Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Demonologie - 6

Auteur: ds. W. Pieters

In het nummer van oktober waarschuwde ik tegen de zonde van de lastering van de Geest. Jezus Zelf waarschuwt daartegen. Hij zegt dat deze zonde niet vergeven wordt. Wat is de duivel sterk om mensen, JUIST kerkmensen, zó in zijn macht te krijgen, dat ze een zonde bedrijven die niet vergeven wordt, zodat zij vanaf dat moment zeker niet zalig zullen worden…

        Je krijgt er de rillingen van langs je rug; je wordt benauwd als je er goed in komt: nooit meer met God verzoend worden,

- hoeveel preken je ook hoort…,

- hoeveel waarschuwingen je moeder je ook geeft…,

- hoeveel tranen je vader ook om jou schreit…,

- hoeveel moeite een jeugdwerkleider ook aan je besteedt…,

- hoeveel inspanning een knecht van God ook aan je ten koste legt…

        HET IS onomkeerbaar TE LAAT!

Wanneer doe je deze zonde? Onlangs waarschuwde een catechiseermeester op de 16+ catechisatie ervoor: niet je best doen om de Catechismus te leren, de Bijbel te begrijpen, preken in je op te nemen…, is dat niet de Heilige Geest tegenstaan, Hem bedroeven? Loop je dan niet het risico de zonde tegen de Heilige Geest te doen?

        Of als je spot met het werk van de Heilige Geest in de harten van Gods kinderen. Je vindt dat allemaal maar overdreven. Je denkt: dat hoeft van mij zo niet… Sta je dan de Geest niet tegen? Noem je dan Gods werk niet duivelswerk?

        Of als je je bekering uitstelt, God maar laat waarschuwen en kloppen op de deur van je hart…, en  de moed hebt om te denken: later!; loop je dan niet het levensgrote gevaar om de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest te doen?

        Waarom is er geen vergeving voor deze zonde? Dat zegt Jezus immers in Mattheüs 12 vers 31-32:

Ik zeg u: elke zonde en lastering zal de mensen vergeven worden; maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden (er staat niet: kán hem niet vergeven worden). En wie een woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest gesproken zal hebben, het zal hem niet vergeven worden (er staat niet: kán hem niet vergeven worden), noch in deze eeuw, noch in de komende.

Heel eenvoudig: wie deze zonde doet / heeft gedaan, WIL geen vergeving meer ontvangen. Al kan hij ze wel krijgen, hij WIL ze NIET!

 

Demonologie

In Mattheüs 12 lezen we nog een keer over de macht van de boze, de demon uit de hel. Nu op een heel andere manier dan toen het ging over de zonde tegen de Heilige Geest. Het is in vers 34. Jezus spreekt daar tot de Joodse leidslieden en zegt:

Gij adderengebroedsels, hoe kunnen jullie goede dingen spreken, terwijl jullie slecht zijn? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.

Het gebroed van een adder… de kinderen van een giftige slang… Wat zou Jezus, denk je, anders bedoelen dan dat Zijn gesprekspartners duivelskinderen waren? Demonen beheersten hen, al was het niet met een bijzondere bezetenheid. Zo is het ook in onze dagen. We kunnen lezen over bevrijdingspastoraat, waarmee men bedoelt dat mensen die van de duivel bezeten zijn, ervan verlost worden door duiveluitdrijving, of exorcisme. Maar we hebben allen in geestelijke zin van het woord bevrijdingspastoraat nodig: verlost worden van demonen die ons al van voor onze geboorte bezetten: wij ook zijn duivelskinderen, adderengebroed. Geloof je het? De Farizeeën roemden er in, dat zij nakomelingen van Abraham waren; maar Johannes de Doper toonde hun in Mattheüs 3 vers 7 al dat zij van het zaad der slang waren. Denk aan Genesis 3 vers 15. En in Johannes 8 vers 44 zegt Jezus tegen de geestelijke leiders van het Joodse volk:

Gij zijt uit de vader de duivel.

Soms komt de duivel op klompen, soms op kousenvoeten of sloffen. In het eerste geval is het grof en gemakkelijk herkenbaar. In het tweede geval is het heel verfijnd, en veel moeilijker te herkennen. Het eerste (bezetenheid door demonen) bestaat, al heb ik er persoonlijk geen ervaring mee, maar het tweede (duivelsgebroed te zijn) is veel gevaarlijker en gaat ons allen aan!

        Waaraan kunnen we demonische invloeden herkennen? Wel, altijd gaat het tegen Gods Woord in, altijd staat de mens in het middelpunt, altijd wordt God onteerd.

De duivel is na de opstanding wel een overwonnen vijand: hij kan niet meer wat hij daarvoor kon. Maar hij weet dat hij nog weinig tijd heeft, en daarom verdubbelt hij zijn inspanningen om zielen te verderven.

In het ND stond: in Nederland zijn naar verhouding meer mensen in de greep van demonen dan elders in de wereld.

Hoe staat het met jou?

 

Demonologie

In Mattheüs 12 lezen we heel wat over de macht van de boze, de demon uit de hel. In vers 43 tot en met 45 spreekt Jezus verder tot de Joodse leidslieden en zegt:

Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij: ik zal terugkeren naar mijn huis, vanwaar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het leeg, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij daar; en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Zo zal het ook met dit boos geslacht zijn.        

Waar gaat het over? Niet zozeer over bezetenheid, waarop evangelisch getinte mensen het bevrijdingspastoraat van toepassing achten, maar over verzet tegen genade. En dan niet zó’n verzet, dat zich vertaalt in goddeloosheid, maar een verzet dat zich camoufleert met schijngeloof.

        Mensen hoorden wat Jezus zei en ze zagen wat Hij deed, en in zijn totaliteit was het voor iedereen duidelijk: deze Man maakt aanspraak op onze volledige onderwerping. Maar de leidslieden van het Joodse volk weigerden dit. Wat deden ze dan? Ze reinigden het een en ander; ze knapten de buitenkant wat op; ze trokken een degelijker pak aan, om zo te zeggen. Maar in wezen bleef alles bij het oude.

        Dit gebeurt ook in onze dagen: dan worden onverschillige jongeren heel serieus; je gaat naar een bijbelstudie, je bezoekt een conferentie, je leest elke dag je Bijbel, je gooit dvd’s weg die niet deugden, je kuist je internetprovider… Maar wat niet gebeurt? Je onderwerpt je niet onvoorwaardelijk aan de Heere. Je beschouwt jezelf als een kind van God, maar is het waar? Misschien is de ene duivel er wel uitgegaan onder kringgebed van bevrijdingspastoraat en ondertussen is er een andere duivel, erger dan de zwarte demon, voor terug gekomen.

        Wat is dan nodig? Dat je een andere Bewoner krijgt in plaats van de geldduivel of welke andere duivel er ook maar in je huisde. Je hebt de inwoning van de Heilige Geest nodig. Reken je niet te snel bekeerd! We kunnen ons zo vergissen…

Hoe voorkom je nu dat die duivel die je verliet, weer terug komt? Door het aangeboden evangelie aan te nemen. (Volgende keer zal ik daar verder op in gaan en – in dit Calvijn-jaar – Calvijn citeren.)


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen