Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Waar jij mee zit: de boom van kennis van goed en kwaad

Auteur: ds. W. Pieters

"Wat is de bedoeling van het verbod om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad? Is dit gebod een proefgebod? Of is die boom een teken van het werkverbond?"

We lezen over deze boom in Genesis 2 en 3. God zei tegen de mens dat hij mocht eten van alle bomen in de lusthof, behalve van die ene boom. Waarom? We zijn gewoon dit gebod van Genesis 2 vers 17 het proefgebod te noemen. John Bunyan schrijft hier het volgende over: 'Wat Gods Woord verbiedt, moeten wij zorgen te vermijden. Deze "boom der kennis" was een afbeelding van het verbond der werken, en had Adam hem niet aangeroerd, (want door hem aan te roeren verbrak hij dat verbond) dan zou hij eeuwig hebben geleefd, maar door hem aan te roeren sterft hij.  Adam in de hof, onder deze voorwaarden en bedreigingen van straf, was hierin een voor-afbeelding van de vernedering van Christus, Die bij Zijn komst in de wereld, evenals andere mensen, werd gesteld onder de wet, onder haar bevel en straf; maar zonder zonde. Bij God leefde Adam niet langer dan gedurende de tijd dat hij naliet van de verboden vrucht te eten; op diezelfde dag stierf hij; eerst een geestelijke dood in zijn ziel; zijn lichaam werd toen ook vatbaar gemaakt voor de sterfelijkheid en alle ongemakken, welke twee grote belemmeringen hem na enige tijd weer tot stof deden terugkeren.' Terecht noemt Bunyan deze boom een teken van het werkverbond. Maar hiermee is niet in tegenspraak om het gebod een proefgebod te noemen. Duidt deze omschrijving aan dat God niet wist wat Adam en Manninne zouden doen? Nee, het duidt aan dat God ze op de proef stelde of beproefde. Denk aan de geschiedenis van Abraham in Genesis 22. Daar lezen we dat God Abraham verzocht. 'Verzoeken' betekent hier niet tot zonde verleiden, maar op de proef stellen. In vers 12, als Abraham zijn hand heeft opgeheven om Izak te slachten, zegt God: "Nu weet Ik dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden."

Natuurlijk wist God het allang, maar dit is - volgens de kanttekeningen - 'menselijkerwijze van God gesproken, want Abrahams godvruchtigheid was bij God tevoren genoeg bekend, maar Hij wordt gezegd nu daarvan kennis te hebben, omdat Hij haar door deze verzoeking / beproeving aan Zijn ganse kerk ten volle bekend had gemaakt.' En zo is het PROEFgebod voor ons bedoeld, om te laten zien wat wij doen, zonder de kracht, hulp en genade van God. Conclusie: wij vallen alleen maar tegen - en zo krijgen we God in alle dingen nodig!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen