftig eurocent vindt of niet... Dat moet je nu eens geestelijk overbrengen. Als God jouw goud is (en niet goud jouw god!), heb je ALLES en mis je NIETS. Dan ben je het eens met Hebreeën 13 vers 5:

Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en wees vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: ‘Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.’

Of zoals hij over zichzelf getuigt in Filippenzen 4 vers 11:

Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in wat ik ben.

Hoe komt dat? Dat schrijft hij in vers 13:

Ik vermag (kan) alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

Tevreden zijn, dat is het geheim. Daarover schrijft Paulus in I Timotheüs 6 vers 8:

Als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd [tevreden] zijn.

Misschien is nadenken over ‘Hoe moet ik omgaan met eigendommen?’ wel een geschikt middel om je eraan te ontdekken dat je tot in de wortel van je bestaan egoïst bent. Het gaat hierbij namelijk – onder andere – ook over begeren. Daarover zegt God in het tiende gebod:

Gij zult niet begeren...

Wat leert Paulus ons – vanuit zijn eigen leven? Lees Romeinen 7 vers 7:

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik niet geweten dat de begeerlijkheid zonde is, indien de wet niet zei: ‘Gij zult niet begeren.’

In de praktijk van het Christenleven is het van groot belang om op zó’n manier met je eigendommen om te gaan, dat je God behaagt en je naaste dient. Denk aan Barnabas. Deze man heet eigenlijk Joses (zie Handelingen 4 vers 36). De naam Barnabas krijgt hij van de apostelen. Waarom? Wat betekent deze bijnaam? ‘Zoon van vertroosting’. Waarom noemen ze hem zo? Omdat (vers 37) hij een akker die hij heeft, verkoopt en het geld aan de voeten van de apostelen legt... Waarom doet hij dat? Omdat hij een goed man is, vol van de Heilige Geest en van geloof (Handelingen 11 vers 24). Kijk, daar ligt het antwoord op de vraag hoe wij met onze eigendommen moeten omgaan!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen