Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Waar jij mee zit: gospelmuziek

Auteur: ds. W. Pieters

'Wat is het gevaar van gospelmuziek?'

Muziek is niet neutraal. Het heeft invloed op ons; een goede of een verkeerde invloed. Gospelmuziek verbindt twee dingen: popmuziek en Evangelie. ('Gospel' betekent 'Evangelie'.) De popmuziek-stijl die voor gospelmuziek wordt gebruikt, is over het algemeen 'light'. Hoewel de grens ook in deze opschuift. Dat herinner jij je misschien nog uit de discussie die ds. R. van Kooten heeft aangezwengeld over de muziek op de EO-jongerendag een paar jaar geleden.

Vraag je af:

- kun je de boodschap begrijpen die door middel van gospelmuziek wordt gegeven?

- Beantwoordt deze boodschap aan de norm van Gods Woord?

- Wat doet de muziek je? Hoe worden liederen begeleid en welke gevoelens roept dit bij je op? De meeste stijlen zijn niet te combineren met de Bijbelse boodschap.

Rekening houdend met deze drie vragen, zal er - als je eerlijk bent - heel wat afvallen in de bestaande gospelmuziek.

In zijn boekje 'Religie en popmuziek' schrijft ook ds. J. van Amstel een hoofdstuk over gospelmuziek. Kort samengevat komt zijn mening hierop neer: zowel de muzieksoorten (popmuziek), als de teksten (Engelstalig en niet het volle Evangelie, maar een versmald Evangelie), als de bedoeling (entertainment / vermaak in plaats van onderwijs), zijn redenen om voor gospelmuziek beducht te zijn.

Daar komt nog wat bij: is het wel Bijbels om muziek te gebruiken bij het vertolken en het verbreiden van het Evangelie? Waar lezen we in het Nieuwe Testament over muziekbegeleiding bij prediking enzovoorts? God heeft Zijn zegen beloofd aan de verkóndiging of prédiking van het Evangelie; ook aan het (persoonlijk) getuígen en aan het vertéllen van het grote en blijde heil in Jezus Christus. Maar nergens lezen we dat apostelen of andere Christenen met behulp van muziek (gospel- of andere muziek maakt niet uit) de mensen probeerden te brengen tot Christus of ze op deze manier nader onderwezen. Het Evangelie / Gospel is niet bedoeld als ontspanning of vermaak, maar tot záligheid. Ik ben er zéér beducht voor om op deze manier het Evangelie te brengen.

'Wat is er verkeerd aan Gospelmuziek en Gospelsongs? Ik lees graag De Catechisant, maar ik begrijp niet wat u op Gospelmuziek tegen hebt. Sinds de Heere Zich aan mij heeft geopenbaard en ik Hem heb liefgekregen, zing ik naast de Psalmen ontzettend graag die liederen.'

Gospelmuziek en -liederen zijn afkomstig van de negerplantages uit Amerika, waar slaven in erbarmelijke omstandigheden hun weemoedige liederen zongen ─op hun manier, met hun muziek. En christen-slaven zongen zo hun Bijbelliederen. Deze muziek en zang is niet principieel verkeerd. Maar wat daarna in de loop van een eeuw is doorgegaan voor Gospelmuziek en -songs is wat vorm betreft zo verwereldlijkt en wat inhoud betreft zo verwaterd, dat wij als Bijbel-getrouwe christenen ons daar verre van hebben te houden. Natuurlijk zullen er ook op dit terrein uitzonderingen zijn aan te wijzen en natuurlijk heeft het ook wel wat te maken met persoonlijke smaak en keuze; maar in grote lijnen moeten we toch zeggen: remonstrantse liederen en wereldse muziek tezamen zijn de gospelmuziek van tegenwoordig.

Dat iemand de Heere leerde liefhebben en dit gevaar niet onderkent, is niet zo vreemd, want ook na ontvangen genade blijft ons hart dwaalziek en zijn we bekrompen in ons inzicht. Maar door ernstig onderwijs vanuit de Schrift gaan we toch een beter zicht op deze dingen krijgen en gaan we er ook meer afstand van nemen.

Ik zeg niet, dat er geen mooie liederen bij zijn. Ik zeg niet, dat er geen mooie muziek bij is. Maar ik weet wel uit de liederen en de muziek die ik heb gehoord, dat de gevaren vele ma­len groter zijn dan de voordelen!

Wat is er remonstrants aan de liederen?

Bijna nooit hoor je een klacht over onze onmacht, onwaardigheid en onwil.

Steeds `kiest men voor Jezus' en `stelt men zijn hart open voor God'.

Nooit gaat het over een teer leven in afhankelijkheid, maar steeds over een actief zijn in het Koninkrijk Gods.

Daarom: des te meer ik ervan weet uit eigen ondervinding en door studie, des te duidelijker ik er tegen ben. Waarbij ik het weinige goede wel wil erkennen en waarderen.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen