Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De Catechismus van Genève vraag en antwoord 260 t/m 265, over de aanspraak

Auteur: ds. W. Pieters

De aanspraak

Vr. 260 Laten wij nu overgaan tot de uitlegging der woorden, en om te beginnen, waarom wordt de naam Vader hier liever dan enige andere aan God toegekend? Antw : Omdat voor de rechte manier van bidden allereerst vereist wordt het vaste vertrouwen van het geweten, neemt God Zich de ze Naam aan, die niets dan louter lieflijkheid laathoren, om ons zo uit te nodigen Hem vertrouwelijk aan te roepen, met uitdrijven van alle angst uit onze harten.

Vr. 261 Zullen wij het dus wagen zonder zwarigheid rechtstreeks tot God te gaan, gelijk kinderen gewoon zijn naar de ouders te gaan? Antw : Zeker. Ja zelfs met veel groter vertrouwen dat wij krijgen, wat wij vragen. Want, gelijk de Meester ons opwekt, als wij, hoewel wij slecht zijn, toch onze kinderen geen goede dingen kunnen weigeren, en het ook niet uithouden ze ledig weg te zenden, en ze geen vergift toereiken voor brood, hoeveel te meer weldadigheid is er van de hemelse Vader te verwachten, die niet alleen ten hoogste goed is, maar ook de goedheid zelf? Matth. 7 : 11. 35

Vr. 262 Is het ook niet geoorloofd uit deze Naam een argument te ontlenen, waardoor hetgeen in het begin gezegd is, namelijk dat alle gebeden gegrond zijn op de voorspraak van Christus, bewezen wordt? Antw : En wel een zeer sterk argument. Want God houdt ons niet voor kinderen, tenzij voor zover wij leden van Christus zijn. Joh. 15 : 7; Rom.8 : 15.

Vr. 263 Waarom noemt ge Hem liever gemeenschappelijk onze Vader, dan de uwe in het bijzonder? Antw : Weliswaar kan ieder gelovige Hem de Zijne noemen; maar de Heere heeft daarom de gemeenschappelijke aanduiding gebruikt, om ons in de gebeden aan de liefde te gewennen, opdat niet met verwaarlozing van de anderen, ieder alleen maar voor zichzelf zorgt. Vr. 264 Wat wil dat zeggen wat er bij staat, dat God in de hemelen is? Antw : Dat is zoveel alsof ik Hem de Verhevene, de Machtige, de Onomvatbare zou noemen.

Vr. 265 Waartoe is dat, en om welke reden? Antw : Wel, op deze wijze worden wij onderwezen, wanneer wij Hem aanroepen, de harten omhoog te heffen, om van Hem niets vleselijks of aards te denken, en Hem niet te meten met het maatje van onze bevatting, niet door van Hem te gering te denken, Hem willen brengen tot gehoorzaamheid aan onze wil, maar veeleer met vrees en eerbied Zijn heerlijke Majesteit leren te bewonderen. Dit heeft ook de kracht, om ons vertrouwen in Hem op te wekken en te versterken, daar Hij Heere en Meester van de hemel wordt genoemd, Die door Zijn wil alles regeert.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen