Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Vrucht van de Heilige Geest: Liefde

Auteur: ds. W. Pieters

Dit jaar wil ik elk 'gewoon' nummer van De Catechisant met jullie nadenken over één van de negen vruchten van de Heilige Geest, zoals Paulus die noemt in Galaten 5 vers 22. Daar lezen we:

"De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid."

Ik begon al met een 'foutje' toen ik schreef: "... één van de negen vruchten van de Heilige Geest..." Wanneer je namelijk goed leest, zie je dat Paulus het niet heeft over negen vruchten, maar over één vrucht, zoals ik ook in het opschrift aangeef. Deze ene vrucht bestaat uit negen 'componenten', maar ze is en blijft één.

     Waarom en wanneer brengt de apostel deze vrucht van de Geest ter sprake? We zien dat hij ze in contrast of tegenstelling plaatst tot de werken van het vlees.

     Het gaat in Paulus' brieven vaker over de tegenstelling tussen 'vlees' en 'Geest'. Onder 'vlees' verstaat hij alles wat tegen God ingaat; de los-van-God beweging. Met 'Geest' bedoelt hij alles wat uit God voortkomt en Zijn goedkeuring kan wegdragen.

Deze twee principes of grondbeginselen 'vlees' en 'Geest' brengen een ieder ook zo zijn eigen praktijk voort. Het vlees, het menselijke, brengt mede door de duivel, het volgende voort: overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, afgoderij, venijngeving = toverij, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf = geruzie, tweedracht, ketterijen, nijd = afgunst, moord, dronkenschappen, brasserijen = zwelgpartijen.

     Nu moet je niet denken dat het vlees altijd al deze werken tegelijk of op ene dag voortbrengt. Zelfs komen al deze werken niet altijd in ieder vleselijk mens voor, zelfs niet al leeft hij meer dan tachtig jaren. Maar als het gaat over de vraag: wat komt er zoal voort uit ons? Lees dan de krant, let op het nieuws, kijk om je een, vraag het een psychiater of maatschappelijk werker..., ze zullen het ons duidelijk maken dat Paulus werkelijk niet overdrijft.

Maar ik haast mij om te schrijven over de heerlijke tegengestelde praktijk en beleving, namelijk wat de Geest voortbrengt; en wat dus bij ál Gods kinderen levenspraktijk is. Let op: twee dingen (1) Gods Geest alleen zorgt ervoor, (2) echte Christenen brengen dit ook in praktijk.

     Het eerste dat de apostel noemt, is liefde: dat warme gevoel van binnen, waardoor je helemaal gelukkig wordt; die sterke motor waardoor heel je leven dienstbetoon wordt.

3    Wat liefde precies is, kan ik niet omschrijven. Maar hoe je liefde herkent, zowel bij jezelf als bij een ander, dat is - lijkt me - wel duidelijk. Ben jij een Christen, dan heb je het heel niet nodig dat ik je over deze eerste vrucht van de Geest verder vertel,

"Over de broederlijke liefde nu hebt u niet nodig, dat ik u schrijf; want u zelf bent van God geleerd om elkaar lief te hebben."

                                     I Thessalonicenzen 4 vers 9

Het was in de eerste Christengemeenten - te midden van de egoïstische heidenwereld - opzienbarend hoe lief de leden van Christus' gemeente elkaar hadden, hoe zorgzaam zij voor elkaar waren, hoeveel hulp zij elkaar boden.

     De intens-vijandige Romeinse keizer Julianus de Afvallige schreef eens aan zijn heidense onderdanen: het is een schande dat Joden en Christenen zo goed voor elkaar en zelfs voor hun heidense buren zorgen, en dat mensen op óns tevergeefs een beroep doen...!

     Wat Christelijke liefde is? Niet alleen een gevoel, maar ook een beslissing, een keus. Waarom is liefde zo belangrijk, dat Paulus de liefde als eerste noemt in Galaten 5 vers 22? Omdat ware Christenen op hun hemelse Vader lijken, en Die is Liefde!

     In de Bijbel is liefde de uitdrukking van Gods natuur en het volmaakte kenmerk van de relatie tussen God en mens. Ook is het de bovennatuurlijke deugd of karaktereigenschap van God die wordt weerspiegeld in de christelijke gemeenschap met God en met elkaar, door de inwoning van de Heilige Geest. Dit verband tussen liefde en Gods natuur maakt dat liefde de kern van het christelijk discipelschap is en dus ook van de christelijke moraal. Liefde is in wezen gelijk aan het onvoorwaardelijke geven van onszelf voor anderen.

Deze liefde uit zich heel praktisch op de volgende manieren. De Christen-liefde

-    is geduldig / verdraagzaam

-    is mild / vriendelijk

-    is niet afgunstig

-    is niet zelfzuchtig

-    is niet hoogmoedig

-    is niet bitter

-    denkt geen kwaad

-    verblijdt zich niet in ongerechtigheid maar in waarheid

-    bedekt alle dingen

-    gelooft alle dingen

-    hoopt alle dingen.

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen