Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Hoe moet ik omgaan met de formulieren van eenheid

Auteur: ds. W. Pieters

Je weet wel dat we er in onze vaderlandse kerk drie hebben: de Heidelbergse Catechismus uit 1563, de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 1561 en de Dordtse Leerregels (ook wel genoemd: de Vijf Artikelen tegen de remonstranten) uit 1618-1619. Deze formulieren zijn formuleringen, waarin de kerk in de dagen van de kerkhervorming haar geloof beleed. Wij doen het na ruim vierhonderd jaren ook. Waarom? De bedoeling is om eenheid te scheppen en te bewaren. Hierbij zijn twee vragen te stellen:

  1. Moeten we wel streven naar eenheid of is verscheidenheid ook Bijbels mogelijk?
  2. Als we menen naar eenheid te moeten streven, hoe geven we aan die eenheid gestalte?

Een zekere mate van verscheidenheid is goed. We hebben in de kerk geen behoefte aan koekoek-één-zang. Maar eenheid is wel belangrijk. Welke eenheid? Dat we elkaar accepteren, respecteren, herkennen en erkennen. Wanneer verschillen zo groot worden dat we elkaar niet meer als broeders en zusters in het geloof, in Christus, herkennen en dus ook niet meer kunnen erkennen, dan wordt het tijd om déze verscheidenheid, die tegenstrijdigheden bevat, niet toe te staan. Maar hoe geef je gestalte aan de Bijbelse eenheid? Kun je dat doen zonder belijdenisgeschriften? Of heb je daar kerkelijke, menselijke geschriften bij nodig? In onze vaderlandse kerk heeft men in de dagen van de kerkhervorming gedacht dat de gewenste of onmisbare eenheid moest worden aangegeven met kerkelijke uitspraken. En dat de mate van verscheidenheid niet buiten de daarin aangegeven grenzen mocht komen.

Vanaf het begin was het niet zo, dat deze geschriften meteen voor de eenheid bedoeld waren. Kijk eens naar de Catechismus uit Heidelberg. Deze was niet in de eerste plaats opgezet om eenheid te symboliseren of te bevorderen, maar om onderwijs te geven, in het bijzonder aan de jeugd van dat land. Ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis (op zijn Latijns: Confessio Belgica) is niet bedoeld om de kerk te verenigen, maar om naar buiten toe te belijden: zo denken wij over de Bijbel en de dienst van God. Alleen de Dordtse Leerregels zijn meteen bedoeld om eenheid te symboliseren en te kweken. Hoe moeten wij omgaan met deze formuleringen van ons geloof? Moeten we daar na bijna vijfhonderd jaren aan vast houden en moeten we anderen daarop beoordelen (goedkeuren of afkeuren)? We kunnen heel laconiek zeggen: de Bijbel is genoeg. En raak jij in gesprek met iemand die de drie formuleren niet aanvaardt, zoals jehovagetuigen, dan moet je je alleen aan de Bijbel houden. Maar om met elkaar een kerkgemeenschap te kunnen vormen dan is het belangrijk om te zeggen hoe we over die Bijbel denken. Op het moment dat je je geloof formuleert, krijg je (nog niet op papier, maar dat maakt niets uit) een formulier. Zeg je dat de Bijbel genoeg is, dan moet je er wel even bij zeggen, welke Bijbel: mét of zónder de apocriefe boeken. En ook is het niet zinloos er meteen even bij te zeggen, wat jij met ‘Bijbel’ bedoelt. Bedoel jij dat oude boek met die verhalen over God? Of bedoel jij Gods Eigen Woord, door mensen beschreven…

Je voelt wel, we kunnen niet zonder het geloof te belijden, al dan niet op papier (elektronisch mag ook), al dan niet in vastgelegde bewoordingen. Kiest iemand voor vrijheid, dus tegen de drie formulieren die de vaderlandse kerk koos, en nog steeds kiest, dan zal niemand hem dat verbieden, maar het is dan wel zaak even te checken wat hij dan precies gelooft over God en Zijn dienst, Zijn Zoon en Zijn toekomst, enzovoort. En als die persoon dat allemaal niet precies weet, is het gewoon veiliger om hem nog even op een afstand te houden als het gaat over het sluiten van een levensverbintenis of het geven van kerkelijke verantwoordelijkheid in jeugdwerk of zo. Wanneer een organisatie, zoals HeartCry, de bekende Drie Formulieren niet wil ondertekenen, is het zaak om nauwlettend toe te zien. Na verloop van tijd gebeurt het nog al eens, dat men verder en verder van het daarin aangegeven spoor afdwaalt…  Natuurlijk gelden de drie formulieren alleen in een Nederlandse situatie. In het buitenland zijn andere belijdenisgeschriften, zoals de Westminster geloofsbelijdenis, die met andere woorden hetzelfde zegt, als wat wij met de drie formulieren belijden.

De Drie Formulieren van Eenheid zijn niet onfeilbaar, en kunnen dus door de kerk die ze aanvaardt, worden verbeterd vanuit de Heilige Schrift. Ook zijn ze niet compleet, en dus kunnen ze worden aangevuld, maar dan weer vanuit de Heilige Schrift – en wel opgevat zoals in deze formulieren is beleden.

Geloof jij al wat de vaderlandse kerk gelooft? Niet omdat de kerk het gelooft, maar omdat de Heilige Geest het jou uit Gods Woord leerde?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen