Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Hoe moet ik omgaan met flirten

Auteur: ds. W. Pieters

Het woord ken je misschien niet. Des te beter. Misschien ken je het woord wel, maar wil je er niets mee te maken hebben. Heel goed. Dit is dan ook meteen het antwoord op de vraag, hoe je ermee om moet gaan. Flirten is namelijk op het seksuele vlak, of daar heel dicht bij…, contact zoeken met een ander: jongens flirten met meisjes en meisjes flirten met jongens. Ze zoeken contact met elkaar, maar niet met de bedoeling om serieus een relatie aan te gaan, vriendschap of verkering, maar meer om een bepaalde opwinding, een aangenaam gevoel van spanning en uitdaging op te wekken en te ervaren. Dit gebeurt dan door allerlei lichaamstaal, onder andere door enigszins uitdagende kleding en door uitdagend gedrag. Het is niet serieus bedoeld, en daarom zijn er heel wat mensen die er geen kwaad in zien. Maar het prikkelt wel, en zou dat Gods bedoeling zijn? Als je beseft dat God ons heeft geschapen om Hem te dienen, ook met ons lichaam… Als je beseft dat God ons heeft geschapen om nuttig te zijn, ook met ons lichaam…, en dat Hij ons op déze manier wil laten genieten, en ons op déze manier alleen blijde mensen maakt…, dan  zul je er niet veel moeite mee hebben om in te zien dat flirten hier niet bij hoort.

De maatschappij is de laatste halve eeuw steeds meer seksueel gericht, steeds meer wordt er bloot gegeven, en steeds meer prikkels komen er op dit terrein tot ons. Meisjes ervaren deze uitdagende prikkels anders dan jongens, maar ze weten heel goed dat ze een zekere uitstraling hebben en dat willen ze ook. Ze willen bij jongens wat wakker maken, wat opwekken. En dat lukt best wel gauw. Kleding, oogopslag, lichaamstaal, het doet allemaal mee om de aandacht van jongens op je te richten. En dan met de bedoeling dat er uiteindelijk geen ander resultaat is dan de sensuele of seksuele prikkeling. Flirten is onvolwassen gedrag:

je zoekt iets wat je niet wilt vinden!

Wat wil je dan niet vinden? Liefde, geborgenheid, nabijheid, vertrouwelijkheid. Je zoekt het een beetje, maar je bent bang om je helemaal open te stellen en daarom houd je die ander op een afstand. Heb jij een vaste relatie, heb jij verkering, of ben je zelfs verloofd, dan is flirten hetzelfde als ontrouw zijn. Dan verschilt het in diepste wezen niet van vreemdgaan, overspel of hoererij. Het is op geen enkele manier op de Bijbel terug te voeren. En dat weet iedereen. Wat denk je: hoeveel flirtende jongeren hebben voor de tijd aan God om een zegen gevraagd? Wie heeft bij deze bezigheid een zegen nodig en wie durft Gods toestemming te vragen? Onthoud voor ééns en voor altijd: iets waar jij geen zegen over durft te vragen, is niet goed, kan voor de Heere niet bestaan. We moeten geen lusten en geen verwachtingen opwekken. Wanneer jij serieus contact wilt met een meisje, en zij flirt alleen maar, dan neemt zij jou niet serieus en stelt ze je teleur. Zo’n meisje kun je trouwens beter niet hebben.

Eigenlijk zit achter de vraag naar het flirten de vraag: hoe ga ik om met mijn leeftijdgenoten? Als je op een prettige en joviale manier met ze wilt omgaan, gewoon leuk, vriendschappelijk, hoef je niet te flirten en wil je ook niet flirten. Als jij wel flirt, neem jij niet alleen die jongen of dat meisje niet serieus, maar ben je ook bezig om jezelf voor de gek te houden. Je bent immers bezig met een erotische krachtmeting! Wil je spelen met het verlangen dat jou zelf kan overheersen, dan misleid je behalve die ander ook jezelf en je prikkelt niet alleen die ander (meestal op een zondige manier – waar nog al eens erotische gedachten door ontstaan met alles wat daar bij komt, zoals zelfbevrediging), maar ook jezelf. Je kunt eraan verslaafd worden! Dan zorg je er zelf voor dat je niet volwassen wordt, en stimuleer je je egoïsme. Je bent niet aan liefde toe… Ten diepste hunker je naar liefde en geborgenheid, aanvaarding, maar je durft jezelf niet te geven in een vertrouwensband. Daarbij: je offert misschien een ander op aan jouw ‘spel’. Daar komt bij: ‘onschuldig’ (?) flirten kan zonder dat je het wilt (wil je het écht niet??), verder gaan – het is immers een hellend vlak. Als die ander er op in gaat, en je bent zonder God begonnen aan deze dingen (en met God begin je er niet aan…), dan heb jij het niet in de hand, als de vonk overspringt en er ‘brand’ ontstaat. En wie zal dan die onheilige brand blussen?

Een uur van onbedachtzaamheid

kan maken dat men weken schreit.

Nog een ding: je kunt ook flirten met zonde; dus niet letterlijk, maar figuurlijk. Dan wil je de zonde (welke ook maar) niet doen, maar je wilt er wel van genieten. Je koestert een boezemzonde, je weet dat het verkeerd is om er aan toe te geven, maar je speelt met de zondige gevoelens, de opwinding, het genot… NIET DOEN. Flirten is spelen is zonde; flirten met de zonde is spelen met het vuur van de hel. Is dat niet dwaas? Ik heb het zelf ook zo vaak gedaan, maar je komt er nooit zonder schade vandaan. Houd je ver van alle verleiding en je zult vrede in je ziel ervaren.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen