Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Waar jij mee zit: zondesmart

Auteur: ds. W. Pieters

Wat moet ik doen om zondesmart te krijgen?

Ik heb gebe­den om de Heilige Geest, maar het helpt niet. De duivel zegt tegen mij: je hebt te weinig zonden. Vanaf mijn 13de ben ik voor veel zonden bewaard gebleven en voelde ik dat ik bekeerd moest worden. Moet ik nu wachten tot ik mijn zonde heel sterk ge­voel, voordat ik tot de Heere mag gaan? Want soms verlang ik zo om ook Zijn kind te mogen zijn en te mogen delen in Zijn gunst. Soms voel ik ook bergen van ongeloof en wantrouwen en verzet tegen de Heere en toch kan ik er niet mee ophouden. Wat moet ik toch doen, dat ik waarlijk gebro­ken van hart en ver­slagen van geest word?

De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde. Welke zonde? dat wij niet in Jezus Christus geloven. Déze zonde: dat we eerst zonde­kennis willen heb­ben, voordat we tot de Zaligma­ker gaan. Déze zonde, dat we eerst onze ziekte meer willen gevoe­len, voordat we naar de Arts gaan. O, wat is dat toch dwaas! Wáár staat in de Bijbel dat we zonde­kennis moeten hebben om tot Jezus te mógen gaan? Wie ver­langen heeft om nu te gaan, moet zich niet vermoeien met de vraag naar zonde­kennis of zon­de­smart!...! Zondekennis en zon­desmart is slechts nodig voor die zon­daar, die niet tot Jezus wil gaan, die meent Hem niet nodig te heb­ben, die meent het zonder Hem te kunnen stellen. Zondekennis en zon­desmart is echter niet nodig voor jou, wan­neer je nu zo graag aan Zijn voe­ten zou willen neer­vallen om alles, alles, alles aan Hem te vertellen. Doe dat maar. Vertel Hem alles. Al weet je zelf niet hoe slecht en verkeerd, hoe zondig en vuil je bent. Al weet je heel goed, dat je er veel te weinig over bewo­gen bent en er veel te weinig over verbroken bent. Vertel Hem alles, want Hij kan je helpen, ook aan de nodige ken­nis en smart van je zon­den, zoals het Hem goeddunkt.

Je grootste nood is, dat je je nood niet ziet, niet voelt. Maar wanneer je meent dat het gevoel of besef van je nood een voor­waarde is om tot Jezus te mo­gen vluchten, dan maak je je nood nog groter.

En al kan ik je niet tot Hem trek­ken, dan toch: Hij is zo bemin­lijk, zo gewillig! Jezus is zo'n barmhartige Hogepries­ter, zo'n zorgzame Herder. Al kom je dan maar `stiekem', net als de bloed­vloeiende vrouw, die ook niet mocht, dan ben je nòg welkom. Echt, je hoeft niets mee te bren­gen. Zo leeg als je nú bent, roept Hij jóu en ben jíj welkom.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen